معجزه هزاره سوم

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

مردم در دولت احمدی نژاد یا بیکار شدند، یا بدهکار.

مسوولین نظام یا میلیونرهای برکنارشده اند، یا میلیاردرهای سرکار آمده.

جریانهای سیاسی، یا فتنه کرده اند علیه دولت، یا دولت انحرافی تشکیل دادند علیه فتنه.

آمارهای کشور را یا تلویزیون اعلام می کند و دروغ است، یا واقعیت دارد و پخش آن ممنوع است.

کشورهای خارجی، یا دشمن هستند و برای نابودی ما پول خرج می کنند، یا ما برای آنها پول خرج می کنیم که دشمن مان نشوند.

مغزهای کشور یا تلاش می کنند از این وضع فرار کنند، یا فرار کردند و حالا غصه می خورند که چرا نمی توانند بدون ترس به کشورشان برگردند.

سفرای کشور، یا سابقه کار دارند و اخراج می شوند، یا مامور می شوند و سابقه کار ندارند.

مراجع تقلید یا مردمی اند و ملت دعاشان می کنند، یا دولتی هستند و مردم نفرین شان می کنند.

دانشمندان فیزیک یا از دانشگاه اخراج می شوند، یا وسط خیابان ترور می شوند.

راننده ها، یا توی ترافیک با سرعت ده کیلومتر در شهر می روند و اعصاب شان داغان می شود، یا با سرعت 180 کیلومتر توی جاده می روند و ماشین شان داغان می شود و میمیرند.

هنرمندها یا می روند عربستان و جمکران و در فیلم نقش جاسوس انگلیسی فتنه گر را بازی می کنند، یا می روند لاس و گاس و پاریس و نقش ایرانی مبارز را بازی می کنند.

مردم یا آینده را ول کردند، دارند حال شان را می کنند، یا حال شان خراب است و می خواهند برگردند به گذشته.