سیزده تفاوت احمدی نژاد با رئیس جمهور‏

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

اول، معمولا یک رئیس جمهور آدم متینی است که مراقب حرف زدن هایش هست، و این یکی ‏از مهم ترین تفاوت های یک رئیس جمهور با احمدی نژاد است.‏

دوم: معمولا یک رئیس جمهور چون شخص مهمی است، به همین دلیل حرفش را جدی می ‏گیرند، و این دومین فرق یک رئیس جمهور با یک احمدی نژاد است.‏

سوم: همه روسای جمهور، وقتی می روند خارج با رهبران جهان ملاقات می کنند، وقتی ‏برمی گردند کشورشون با دانشجوها و روزنامه نگارها و مردم، احمدی نژاد وقتی می ره ‏خارج با دانشجوهای خارجی و روزنامه نگاران و مردم خارج ملاقات می کنه، وقتی می آد ‏ایران با رهبران کشور.‏

چهارم: روسای جمهور معمولا قبل از انتخاب صد تا قول می دن، در چهار سال هشتاد تای آن ‏را اجرا می کنند، می ماند 20 تا قول اجرا نشده که بخاطر همان هم دفعه بعد انتخاب نمی ‏شوند. احمدی نژاد قبل از انتخاب شدن صد تا قول داد، سال اول و دوم و سوم هم قول داد، سال ‏آخر هم دوباره صد تا قول دیگه داد.‏

پنجم: اکثر روسای جمهور توی جیب شان یک دستمال هست، احمدی نژاد توی جیب اکثر ‏معاونان و مشاورانش ده تا دستمال هست.‏

ششم: مردم برای اینکه یک رییس جمهور را ببینند، اول ناهار می خورند بعد می روند ‏ملاقات، اما برای دیدن احمدی نژاد مردم زود می روند که ناهار بخورند و در همان حال ‏رئیس جمهور رو هم ببینند.‏

هفتم: مردم وقتی به رئیس جمهورشان نگاه می کنند یاد سرود ملی می افتند، اما وقتی به ‏احمدی نژاد نگاه می کنند، یاد انواع فحش می افتند.‏

هشتم: روسای جمهور اول فکر می کنند، بعد نظری می دهند، بعد اجرایش می کنند، احمدی ‏نژاد اول نظری می دهد، بعد وزارت خارجه تکذیب اش می کند، بعد ایران به چند کشور باج ‏می دهد که کسی اقدامی علیه ایران نکند.‏

نهم: بسیاری از روسای جمهور وقتی انتخاب می شوند، اعضای خانواده شان وزیر و وکیل ‏می شوند، احمدی نژاد وقتی انتخاب شد، اعضای خانواده اش موفق به یافتن شغل شدند.‏

دهم: یک رئیس جمهور هر ماه یک بار خبرنگاران را می پذیرد و به سووالات آنان پاسخ می ‏دهد، احمدی نژاد سالی چند بار به خبرنگاران کارمند دولت ناهار می دهد و از آنان سووال ‏می کند.‏

یازدهم: یک رئیس جمهور عادی معمولا می داند که کفشش را باید در خانه بپوشد و مویش را ‏باید در دستشویی شانه کند، احمدی نژاد در این دو مورد اطلاع کافی ندارد.‏

دوازدهم: معمولا یک آدم معمولی می تواند بسادگی یک رئیس جمهور را از میان ده نفر ‏محافظانش تشخیص بدهد، در مورد احمدی نژاد این کار اصلا ساده نیست.‏

سیزدهم: خیلی از روسای جمهور سعی می کنند ساده رفتار کنند تا شبیه مردم معمولی بشوند، ‏احمدی نژاد باید ساعتها برای این کار تمرین کند.‏