دستگیری در عراق؛ زندانی در ایران

نویسنده

» مقاله فاکس نیوز درباره پشت پرده دستگیری کوهنوردان

بر اساس یک گزارش نظامی درآمریکا که به همراه تعداد زیادی از سایر مدارک در  ویکی لیکز منتشر شده است، سه کوهنورد آمریکایی دستگیر شده در ژوئیه 2009 توسط ایران به اتهام ورود غیرقانونی به این کشور، در زمان دستگیری در آن سوی مرز و در خاک عراق حضور داشته اند.

در این گزارش که در روز دستگیری آنها در 31 ژوئیه نوشته شده است، آمده است که کوهنوردان آمریکایی به موارد احتیاطی معمول در خصوص سفر خود توجه کافی نکرده اند. ضمناً در این گزارش پیش بینی شده است که ایران این سه نفر را به جاسوسی متهم خواهد کرد؛ اتفاقی که بعداً رخ داده است.

این مدرک که به عنوان گزارش میدانی و نه ارزیابی قطعی تهیه شده، اولین بار در روز جمعه و بر روی وب سایت نشریه نیویورک تایمز ظاهر شد. این مدرک در میان 400هزار سند محرمانه نظامی قرار دارد که از سوی سایت ویکی لیکز فاش شده است.

هرچند این مدارک به نظر واقعی می رسند، اما تأیید منشأ این اسناد امکانپذیر نیست و ویکی لیکز از اعلام جزئیات بیشتر خودداری کرده است. پنتاگون در گذشته از تأیید صحت مدارک منتشر شده از سوی این  سایت خودداری کرده بود اما دست به استخدام 100 تحلیلگر آمریکایی زده تا به بررسی مدارک منتشر شده از سوی این وب سایت بپردازند. در عین حال، پنتاگون هرگز از غیرمعتبر بودن گزارش های قبلی این وب سایت سخنی به میان نیاورده است.

به نظر می رسد در مدارکی که روز جمعه فاش شده اند، اسامی و هویت افراد به طور تعمدی حذف شده است. هنوز معلوم نیست ویکی لیکز تا چه اندازه به مخفی نگهداشتن هویت افراد متعهد می ماند. پنتاگون نگران است افشای نام افراد آنها را هدف انتقامجویی قراردهد.

در گزارش ارتش آمریکا از “آدم ربایی سه آمریکایی سخن به میان آمده که به بخش ایرانی در مرز برده شده اند. این آمریکایی ها هنگام آدم ربایی،  مشغول کوهنوردی در نزدیکی مرز ایران بوده اند.”

در گزارش تکمیلی دیگر در همان روز به نقل از گزارش یک سرهنگ عراقی اعلام شده این سه نفر “به دلیل نزدیکی بیش از حد به مرز دستگیر شده اند.”

وزارت خارجه آمریکا به دفعات از ایران خواسته است سه آمریکایی یاد شده را آزاد کند و اعلام کرده آنها هیچ خطایی مرتکب نشده اند. ایران ادعا می کند این افراد به طور غیرقانونی و با هدف جاسوسی از مرز عبور کرده اند.

سارا شرود، یکی از سه آمریکایی یاد شده، در ماه سپتامبر و پس از افشای  مشکلات پزشکی اش از سوی ایران آزاد شد اما دو آمریکایی دیگر، شین بوئر و جاش فتال، هنوز در زندان ایران به سر می برند.

 

منبع: فاکس نیوز- 23 اکتبر