غزل خداحافظی شعر

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

فاطمه اختصاری و مهدی موسوی بیست سال زندان گرفتند و گروههای مختلفی به این حکم اعتراض کردند. فرض کنیم که جمهوری اسلامی در تمام تاریخ ایران بر سرنوشت کشور حاکم بود، در این حال چه اتفاقی رخ می داد:

خیام: حکیم عمر خیام، به اتهام اشاعه نیهیلیزم، توهین به مقدسات، دفاع از مصرف مشروبات الکلی و انکار خداوند و ارتداد به دو بار اعدام، صد و چهل سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق.

رودکی: به اتهام تبلیغ به نفع بیگانگان و همکاری با دشمن برای واگذاری رود جیحون به جریانات سلطنت طلبی، تبانی با جریانات مشکوک بخارا جهت تقویت دشمن به سی سال زندان و ممنوعیت نشر، وی همچنین به دلیل اینکه مرضیه از عناصر گروهک منافقین شعر او را هزار سال بعد خوانده است، به تبعید بعد از اعدام محکوم می شود. دیوان بلخ اعلام کرد این شاعر حق درخواست تجدید نظر را هم ندارد.

مهستی گنجوی: عنصر پلید شناخته شده به اتهام همکاری با عناصر سلطنت طلب از جمله سلطان سنجر و سلطان محمود، داشتن روابط مشکوک با پسر تیرگر، پسر صحاف، پسر معمار، پسر نعلبند و پسر موذن و دوازده مورد دیگر از اشخاص نامحرم به زنای از راه رباعی و از طریق تشبیه گونه بانوان به شفتالو و چشم خواهران به بادام و زلف خواهران به سنبل، موجب تحریک نسل جوان و تردید در مبانی ارزشی مسلمین شده است. همچنین به دلیل توهین به واعظ شهر گنجه به هفتاد و سه سال زندان پس از اعدام محکوم می گردد. ضمنا به دلیل تشابه اسمی با یکی از خوانندگان مستهجن مقیم لس آنجلس نیز به هفتاد ضربه شلاق محکوم که بی درنگ اجرا خواهد شد.

سعدی: شخص موسوم به شیخ سعدی، ساکن شیراز، به دلیل روابط مشکوک با رژیم سلطنتی اسبق، که ششصد سال قبل در شیراز با نظام جمهوری اسلامی مخالفت نموده و ولایت را غصب کرده، تشویق لواط، سرودن اشعار مستهجن جنسی در تحریک جوانان، همکاری با جریانات بین المللی از جمله سازمان ملل متحد از طریق شعر “بنی آدم اعضای یکدیگرند”، مخالفت با انجمن وعاظ شیراز، عناد با فقهای وقت، تشویق تسامح و تساهل و جریان میانه روی برای ضربه زدن به جریان حق طلبی و تقویت استکبار جهانی به شانزده بار اعدام با اعمال شاقه محکوم گشته، و مدارک جنایات او از جمله دو کتاب موسوم به بوستان و گلستان، مصادره و معدوم می گردد.

خواجوی کرمانی: ابوالعطا با اسم مستعار نخلبند، متولد کرمان و ساکن شیراز دستگیر و به دادگاه هدایت گردید و به جرایم خود اعتراف نمود، وی به موارد زیر اعتراف نمود: همکاری با دراویش مرشدیه از سران فتنه و مخالفان با ولایت، انتشار منظومه همای و همایون( بخوانید پهلوی) در جهت تقویت سلطنت طلبی، انتشار خمسه خواجو، در مقابل پنج تن آل عبا برای بی اعتبار کردن ائمه اطهار، ارتکاب ۱۵ هزار بیت قصیده خطرناک، غزل، قطعه و ترجیع بند در جهت تحریک جوانان به افعال ضدانقلابی از قبیل عشق، تمنا، و تمایل به دیگران، سیاه نمایی وضعیت شیراز برای همکاری با رسانه های دشمن، درخواست خلعت و اسب از سلطان و اخذ پول از جریان سلطنت طلبی، نکوهش اسب حسن بن عضد( شاکی خصوصی دارد) و همچنین زنای از راه دور در ۲۳۴ غزل به سه هزار سال زندان، تبعید و دو بار اعدام محکوم شد، وی همچنین با سرودن شعر “از ماست که بر ماست” تلاش نموده است، کلیه جنایات استکباری، کودتای ۲۸ مرداد، حمله اسرائیل به غزه و عملیات طبس را به خود مردم ایران منتسب نماید.

جمال الدین عبدالرزاق: وی همراه با دو فرزندش، در سیاه نمایی از جانشین ولی فقیه در اصفهان که آن را وحشت آباد نامیده، در غزلیات و قصایدی که مرتکب شده، تلاش کرده تا زحمات کلیه برادران شحنه و داروغه و ارتشیان عزیز را بی ارزش جلوه دهد و پس از بررسی اشعار موهن، مستهجن، دین ستیز، کفرآمیز، الحادی، هیات منصفه وی را به ۱۷۳ سال زندان محکوم و به دلیل شعر موسوم به “ای عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول، زین هواهای عفن وین آبهای ناگوار” وی به اعدام با اعمال شاقه محکوم شد.

عبیدزاکانی: شخص موسوم به عبید زاکانی در لحظه دستگیری به دلیل کثرت جرایم، خودبخود درگذشت.

حافظ شیرازی: محمد، متولد و ساکن شیراز به دلیل شرب خمر، انتقاد از بسته شدن مراکز فساد و میکده ها، توهین به واعظان، شیوخ، محتسب، قاضی، شحنه و سایر برادران حزب الله، رابطه با ساقی شهر، ترویج و ارتکاب غزل، همکاری با عناصر وابسته و مشکوک از جمله محمدرضا شجریان، لطفی، پریسا، محسن نامجو و کلیه عوامل به اصطلاح هنرمند، به سه بار اعدام محکوم شد و دستور تخریب مقبره این ملعون نیز داده شده است.

نظامی گنجوی: شخص موسوم به نظامی گنجوی، از عوامل احتمالی کودتای نوژه، با سرودن خمسه نظامی، به زنای ادبی از طریق ترویج عشق پرداخته و همکاران وی از جمله شخص موسوم به لیلی، مجنون، پدر لیلی، خسرو، شخص موسوم به فرهاد، خواهر شیرین و چندین تن دیگر از عناصر و عوامل فاسد به توصیف مستهجن روابط مشکوک این عناصر مشغول بوده اند. وی همچنین با نوشتن “مخزن الاسرار” تلاش نموده که در کار برادران گمنام امام زمان دخالت و از این طریق به همکاری اطلاعاتی با دشمن پرداخته است.

همچنین پرونده عناصر مشکوک و فاسدی همچون مولوی، عطار، ابوالقاسم فردوسی، سنایی غزنوی، سوزنی سمرقندی، خاقانی شروانی، قاآنی، وحشی بافقی و اهلی شیرازی، سیف فرغانی، منجیک ترمذی، کمال الدین اسماعیل، شوریده شیرازی، صبور کاشانی، مکرم اصفهانی و ادیب الممللک فراهانی مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر اشد مجازات قرار شد، چند برابر اشد مجازات درباره آنان مجازات اعمال شود.

بیت مقام معظم رهبری همچنین اعلام کرد که در هفته آینده شب شعر، در این بیت برگزار خواهد شد.