آقای مطهری! نگاه نکن برادر من، بی خیال!

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

جناب آقای علی مطهری

احتراما به عرض می رساند، حضرتعالی به پخش تصاویر بانوان تماشاگر در سالن والیبال و استادیوم فوتبال اعتراض کردید و خواستار رعایت حجاب در جریان مسابقات در خارج از کشور شدید. البته اینجانب به این همه غیرت و ناموس پرستی حضرتعالی که موجب حفظ بیضه اسلام و وردست مربوطه می باشد، آفرین می فرستم اما خواهش دارم به نکاتی چند توجه فرمائید.

اول: فرموده اید که تصویر خانم شکیرا که به مدت چهار ثانیه یک بار و دو ثانیه برای بار دوم در مسابقه اسپانیا و ایتالیا پخش شد تصویر نیمه برهنه بوده است. اینجانب تصویر را بررسی نموده و متوجه شدم که خانم مذکور مثل سایر زنانی که در استادیوم هستند، شلوار و تاپ پوشیده بود که در عرف مردم جهان به عنوان لباس عادی محسوب می گردد. تصویر نیمه برهنه شامل تصاویری است که یک زن یا یک مرد تمام لباس های خودش را جز لباس زیر در می آورد. لطفا از این به بعد از واژه بانوی بدون حجاب استفاده نمائید تا زین پس جوانان وطن که از دیدن این فیلم متوجه حضور این خانم نشده اند، با خواندن متن شما دچار خیالپردازی های نامربوطه نشوند.

دوم: حضرتعالی وسط یک بازی هیجان انگیز که بطور طبیعی همه به توپ و دروازه و بازی و داور و میدان و شوت و سر و پای بازیکنان نگاه می کنند، چطوری توانستید تصویری را که فقط برای چهار ثانیه پخش شده ببینید؟ لطفا ما را راهنمایی کنید که ما هم بتوانیم از این به بعد به جای دیدن بازی به مشاهده بانوان حاضر در استادیوم برآئیم.

سوم: شما تذکر دادید که پخش تصاویر بانوان در بازی اول والیبال میان ایران و ایتالیا اشکال داشته است. اینجانب توضیح عرض می کنم که نام بازی مذکور والیبال است. در این بازی دو گروه در دو زمین قرار می گیرند و با پرتاب توپ میان دو طرف مسابقه می دهند. در جریان مسابقه والیبال شما باید به افرادی که دارند بازی می کنند نگاه کنید. اصولا بازی را برای این نشان می دهند که ما به بازیکنانی که در میدان بازی می کنند نگاه کنیم. مثلا کسی که سرویس می زند یا کسی که توپ را جمع می کند یا کسی که آبشار می زند. اگر می خواهید تصویر بانوان مربوطه را به صورت برهنه و نیمه برهنه ببینید راههایی است که در ماهواره و یا اینترنت امکان آن هست. برای چه برای دیدن این تصاویر والیبال نگاه می کنید؟

چهارم: جهت اطلاع به عرض می رساند که قانون حجاب یک قانون رایج در ایران است. ایرانیان در کشورهای دیگر یا مردمی که خارج از ایران زندگی نمی کنند، مجبور نیستند چون ممکن است تصویرشان در ایران پخش می شود از حجاب استفاده کنند. یا وسط تابستان مانتو و روسری بپوشند و یا موقعی که دوربین به آنها نزدیک می شود دوربین یاالله بگوید و آنها حجاب شان را حفظ کنند و خودشان را بپوشانند. البته یک راه دیگر این است که ایران فقط در مسابقاتی شرکت کند که در فصل زمستان در استادیوم روباز برگزار می شود، یا اصولا مسابقات در ایران برگزار شود و همه خانم هایی که می خواهند مسابقه را در خارج بدون حجاب ببینند به ایران بیایند و وقتی می خواهند وارد استادیوم شوند جلوی آنها را بگیریم و اعلام کنیم که حضور زنان در استادیوم ممنوع است.

پنجم: یک روش دیگر برای پخش بدون مشکل مسابقات این است که اصولا مسابقه ای برگزار نشود یا اگر هم برگزار می شود از ورود زنان ایرانی به استادیوم جلوگیری شود، و چون زنان خارجی مثل خانم شکیرا در مسابقه حاضر می شوند ایران شرط بگذارد که اصولا در مسابقاتی حاضر شود که ورود زنان به سالن ممنوع باشد. یا حتی ما می توانیم در مسابقات حاضر شویم اما تیم ایران هر وقت دید زنی بدون حجاب در استادیوم حاضر شده مسابقه را تعطیل کند و از استادیوم بیرون بیاید. یا اصولا از پخش بازی های بیرون ایران خودداری کنیم.

ششم: البته بدیهی است که در حالات فوق تیم ملی ایران نمی تواند در مسابقات حاضر شود و اصولا ورزش مالیده است. از طرف دیگر، اگر فرض کنیم که شما به جای دیدن این مسابقات به دیدن مسابقات قرائت قرآن کریم یا فیلم های مستند جنگی بپردازید. خوب، برادر من! چرا شصت میلیون آدم باید عذاب بکشند، شما بی خیال دیدن مسابقات ورزشی ایران بشوید. ما به جای شما بازی را نگاه می کنیم. شما هم با خیال راحت جریان مسابقه را از رادیو دنبال کنید. فرض کنید هنوز تلویزیون اختراع نشده است.

پیشاپیش از زحمات شما کمال امتنان را دارم