فتنه فرانسوی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه براساس گفته وب سایت های خودی مخالفان سارکوزی دارند فرانسه را می ترکانند، و مخالفان انگلیسی هم بزودی علیه دولت انگلیس تظاهرات خواهند کرد و احتمالا تظاهرکنندگان آلمانی هم ایکی ثانیه بعد می زنند همه چیز را به هم و ممکن است این راهها هم به رم ختم بشود، منتهی فعلا هیچ راهی چه برای چاوز و چه برای دیگران به قم ختم نخواهد شد. و با عنایت به اینکه رهبری رفته به قم و کنگر خورده و لنگر انداخته و تا یک انگشتی به کوزه عسل مراجع تقلید نزند، از آنجا با توپ و تانک و فیروزآبادی هم تکان نمی خورد، تا اطلاع ثانوی وبازگشت آرامش به شهر خون وم قیام و سوهان عسلی و لاستیک و شکر، به پرسشهای زیر پاسخ داده و اگر دوست نداشتید خودتان پرسشهایی طراحی کنید، و به مال خودتان جواب بدهید، فقط مهم این است که به یک چیزی جواب بدهید.

 

سووال اول: این جمله را کامل کنید؛ محسنی اژه ای گفت “تروریست ها در کشورهای غربی آزادانه در حال فعالیت هستند.”

گزینه اول: تروریست ها در کشورهای غربی آزادانه در حال فعالیت هستند، ولی بزودی به وطن برمی گردند و همدیگر را می بینیم.

گزینه دوم: تروریست ها در کشورهای غربی آزادانه در حال فعالیت هستند، ولی ممکن است تا چند ماه دیگر کارشان طول بکشد و ما دلمان برایشان تنگ بشود.

گزینه سوم: تروریست ها در کشورهای غربی آزادانه در حال فعالیت هستند و ما هیچ نگرانی نداریم که مشکلی برای همکارانمان ایجاد شود.

گزینه چهارم: تروریست ها در کشورهای غربی آزادانه در حال فعالیت هستند و ما هم بزودی می رویم پیش شان که دور هم باشیم.

 

سووال دوم: در فرانسه میلیونها نفر علیه دولت تظاهرات کردند و همه جا را به هم ریختند و صد پلیس زخمی شدند، در ایران میلیونها نفر به تظاهرات مسالمت آمیز علیه دولت پرداختند و صد نفر از مردم کشته شدند. اصلا برای چی چه فرقی می کنند؟

گزینه اول: در فرانسه پلیس می گوید شعار بدهید، ولی مردم ماشین آتش می زنند.

گزینه دوم: در ایران مردم به هم می گویند شعار ندهید، ولی پلیس ماشین آتش می زند.

گزینه سوم: در ایران مردم حقوق شان را می خواهند در نتیجه کشته می شوند، در فرانسه مردم اضافه حقوق شان را می خواهند، در نتیجه پلیس زخمی می شود.

گزینه چهارم: در فرانسه پلیس تظاهرکنندگان را دستگیر و آزاد می کند، در ایران پلیس تظاهر کنندگان و فامیل و همسایه های شان را دستگیر و روزنامه نگاران را در خانه شان به اتهام شرکت در تظاهرات دستگیر می کند.

 

سووال سوم: چرا آیت الله مصباح گفت “نعمت وجود آیت الله خامنه ای از مجموع تمام نعمات جهان برتر است.”

گزینه اول: چون اگر از نعمت خامنه ای برخوردار باشیم، تجارت شکر می کنیم و پولدار می شویم و هر نعمتی در جهان است می خریم.

گزینه دوم: چون اگر مثل آیت الله یزدی از نعمت آیت الله خامنه ای برخوردار باشیم، تجارت لاستیک می کنیم و پولدار می شویم و با پول آن همه نعمت های جهان را می خریم.

گزینه سوم: چون اگر مثل احمدی نژاد از نعمت خامنه ای برخوردار باشیم، می رویم نیویورک و خارج را می بینیم و از همه نعمت های جهان برخوردار می شویم.

گزینه چهارم: چون اگر نعمت وجود خامنه ای باشد، دیگر نمی توانیم از نعمت هایی مثل نفس کشیدن، زندگی کردن، آزاد بودن و چیزهای دیگر برخوردار شویم، پس از همه مهم تر است.

 

سووال چهارم: با توجه به اینکه جلالی نماینده مجلس گفت که “رفتار دولت سارکوزی در شان مردم فرانسه نیست.” و بروجردی آن یکی نماینده مجلس گفت " پیروی از سیاست های آمریکا اروپا را متضرر می کند.” کلا اگر نمایندگان مجلس ما نباشند که مصالح اروپا و فرانسه را تشخیص بدهند، چه اتفاقی می افتد؟

گزینه اول: بدبخت می شوند.

گزینه دوم: بیچاره می شوند.

گزینه سوم: هیچی از آنها باقی نمی ماند.

گزینه چهارم: به چنان فلاکتی می افتند که می شوند شبیه مملکت خودمان.

 

سووال پنجم: چرا کلهر گفته است “هر حکومتی که سانسور را راهبرد قرار بدهد، احمق است.”

گزینه اول: به شناخت دقیق از خودش و حکومت دست پیدا کرده.

گزینه دوم: فکر می کند مشاور رئیس جمهور سوئد است.

گزینه سوم: دلش می خواهد به دولت فحش بدهد، ولی نه مستقیم.

گزینه چهارم: حرفهایی که مردم توی حمام با خودشان می زنند، در مصاحبه می گوید.

 

سووال ششم: آیت الله خامنه ای گفت “جامعه مدرسین خاستگاه مراجع محترم است.” این را چه زمانی فهمید؟

گزینه اول: از زمانی که مراجع محترم با او مخالفت کردند.

گزینه دوم: اگر محترم نبودند که با دولت مخالفت نمی کردند.

گزینه سوم: چون خودش خاستگاهش جامعه مدرسین نیست.

گزینه چهارم: معمولا قبل از اینکه فحاشی کند، جملات اینطوری می گوید.

 

سووال هفتم: با توجه به اینکه سردار وحیدی گفت “اس 300 بومی بزودی تولید می کنیم.” چه نتیجه ای می گیریم؟

گزینه اول: پوتین موشک های اس 300 را ملاخور کرد و دو تا لیوان آب هم روش.

گزینه دوم: چاوز موشک ها را از پوتین و تراکتور را از ایران گرفت و نرفت قم.

گزینه سوم: پولش را ما می دهیم، چاوز سر سبیل احمدی نژاد با دست پوتین نقاره می زند.

گزینه چهارم: پوتین گفته بود “تمام ویژگیهای مسیح را در آیت الله خامنه ای دیدم” مسیح هم که موشک لازم  نداشت.

 

سووال هشتم: با توجه به اینکه ایران پول نیروگاه بوشهر را به روسیه داده ولی هنوز بعد از ده سال خبری از سوخت هسته ای نیست، اگر سردار وحیدی که گفته است “هم اکنون در حال طی کردن مراحل حقوقی دریافت غرامت از روسیه هستیم.” احتمالا این غرامت را چه زمانی خواهد گرفت؟

گزینه اول: هنگام عبور ستاره هالی در دفعه بعد.

گزینه دوم: همزمان با پایان یخبندان سوم زمین شناسی.

گزینه سوم: وقتی بعد از تغییر شکل کره زمین همه به مریخ رفتیم.

گزینه چهارم: 1235 سال بعد.

 

سووال نهم: سفر چاوز به قم به دلیل برنامه های پیش بینی نشده لغو شد. این دلیل پیش بینی نشده چه بود؟

گزینه اول: پیش بینی شده بود در خیابان چهارمردان سالسا برقصد، ولی دامنش آماده نبود.

گزینه دوم: قرار بود در قم ختنه کند، ولی درمانگاه تعطیل بود.

گزینه سوم: آقا تو خانه مراجع نمی رفت، چاوز هم بشکلی پیش بینی شده قرار بود به دمبش بسته شود.

گزینه چهارم: روم سیاه، مسجد که جای چاوزیدن نیست.

 

سووال دهم: کلهر گفت “چرا الاغ سواری زنان حرام نشده؟ الآن فرق پالان الاغ با زین دوچرخه چیست؟”

گزینه اول: چون الاغ خودی است و محرم تلقی می شود.

گزینه دوم: چون دوچرخه نظر بد دارد.

گزینه سوم: چون پالان یک ذخیره فرهنگی است، اما زین یک جایگاه استکباری است.

گزینه چهارم: چون الاغ با ساختار حکومت سازگارتر است.