تجاوز عمومی به حریم خصوصی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه فعلا حکومت از نظر ما دارد عقب نشینی می کند و بعید نیست چند قدم دیگر عقب برود از آن طرف بیافتد پائین، و از طرف دیگر وزارت اطلاعات دولت فعلا مهم ترین کارش دستگیر کردن اعضای دولت است و به همین دلیل احمدی نژاد با وزیرش قهر است و با توجه به اینکه اجلاس تروریست ها برای مبارزه با تروریسم در تهران برگزار شد و شورای نگهبان اعلام کرد اصلاح طلبان می توانند در انتخابات شرکت کنند و لذا باید مواظب بود که اول از هول هلیم توی دیگ نیافتیم، بعد ببینیم تنور انتخابات زیر دیگ روشن است، آن وقت 273 جای مان آتش بگیرد، لذا پیشنهاد می شود تا اطلاع ثانوی  کاری ندارید، فعلا به این سووالات جواب می خواهید بدهید، نمی خواهید ندهید.

 

سووال اول: آقای مهدوی کنی گفت “دولت نباید در امور مساجد دخالت کند.” کجای این جمله خیلی اشتباه است؟

گزینه اول: دولت نمی تواند در امور مساجد دخالت کند.

گزینه دوم: دولت در وزارتخانه های خودش هم نمی تواند دخالت کند.

گزینه سوم: دولت حق دخالت برای تعیین معاون وزیر خارجه هم ندارد، چه برسد به مساجد.

گزینه چهارم: رهبر حق دارد هم در دولت هم در مساجد و هم در بقیه چیزها دخالت کند.

گزینه پنجم: کدام دولت؟ مگر هنوز دولتی وجود دارد؟

 

سووال دوم: چرا احمد خاتمی گفت “ما در مقطع انتخابات دچار اشتباه نشدیم.”

گزینه اول: چون عمه ما رئیس جمهور را با کودتا روی کار آورد.

گزینه دوم: چون عمه ما از انتخاب احمدی نژاد حمایت کرد.

گزینه سوم: چون چند سال است به عمه مان گفتیم در سیاست دخالت نکند، قبول نمی کند.

گزینه چهارم: چون وقتی یک رئیس جمهور عوضی روی کار می آید، کسانی که با روی کار آمدن او مخالفند اشتباه می کنند، نه کسانی که او را روی کار می آورند.

 

سووال سوم: رئیس کل دادگستری اصفهان در جریان محاکمه تجاوز دسته جمعی در خمینی شهر گفت “در هیچ حالتی کسی حق تعدی به حریم خصوصی دیگران را ندارد و افراد در محیط و حریم خصوصی خود آزاد هستند.” در این جمله چه اشکالی وجود دارد؟

گزینه اول: احتمالا این جمله را رئیس دادگستری سوئیس گفته است.

گزینه دوم: قطعا این جمله را رئیس دادگستری اصفهان نگفته است.

گزینه سوم: این جمله را رئیس دادگستری اصفهان گفته ولی خودش نشنیده است.

گزینه چهارم: رئیس دادگستری سرش به تیرآهن خورده و متوجه نیست چه حرفی می زند.

گزینه پنجم: رئیس دادگستری تا چند روز دیگر مورد تجاوز گروهی قرار خواهد گرفت.

 

سووال چهارم: خبر را کامل کنید “اجلاس مبارزه با تروریسم در تهران برگزار شد.”

گزینه اول:….. و اکثر تروریست های جهان در آن شرکت کردند.

گزینه دوم:…… و قرار شد مخالفان تروریسم را بزودی ترور کنند.

گزینه سوم:… و در این مدت آنقدر درگیر بودند که در هیچ جای جهان ترور صورت نگرفت.

گزینه چهارم: هر سه جواب صحیح است، بوووووووم!

 

سووال پنجم: ضرغامی مدیرعامل صدا و سیما گفت “تا سال 58 در خانه مان تلویزیون نداشتیم، ما 11 بچه بودیم که در دو اتاق بدون تلویزیون زندگی می کردیم.” از این جملات چه نتیجه ای می گیریم؟

گزینه اول: نتیجه می گیریم که ضرغامی واقعا مدیر صدا و سیماست.

گزینه دوم: نتیجه می گیریم که از کوزه همان برون تراود که در اوست.

گزینه سوم: نتیجه می گیریم که تره به تخمش می ره صدا و سیما به ضرغامی.

گزینه چهارم: نتیجه می گیریم که اسباب خونه به صاحبخونه می ره.

 

سووال ششم: با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای گفته است “هیچکس حق ندارد تا جرمی اثبات نشده آنرا رسانه ای کند.” کدام یک از جرایم رسانه ای شده زیر اثبات شده است؟

گزینه اول: موسوی و کروبی جاسوس اند.

گزینه دوم: خاتمی منافق است و عامل آمریکاست.

گزینه سوم: زن احمدی نژاد به او حرام است، چون مخالف ولایت فقیه است.

گزینه چهارم: هاشمی و خانواده اش دزد هستند.

گزینه آخر: کلا همه خبرهای بیست و سی و قبل و بعد از آن ساعت در سالهای اخیر.

 

سووال هفتم: یک نماینده مجلس گفت “نیروگاه اتمی بوشهر صرفه اقتصادی ندارد.” این خبر به چه دلیل غلط است؟

گزینه اول: نیروگاه بوشهر برای روس ها صرفه اقتصادی دارد که .   

گزینه دوم: نیروگاه بوشهر فایده روانی دارد، چون در جریان افتتاح آن دولتمردان روحیه پیدا می کنند.

گزینه سوم: کلا جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی یک حکومت زیانده است و صرفه ندارد.

گزینه چهارم: بیست سال دیر خبر داده شده است.

 

سووال هشتم: سردار نقدی گفت “آقا سلطان را انگلیسی را کشتند.” از کجا می فهمیم این جمله به دلایل بسیاری زیادی صحیح است؟

گزینه اول: چون اگر انگلیسی ها او را نکشته بودند، پلیس پدرش را کتک نمی زد.

گزینه دوم: چون اگر انگلیسی ها او را نکشته بودند، اجازه عزاداری به مادرش می دادند.

گزینه سوم: چون اگر انگلیسی ها او را نکشته بودند، دکترش تحت تعقیب قرار نمی گرفت.

گزینه چهارم: چون اگر انگلیسی ها او را نکشته بودند، اسم قاتلش که عضو بسیج است، عباس کارگر جاوید نبود.