اقتصاد به زبان پیچیده

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

یک، آیا می دانید ایران تنها کشوری است که در آمد مردم شهرهای آن 40 درصد هزینه آنها و درآمد مردم روستاها 50 درصد هزینه آنهاست، با این حال هر وقت به مردم بگوئید چی کار می کنید، می گویند یک کاری اش می کنیم و چند ماه بعد به زندان می روند؟

دو، آیا می دانید اگر در ایران کسی خیلی فقیر باشد بخاطر گدائی زندان می رود، اگر کمی فقیر باشد بخاطر دزدی زندان می رود، اگر کاسب جزء باشد بخاطر چک بدون محل زندان می رود، اگر درآمدش بالا باشد و دولتی نباشد بخاطر غارت بیت المال زندان می رود، اگر درآمدش بالاباشد و دولتی باشد چهار سال بعد که دولتش کنار رفت به دلیل فساد مالی زندان می رود، اگر خیلی پولدار باشد به دلیل دادن رشوه به مسوولان زندان می رود و اگر خیلی خیلی خیلی پولدار بود، پولش را می برد خارج و هر ششماه به ایران می رود و مورد استقبال دولتی ها قرار می گیرد.

سه، آیا می دانید دولت ایران از وقتی سهمیه بندی بنزین را آغاز کرد تا مصرف بنزین را کنترل کند، مصرف بنزین 20 درصد بالا رفت؟

چهار، آیا می دانید که دولت کنونی ایران تا کنون صد میلیارد دلار هزینه اقتصادی و سیاسی صرف کرده تا انرژی هسته ای ایجاد کند که پنج سال بعد بتواند ده میلیارد دلار در مصرف انرژی صرفه جویی کند؟

پنج، آیا می دانید پنج میلیارد دلار( حدود پنج هزار میلیارد تومان) از پول بانکهای کشور دست 84 نفر از طرفداران دولتی است که وعده داده است پنجاه میلیون دلار از پولی که مفسدین اقتصادی بالا کشیدند، توسط همین 84 نفر از آنها پس بگیرد.

شش، آیا می دانید که سه سال قبل رئیس جمهور گفت ما می توانیم قدرت اول اقتصادی جهان بشویم، و دو سال قبل رهبر گفت ما قدرت برتر سیاسی جهان هستیم و در همین حال ایران رتبه 53 ام را از نظر فنآوری اطلاعات در بین 53 کشور فعال جهان و رتبه سیزدهم را در میان سیزده کشور خاورمیانه داشت، و در همین حال تعداد زیادی از مدیران مهم ترین شرکتهای فنآوری اطلاعات جهان ایرانی اند؟

هفت، آیا می دانید همه دولتهایی که در ایران برنامه اقتصادی مشخصی داشتند، مثل دولت احمدی نژاد باعث توقف رشد اقتصادی و افزایش تورم شدند، و هر دولتی که برنامه های توسعه سیاسی و فرهنگی داشت، موفق شد به رشد اقتصادی برسد و تورم را کاهش دهد؟

هشت، آیا می دانید تنها شغلی که در اقتصاد ایران هرگز مشکل پیدا نمی کند و با استفاده از آن می توان میلیونر و میلیاردر شد، پیتزافروشی و یا نزولخواری است؟

نه، آیا می دانید تقریبا همه کسانی که در داخل کشور مانده و پول شان را برای توسعه اقتصاد ملی مصرف کردند، حداقل یک بار زندانی شدند و همه کسانی که برای نرفتن به زندان و حفظ سرمایه شان از ایران بیرون رفتند، برای سرمایه گذاری در ایران دعوت شدند؟

ده، آیا می دانید درآمد سرانه ونزوئلا سه برابر ایران و درآمد سرانه لبنان دوبرابر ایران است، اما ایران به آنها کمک مالی می کند؟

یازده، آیا می دانید تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا بر اقتصاد ایران اثرات فراوانی گذاشته است، با اینحال مسوولان کشور در دو ماه گذشته بارها و بارها در مورد تحریم ها صحبت کرده و گفته اند که چون تحریم ها بر اقتصاد اروپا تاثیر منفی دارد، بهتر است متوقف شود؟

دوازده، آیا می دانید تنها دولتی که در طول تاریخ 100 ساله ایران درآمد نفت را که برای همه مردم مصرف می شد، فقط به گروههای طرفدارش داده است، دولتی است که گفته بود اگر روی کار آمد درآمد نفتی را سرسفره مردم می برد.

سیزده، آیا می دانید در حال حاضر سی درصد مردم بیکاری مطلق دارند، سی درصد آنها حقوق دولتی می گیرند تا اقتصاد ایران را روز به روز به عقب ببرند و سی درصد دیگر کار خصوصی می کنند و منتظرند که کارشان را از دست بدهند؟

چهارده، آیا می دانید که اگر یک دولت بی عرضه داشته باشیم که به جای اینکه تولید را بالا ببرد، پول کشور را به تروریست ها بدهد و یا آن را صرف ایجاد تنش در سیاست خارجی کند، قیمت نفت دو برابر می شود و در نتیجه درآمد سرانه بالا می رود، ولی چون دولت بی عرضه بلد نیست پول را توزیع کند، مردم فقیر تر می شوند، و اگر یک دولت باعرضه داشته باشیم که تولید را بالا ببرد و سیاست خارجی متعادل داشته باشد، قیمت نفت و در نتیجه درآمد سرانه پائین می آید، ولی چون ثروت بخوبی توزیع می شود فقرا کم تر می شوند؟