خاتمی گفت: نه نمی آم، نه نمی آم

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

در راستای اینکه فعلا همه اصلاح طلبان، شبه اصلاح طلبان، میانه روها، خط سوم و چهارم ‏و پنجم، برخی از عناصر سرخورده و ته خورده و عوامل مساله دار کاردار و کارندار، ‏کارگزار و کارنزار همگی اعلام کرده اند که اگر خاتمی نیاید انتخابات مالیده است، و اصولا ‏مالیدن انتخابات به نفع اصلاح طلبان نیست و احتمال دارد که اگر آن طوری نشود، یک طور ‏دیگری بشود، و در راستای اینکه خاتمی فعلا و رسما و مکررا اعلام کرده است که نمی آیم و ‏به همین خاطر قرار است طومار اینترنتی برای او تهیه شود، پیشنهاد می شود همه اصلاح ‏طلبان اجتماع کرده و سرود خاتمی بیا بازی کنیم را برای رئیس جمهور سابق و تنها امید خلق ‏های تحت ستم بخوانیم…..‏

خاتمی نگو بلا بگو

تنبل تنبلا بگو

ریش سفید، موی تمیز، ناخن کوتاه

ماه و ماه و ماه

نه محمود خالی باف، نه شهردار قالی باف

نه کروبی با صد گاف، نه لاریجانی علاف ‏

هیچ کس باهاش رقیب نبود

محمد! می خوای کاندید بشی؟

نه نمی خوام نه نمی خوام

می خوای باز هم بازی کنی؟

نه نمی خوام، نه نمی خوام

می خوای ما رو راضی کنی؟

نه نمی خوام، نه نمی خوام

داداشش می گفت: آخه واسه چی؟

خاتمی می گفت: واسه اینکه من تمیزم

پیش همه عزیزم

نه هاله نور دارم، نه چشمای کور دارم

اگه که بیام به بازی

چماق به این درازی

می خوای باز اصلاحات کنی؟

نه نمی خوام، نه نمی خوام

کشور رو با ثبات کنی؟

نه نمی خوام، نه نمی خوام

تند نری احتیاط کنی؟

نه نمی خوام، نه نمی خوام

اکبر می گفت: آخه واسه چی؟

خاتمی می گفت: واسه اینکه من تمیزم

پیش همه عزیزم

نه هاله نور دارم، نه چشمای کور دارم

نه سفره های نفتی، نه حرف پنجاه هفتی

اگه که بیام به بازی

چماق به این درازی

کره الاغ کدخدا ‏

یورتمه می رفت تو کوچه ها

ملت می گفت: الاغه چرا یورتمه میری؟

دارم می رم کار دارم

دیر شده ادرار دارم‏

یه سر می رم به تگزاس

بعدا می رم کاراکاس

اون وخ می رم شهر قم

وعده می دم به مردم

الاغ خوب و نازنین

سر به هوا، سم به زمین ‏

می خوای باز هم بازی کنی؟

بله می خوام، بله می خوام

می آی باز هم نامزد بشی

بله می آم، بله می آم

واسه چی می آی؟

واسه اینکه من الاغم

شب بشه توی باغم

با نون پنیر خالی

‏[…] می سازم عالی‏

تولیدات خوب دارم

‏[…] مرغوب دارم‏

در باز شد و از اوین

یه دانشجو خورد زمین

پسره می آی بازی کنی

دل همه رو راضی کنی؟

‏- نه نمی آم، نه نمی آم‏

می خوای بریم تا صندوق

دادار دودور و بوق بوق؟

‏- نه نمی خوام، نه نمی خوام‏

چرا نمی خوای؟

واسه اینکه بازی قبل

باد کرده جاش مثل طبل

نه عضو حزب بادم

نه اهل اعتمادم

دانشجو رفت به خونه اش

خاتمی موند و بونه اش

محمود نشست رو پاهاش ‏

دودستی چسبید به جاهاش

توضیحات: قرار بود بقیه دلایل برای آمدن خاتمی را بنویسم، فعلا این یکی را که خواندید. ‏برویم تا هفته بعد.‏

‏ ‏