تست جمهوری اسلامی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه برای تشخیص اینکه افراد نظام را می شناسند یا نه لازم است یک تست وجود داشته باشد، لذا تصمیم گرفته شد این تست برای کلیه مسوولان کشور برای تشخیص شناخت آنان، در هنگام ورود و خروج به حکومت تنظیم شود. لطفا به سووالات پاسخ صحیح لازم نیست بدهید، چون ممکن است واقعیت آنطور که فکر می کنید نباشد.

 

سووال اول: برای انتخاب وزیر، چه کسی باید چکار کند؟

گزینه اول: رهبر با وزیر توافق بکند، بعدا به رئیس جمهور خبر بدهد.

گزینه دوم: رهبر با رئیس جمهور توافق بکند، رئیس جمهور بعدا خبرش را می شنود.

گزینه سوم: رئیس جمهور انتخاب می کند، بعدا رهبر رئیس جمهور را ناز می کند، مجلس هم گه زیادی نمی خورد.

گزینه چهارم: رئیس جمهور وزیر را انتخاب می کند، به خودش هم لازم نیست خبر بدهد، البته در سال اول این طور است.

گزینه پنجم: کلا قانون خاصی ندارد، اگر رئیس جمهور عزیز بود که همه چیز دست خودش است، اگر هم عزیز نبود، همه برایش تصمیم می گیرند.

 

سووال دوم: اصلاح طلبان چه زمانی تصمیم می گیرند وارد انتخابات شوند، یا تحریم کنند؟

گزینه اول: یک هفته بعد از برگزاری انتخابات تصمیم می گیرند، اما یک هفته قبل از آن عمل می کنند.

گزینه دوم: معمولا عمل می کنند، ولی تصمیم نمی گیرند.

گزینه سوم: یک سال قبل از انتخابات تصمیم می گیرند، یازده ماه تصمیم شان را عوض می کنند، بعد کاری را که مجبورند می کنند.

گزینه چهارم: از همان اول تصمیم شان معلوم است، فقط خودشان خبر ندارند.

گزینه پنجم: داور! حداقل یک گزینه خوب بگذار، مثلا ما رفیقتیم.

 

سووال سوم: مهم ترین کار قوه قضائیه چیست؟

گزینه اول: تعمیر ترازو

گزینه دوم: تمیز کردن ویرانه

گزینه سوم: زدن چکش توی سر متهم

گزینه چهارم: زدن با چکش توی سر فرشته عدالت با چشم بسته.

 

سووال چهارم: چه چیز مسوولیت سیاسی در ایران به لنگ حمام شبیه است؟

گزینه اول: لنگ حمام هم موقت است.

گزینه دوم: وقتی لنگ حمام را از آدم می گیرند، باید یک دست عقب یک دست جلو بگذارد و سریعا فرار کند.

گزینه سوم: گزینه دوم وقتی ممکن است که آن مسوول دو دست داشته باشد.

گزینه چهارم: وقتی لنگ را از او گرفتند، اگر مسوول امنیتی باشد، می تواند تا قبل از رفتن از

حمام هر کار واجبی دارد انجام دهد.

 

سووال پنجم: چرا آمارهای رئیس جمهور درباره اقتصاد ایراد دارد؟

گزینه اول: چه چیزش ایراد ندارد؟

گزینه دوم: چون حرف زدنش هم مشکل دارد.

گزینه سوم: چون کارهایش هم مشکل دارد.

گزینه چهارم: اصولا آدمی است که وقتی به عدد تبدیل می شود آدم خجالت می کشد.

گزینه پنجم: چون خجالتی است رویش نمی شود آمارهای اصلی را بگوید.

 

سووال ششم: حذف چه چیزی باعث حل مشکل جمهوری اسلامی می شود؟

گزینه اول: حذف صفر از ریاضیات و اقتصاد

گزینه دوم: حذف رنگ سبز از رنگ های طبیعت

گزینه سوم: حذف جامعه از کشور

گزینه چهارم: حذف شعور از مردم

گزینه پنجم: حذف زنان و مردان برای حل مشکلات اخلاقی کشور

 

سووال هفتم: کدام سیاست در رسانه ملی از همه درست تر است؟

گزینه اول: مردم شعور ندارند، هر چه می خواهیم بگوئیم.

گزینه دوم: اگر یک دروغ تکرار شود، تبدیل به واقعیت می شود.

گزینه سوم: اگر هزار نفر را صد بار نشان بدهیم مردم فکر می کنند صدهزار نفر را دیده اند.

گزینه چهارم: اگر مردم را نشان ندهیم، مردم یادشان می رود چه شکلی هستند.

 

سووال هشتم: رهبر جمهوری اسلامی چه وظیفه ای دارد؟

گزینه اول: اداره کشور، نجات بشر، ارسال انسان به بهشت.

گزینه دوم: مبارزه با دشمن، افزایش بصیرت، ملاقات با شاعران.

گزینه سوم: گزینه یک و دو درست است.

گزینه چهارم: کلا همه کارهای خوب.

 

سووال نهم: مشکل اصلی مجمع تشخیص مصلحت چی بود؟

گزینه اول: مصلحت خودش را نمی توانست تشخیص بدهد.

گزینه دوم: مشکل اصلی اش این بود که بقیه در آن حضور داشتند.

گزینه سوم: آدم اصلی آن بصیرت نداشت، بعد قرار بود تشخیص دهنده اصلی باشد.

گزینه چهارم: حالا مگه نابود شده؟ چرااین جوری حرف می زنید؟

 

سووال دهم: اگر رهبر اشتباه کند، باید چکار کنیم؟

گزینه اول: غلط می کنی رهبر اشتباه کند.

گزینه دوم: همه مردم باید همان اشتباه را تکرار کنند.

گزینه سوم: وقتی مردم به یک اشتباه معتقد باشند، درست است.

گزینه چهارم: کلا وقتی یک خط کش کج باشد، خط کج معنی ندارد.