قطعه ای از بھشت

مھدی خزعلی
مھدی خزعلی

کسانی که امروز دم از دموکراسی کامل میزنند حتی در خانه خود نیز نمیتوانند دموکراسی را اعمال کنند. همان ها که میگویند ما تقلب نکرده ایم،امروز با زن و بچه خود با تقلب بر خورد میکنند.


آیا واقعا کسی که نمی تواند خانه خود را اداره کند توانایی مشاوره در امور کشور را دارد؟ کسی که امروز از زن و بچه خود بی خبراست از آنچه در کشورش می گذرد چه میداند؟ آنها که خود را صاحب ایران میدانند همان ها هستند که دختر خود را فریب خورده میدانند.


ولی فریب خورده کیست؟چه کسی میتواند لقب فریب خورده را به دیگران بدهد؟ آیا همان کسی که فریب کودتاچیان را خورده و ناموس خود را رها کرده تا بتواند به مردمش ظلم کند فریب نخورده است؟


آیا قبل از ساخت وطن نباید خانواده را ساخت تا نسل من که سوخته جنگ است بتوانیم آینده کشور را به دست بگیریم؟ چرا ما را فریب خورده می نامند؟ آیا ترس از آن دارند که ببینیم بر کاشانه ما چه ظلمها کرده اند، چگونه میراث این خاک را یکی یکی از بین می برند؟


اینها که مارا فریب خورده میدانند چه انتظاری از ما دارند؟ آیا واقعا انتظار دارند که چشم بسته و کورکورانه راه غلط آنها را ادامه دهیم؟ دادستانی که خود نمیتواند جلوی رفتار خود را بگیرد و بر اعصاب خود مسلط باشد و  قندان پرت میکند و مخالفانش را گاز می گیرد از ما انتظار دارد که به او گوش فرا دهیم و از او درس زندگی بیاموزیم؟ کسانی که نمیتوانند در یک گفتگوی ساده با زبان نظرشان را به کسی بفهمانند چطور می توانند دیگران را اغتشاش گر بنامند این است که «سنگها را بسته اند و سگها را گشاده.»


چگونه است که ۲ میلیون نفر را دشمن محسوب می کنید و می خواهید چشم بسته و کور کورانه به دنبال کسی باشیم که سکوی نماز را به سکوی جنگ تبدیل میکند و دستور حمله به مردم را میدهد؟ آیا واقعا شما خود را اینقدر صاحب کشور میدانید که حق به مخالف نمیدهید که کوچکترین اعتراضی داشته باشد؟


حالا که در روز ایران(قدس) مردم ترس وجودتان را برداشت و دیدید که این مردم هستند که کنار نمی روند به خود اجازه میدهید که همه را خارجی محسوب کنید. به غیر از شخص شما هیچ کس بیگانگان را اجازه نمیدهد به مردم ایران بی احترامی کنند. شما کودتاگران که ثابت کردید  کشور و مردم خود را می فروشید خود را در بن بست می بینید و ترس تمام وجودتان را فراگرفته؛ ترسی که صدای شما را به لرزه در می آورد.

در نماز جمعه اعتراف می کنید که شبها خواب ندارید چون جان مردم را کوچک شمردید. همان هایی هستید که راه را کج رفتید و اینک به ته خط رسیدید. کسانی که از رنگ سبز میترسند، از مردم وحشت دارند. چرا که مردم راه را از بیراهه شناختند.
دروغ و ترس دو خاصیت شماست. بعد از ۴ ماه میترسید و ما را فریب خورده و دشمن مینامید. این را بدانید که دشمن و فریب خورده شمائید؛ شما که غرور و خود بینی جلوی چشم و گوش شما را گرفته است، زودتر بیدارشوید و تا نفسی باقیست صدای مردم را که با هم هستند بشنوید که همه میدانند سرنوشت همه دروغ گویان سقوط است.