چراغ خاموش و موتور روشن

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

سووالات آزمون این هفته بدون هیچ مقدمه اضافی و برای بررسی ضریب هوشی هموطنان ‏عزیز تقدیم می شود، پاسخ ها را پیش خودتان نگه دارید و برای کسی نفرستید

سووال اول: با توجه به اینکه پورمحمدی به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات گفته است “ ‏چراغم خاموش نیست، موتورم روشن است” جمله بعدی او چیست؟
گزینه اول: …. ممکنه تخت گاز برم….. بسوزونم…‏
گزینه دوم: …. دارم آب روغن قاطی می کنم.‏
گزینه سوم: …. همین جوری پیش برم می زنم جدول.‏
گزینه چهارم: راهنما می زنم به چپ، می پیچم به راست افراطی.‏

سووال دوم: دکتر محمدرضا رحیمی گفت: “ مگر همه مشکل مملکت مدرک تحصیلی من ‏است؟” از این جمله چه نتیجه ای می گیرید؟ ‏
گزینه اول: به حضرت عباس مدرکش تقلبی یه!‏
گزینه دوم: به ابوالفضل مدرکش تقلبی یه!‏
گزینه سوم: داد می زنه مدرکش تقلبی یه!‏
گزینه چهارم: معلومه که مدرکش تقلبی یه!‏

سووال سوم: با توجه به اینکه الهام، سخنگوی دولت نهم گفته است “ مردم در دولت نهم طعم ‏واقعی آزادی را چشیدند” فکر می کنید چرا مردم ایران اینقدر فحش خواهر و مادر می دهند؟ ‏
گزینه اول: چون بی ادب هستند ‏
گزینه دوم: چون کار دیگری از دست شان برنمی آید
گزینه سوم: چون زیاد حرص می خورند
گزینه چهارم: چون خانواده اهمیت زیادی دارد

سووال چهارم: دولت ایران اعلام کرده است که “ ده هزار خانه، ده مدرسه و یک بیمارستان ‏در غزه می سازد”. به نظر شما کسانی که در ایران خانه ندارند، باید چکار کنند؟‏
گزینه اول: باید منتظر بمانند تا دولت اسرائیل بیاید برایشان خانه بسازد.‏
گزینه دوم: باید از بیخ عرب بشوند و بروند فلسطین.‏
گزینه سوم: باید بروند موریتانی تا دولت ایران برایشان خانه بسازد.‏
گزینه چهارم: تلویزیون را خاموش کنند که حرص نخورند.‏

سووال پنجم: اگر فرض کنیم که وزیر اقتصاد گفته باشد “ پوشش ریسک سرمایه ایرانیان ‏خارج از کشور را تضمین می کنیم” آخرین ایرانی خارج از کشور که پوشش ریسک اش ‏تضمین شده است، کیست؟ و پوشش ریسک او را در کجا تضمین کرده اند؟ ‏
گزینه اول: حسین درخشان، در اطلاعات سپاه
گزینه دوم: حسین درخشان، در دادستانی انقلاب
گزینه سوم: حسین درخشان، در شعبه قاضی مرتضوی‏
گزینه چهارم: زهرا کاظمی، زندان اوین

سووال ششم: ابطحی گفته است “ میرحسین موسوی مثل هندوانه سربسته است”، حالا چی کار ‏کنیم؟
گزینه اول: آنقدر بدهیم زیر بغل اصلاح طلبان تا باور کنند که همین خوب است.‏
گزینه دوم: بگذاریمش کنار و به جاش خربزه خاتمی را بخوریم و پای لرزش بنشینیم.‏
گزینه سوم: بشرط چاقو ببینیم توش هنوز مثل گذشته قرمز سوسیالیستی است.‏
گزینه چهارم: بدهیم زیر بغل راست که بخاطر انتخابش با چاقو آزمایش نکنند.‏

سووال هفتم: اگر علی مطهری گفته باشد “ احمدی نژاد در مسائل فکری عمیق نیست” اشکال ‏این جمله چیست؟
گزینه اول: جمله ماضی بعید است و سه سال دیر گفته شده ‏
گزینه دوم: جمله اضافه است و همه آن را می دانند
گزینه سوم: جمله کامل نیست و به جای فکری می توان فکری، اجتماعی، اقتصادی و … باشد.‏
گزینه چهارم: “ عمیق” مال یک شب اش است ‏

سووال هشتم: بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته است “ کاهش نرخ تورم در پایان سال ‏قطعی است.” چرا؟
گزینه اول: چون چهار سال احمدی نژاد تمام می شود و دلیلی برای بالا بودن تورم نمی ماند.‏
گزینه دوم: چون با نزدیک شدن پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد مشکلات کمتر خواهد شد.‏
گزینه سوم: چون انتخابات نزدیک است‏
گزینه چهارم: چون قبلا هم همین پیش بینی شده و به نتیجه نرسیده‏

سووال نهم: با توجه به اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرد که “ مجاهدین خلق از لیست تروریست ‏ها بیرون آمدند” شاهکار اصلی دولت نهم کدام یک از اقدامات زیر است؟
گزینه اول: مجاهدین خلق از لیست تروریست ها خارج و سپاه به آن وارد شد.‏
گزینه دوم: انرژی هسته ای به مدت سه سال حق مسلم ما بود و سپس بکلی فراموش شد. ‏
گزینه سوم: دولت قصد مدیریت علمی داشت و سه وزیر متهم به تقلب مدرک تحصیلی شدند.‏
گزینه چهارم: درآمد از طرف پابرهنگان سرکارآمد و 48 نفر پابرهنه از گرسنگی مردند.‏