قمار انتخابات

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

مرعشی، سخنگوی کارگزاران گفت: خاتمی برگ برنده انتخابات است، مواظب باشیم نسوزد.‏

حالت اول: سانوار تحریم

خاتمی، گنجی، احمدی نژاد، شریعتمداری، کروبی، لاریجانی و قالیباف دور میز نشسته اند. ‏هنوز سه ماه به انتخابات مانده است….‏

خاتمی دستش را می بیند، سه آس دارد: پارول….‏

گنجی دستش را نگاه هم نکرده است: سانوار تحریم….‏

شریعتمداری سه تا هفت کثیف دستش دارد: تحریم رو دیدم، ما جا می رم‏

کروبی دو پر هشت و شش دارد: پنجاه هزار تومن به هر کدوم می دم برین کنار

احمدی نژاد سه تا سرباز دارد و بلوف می زند: هشتاد میلیارد باضافه تمام ذخیره ارزی….‏

لاریجانی در دستش چهار تا شاه دارد: هشتاد میلیارد رو دیدم، ذخیره ارزی هم بهت نمی دم، ‏بودجه سال آینده هم روش….‏

قالیباف سه تا ده لو خوشگله در دست دارد، ناامید می شود: من جا می رم( پرواز می کند و ‏می رود.)‏

خاتمی بلوف می خورد: من جا می رم.‏

گنجی دستش را رو نمی کند: پول منو بدین می خوام برم.‏

شریعتمداری اظهارات گنجی را منتشر می کند.‏

کروبی با لگد می زند زیر میز و می رود بیرون.‏

لاریجانی می ماند و احمدی نژاد، برای دور دوم ورق می دهند.‏

حالت دوم: کارت سوخته

خاتمی، احمدی نژاد، شریعتمداری، لاریجانی دور میز نشسته اند. یک ماه به انتخابات مانده ‏است.‏

لاریجانی فول ده دارد: پارول…….‏

شریعتمداری زیر زیرکی دست خاتمی را نگاه می کند: پارول با چراغ خاموش…..‏

خاتمی در دستش فول آس با دو بی بی دارد، می خواهد دستش را جور کند که دستش به یکی ‏از بی بی ها می خورد…..‏

شریعتمداری: خاتمی دستش به بی بی خورد، کارتش سوخته، بره بیرون….‏

خاتمی را بیرون می کنند….‏

شریعتمداری جا می رود، بازی لاریجانی و احمدی نژاد به دور دوم می کشد.‏

حالت سوم: بازی بزرگان

احمدی نژاد، کروبی، هاشمی، خاتمی، لاریجانی و قالیباف دور میز نشسته اند، پانزده روز به ‏انتخابات مانده است…..‏

کروبی ( سه تا ده دارد و یک بی بی که از او می ترسد و یک پنج که فکر می کند سرباز ‏است، بلوف می زند): پنجاه هزار تومن سرراست….‏

خاتمی( چهار تا آس دارد، با این حال دستش می لرزد): 24 میلیون رای داشتم، همه شو می ‏ذارم…..‏

هاشمی رفسنجانی( دو پر شاه دارد): من به مصلحت نیست بمونم، جا می رم و پشت دست ‏آقای خاتمی می مونم….‏

احمدی نژاد( چهار تا سرباز دارد و یک دولو خوشگله): دویست میلیارد دلار می ذارم با هفت ‏تا شبکه تلویزیونی….‏

قالیباف( دستش را چند بار نگاه می کند و با عصبانیت): به من رکب زدن، من سه تا سرباز ‏داشتم، نیست…. من جا می رم.‏

لاریجانی( فول ده دارد): من جا می رم، وای می ایستم پشت دست احمدی نژاد…‏

نوبت کروبی می شود، ولی حاج آقا خواب رفته است…. از بازی بیرونش می کنند.‏

خاتمی می ماند و احمدی نژاد….‏

خاتمی: من با تمام وجود آمده ام…. چهار تا آس…..‏

باد می آید و هاله نوری ظاهر می شود و امدادی از غیب می رسد و احمدی نژاد دستش را رو ‏می کند: بفرما، پنج تا سرباز….‏

خاتمی و هاشمی: آقا این بداخلاقی یه، اصلا پنج تا سرباز نداریم…..‏

شورای نگهبان اطلاعیه می دهد و وجود و ضرورت پنج سرباز را تائید می کند

سپاه پاسداران نیز اعلام می کند ما بیست میلیون سرباز داریم، فقط پنج تا نداریم.‏

رهبری حکم حکومتی می دهد و وجود پنج سرباز را یک نوآوری در نظام می خواند.‏

نتیجه گیری اخلاقی: تقلب بخشی از قمار است.‏