اعتراف به ارسال قطعات هواپیما به ایران

سان فرانسیسکو کرونیکل
سان فرانسیسکو کرونیکل

» گزارش سان فرانسیسکو کرونیکل از دادگاه در آمریکا

havapy.jpg

هنری لی

حسن کشاری، 48 ساله، ایرانی الاصل و تبعۀ آمریکا به همراه شریکانش به برنامه ریزی برای صادرات غیرقانونی ‏قطعات هواپیمای تجاری و نظامی، از جمله جنگنده جت و بالگرد نظامی به ایران اعتراف کردند.‏

کشاری در دادگاه فدرال آمریکا در میامی به کمک به ایران برای دستیابی به قطعات طراحی شده برای جنگنده جت تام ‏کت اف-14، بالگرد جنگی کبری ای ایچ-1 و بالگرد نظامی سی ایچ-53 اعتراف کرد. ‏

کشاری و شرکتش با نام کیش ایر اینترنشنال به عنوان دلال و تأمین کنندۀ قطعات هواپیما برای ایران عمل کردند. این ‏قطعات از متهم دیگر این پرونده با نام تریان باجدووینو و شرکتش با نام شرکت هواپیمایی ‏Orion‏ خریداری و سپس از ‏طریق مؤسسات حمل و نقل دوبی به ایران ارسال می شدند.‏

به گفتۀ دادستان ارسال این قبیل محموله ها نقض ممنوعیت های تجاری آمریکا برای انجام معامله با ایران است. ‏کشاری در دادگاه به پاتریشیا سیتز قاضی دادگاه فدرال گفت، “بیش از هر چیز دیگری در ذهنم این است که مجبورم ‏اعتراف کنم. من اینجا مسئولیت کار خود را می پذیرم.“‏

دیوید مارکوس وکیل مدافع کشاری می گوید، “آقای کشاری یک مرد خوب، اهل خانواده است که مرتکب اشتباه شده ‏است. او مسئولیت کاری را کرده، پذیرفته است و قصد دارد برای اصلاح کارهایی که کرده با دولت همکاری کند.“‏

کشاری از طریق ایمیل از خریداران در ایران برای خرید قطعات خاص هواپیما دستور می گرفت. سپس معمولا ً از ‏طریق ایمیل این درخواست ها را به اطلاع باجدووینو و سایر تأمین کنندگان قطعات هواپیما می رساند و با استفاده از ‏اسناد جعلی و گمراه کنندۀ حمل و نقل، هماهنگی ها را برای خرید و انتقال قطعات به شرکتی در دوبی انجام می داد. این ‏قطعات از دوبی به خریداران در ایران ارسال می شدند.‏

مقامات در طول تحقیقات به بررسی ایمیل هایی پرداختند که در آنها باجدووینو قیمت قطعات سایر هواپیماهای نظامی از ‏جمله فانتوم اف-4 را که تقریبا ً منحصرا ً توسط ارتش ایران استفاده می شوند، ذکر کرده است.‏

کشاری در تاریخ 20 ژوئن 2008 پس از ورود به فرودگاه بین المللی میامی از سانفرانسیسکو دستگیر شد. او در حال ‏حاضر در بازداشت بسر می برد و قرار است 8 آوریل دوباره محاکمه شود. باجدووینو نیز در بازداشت است و ‏منتظر محاکمه ای که قرار است ماه مه برگزار گردد.‏

منبع: سان فرانسیسکو کرونیکل، 27 ژانویه