لالایی برای قرقیزستان

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

واقعا که اگر لالایی بلد بودند، مردم تا حالا خوابشان برده بود و ده ماه شب و روز علیه حکومت اعتراض نمی کردند. از دیروز قرقیزستان به هم ریخته و ملت جوراب و لباس زیر نخست وزیر و رئیس جمهور را بادبان کرده اند. دولت ایران هم که می بیند در خانه همسایه عروسی است دارد زیرابروی خودش را برمی دارد تا برود بیشکک قر بدهد. در همین راستا چند سووال برای چند جواب به کلیه دوستان و دشمنان و غیره تقدیم می شود.

 

سووال اول: در رابطه با اینکه قرقیزستان فعلا به هم ریخته است “ دولت ایران خواهان برقراری ثبات در قرقیزستان شد.” کدام ضرب المثل برای خواسته دولت ایران مناسب است.

گزینه اول: تو اگر بلدی پشت خونه خودتو بیل بزن، قرقیزستان رو ولش.

گزینه دوم: چراغی که به خانه رواست لزومی ندارد در قرقیزستان استفاده شود.

گزینه سوم: اول برادری خودتو ثابت کن، بعد به فکر قرقیزستان باش.

گزینه چهارم: تو اگر لالایی بلد بودی، ملت خواب شون می برد.

 

سووال دوم: با توجه به اینکه قوه قضائیه رحیمی معاون اول این قوه را به عنوان مهم ترین متهم فساد اقتصادی اعلام کرده و الیاس نادران گفته است “ معاون اول رئیس جمهور را دستگیر کنید.” و همین رحیمی بخشنامه ای برای مبارزه با فساد اقتصادی صادر کرد، بهترین گزینه کدام است؟

گزینه اول: معاون اول وقتی می گندد نمکش می زنند، نه اینکه بخشنامه صادر کند.

گزینه دوم: بخشنامه تو اول خودت بخون بعد بفرست برای دیگران.

گزینه سوم: برای اینکه به خودش سوزن نزنه، به دیگران جوالدوز می زنه.

گزینه چهارم: یک معاونش میلیاردر بود، یکی اش دزده، خودش هم زیر خط فقر، پیدا کنید صندوق انتخاباتی را.

 

سووال سوم: معنی جمله احمدی نژاد که گفته است: “ عزت امروز ایران مدیون ایثارگران است.” چیست؟

گزینه اول: عزت مان را مدیون ایثارگران هستیم، اما خانواده شان را زندانی می کنیم.

گزینه دوم: عزت مان را مدیون ایثارگران هستیم، نه خانواده شان که ربطی به آنها ندارند.

گزینه سوم: اصولا مدیون بودن عزت ربطی به دستگیری همسر و فرزند ایثارگران ندارد.

گزینه چهارم: هر سه جواب تا مدتی بعد صحیح است.

 

سووال چهارم: با توجه به اینکه شمقدری گفته است که “ چهارصد میلیارد ریال برای بازسازی سینماهای کشور هزینه شد.” بقیه هزینه سینمای کشور صرف چه چیزی شده است؟

گزینه اول: دستگیری سینماگران و زندانی کردن آنها.

گزینه دوم: جلوگیری از ساخت فیلم های سینماگران.

گزینه سوم: اصلا به شما چه ربطی دارد که ما سالن شیک داشته باشیم ولی فیلم نداشته باشیم.

گزینه چهارم: اصولا اینجوری است، جلوی ساخت فیلم را می گیرد، ولی سینما می سازد.

 

سووال پنجم: با توجه به اینکه دیروز متکی گفت “ آمریکا به خلع سلاح هسته ای در جهان تمکین کند.” حدس می زنید جواب اوباما به او چه باشد؟

گزینه اول: چشم، نازبشی، چرا زودتر نگفتی؟

گزینه دوم: وای، اصلا حواسم نبود، بچه ها متوقفش کنید.

گزینه سوم: هیلاری! ببین منوچهر چی می گه، من می رم تا چین و می آم.

گزینه چهارم: باشه، حالا که دستور می فرمائید چشم، جمعش می کنیم، فقط پنج دقیقه فرصت بدین.

 

سووال ششم: در راستای اینکه احمدی نژاد به اوباما گفت: “ گردن کلفت تر از تو هم نتوانستند هیچ غلطی کنند.” این جمله از نظر ادبی چگونه بیان می شود؟

گزینه اول: ادب مرد به ز دولت اوست.

گزینه دوم: دولت مدتهاست علیه ادبیات کودتا کرده است.

گزینه سوم: ادب مرد و دولت او مثل رهبرش هستند.

گزینه چهارم: ادب مرد عین دولت اوست.

 

سووال هفتم: با توجه به اینکه وزیر ارشاد گفته است “ مطبوعات باید بتوانند امید، نشاط و شادابی را در جامعه ایجاد کنند.” شرایط ایجاد امید و نشاط و شادابی توسط مطبوعات در جامعه چیست؟

گزینه اول: اول باید از زندان آزاد شوند و بعد امید ایجاد کنند.

گزینه دوم: فعلا که نشریه “ امید” و “ نشاط” توقیف اند، نشریه شادابی هم نداریم.

گزینه سوم: به آنها مرخصی داده شود تا امید و نشاط تولید کنند و دوباره به زندان برگردند.

گزینه چهارم: داداش! طرف رو انداختی زندان، می خوای برات لزگی برقصه؟