این ساختمان ها در تونل کوثر، چه چیز را پنهان می کند

نویسنده

» تحلیل فیگارو از افشاگری های تازه درباره فعالیت های هسته ای ایران

مخالفان ایرانی از تأسیس یک مرکز اتمی زیرزمینی جدید خبر داده اند که از سال ۲۰۰۶ در نزدیکی تهران درحال ساخت بوده است.

به گفته شورای ملی مقاومت ایران، یک مرکز هسته ای مخفی در نزدیکی شهر دماوند در استان تهران درحال فعالیت است. اولین فاز برای تحقق این پروژه که در یک سری تونل زیر کوهستان تحت عنوان “تونل های کوثر” مخفی شده، از سال ۲۰۰۶ آغاز شده است. گفته می شود روند ساخت این مرکز چند هفته پیش به پایان رسیده.

افشین علوی، سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران، دراین خصوص می گوید: “دو تونل به طول ۵۵۰ متر و شش سالن بزرگ در داخل کوهستان ساخته شده. جاده هایی که به این مرکز ختم می شوند نیز در مراحل پایانی هستند.” دومین فاز این پروژه به ساخت ۳۰ انبار در محلی به وسعت بیش از ۱۲۰ هکتار مربوط می شود.

به گفته افشین علوی، چندین شاخص مهم نشان می دهد که این مرکز دارای ماهیتی اتمی است. او دراین باره می گوید: “ابتدا اینکه کل این پروژه مخفی نگاه داشته شده و برای ورود به اطراف آن باید از وزارت دفاع مجوز گرفته شود. ازسوی دیگر، برای ورود به داخل مرکز نیز باید مجوز دومی از وزارت اطلاعات گرفته شود.” سازمان مجاهدین خلق که سازمان اصلی تشکیل دهنده شورای ملی مقاومت برای مبارزه علیه حکومت اسلامی ایران است خاطرنشان می سازد که این اطلاعات را از بیش از پنجاه منبع در نهادهای مختلف حکومتی دریافت کرده.

در این افشاگری ادعا شده  این پروژه توسط محسن فخری زاده، شخصیت کلیدی برنامه هسته ای حکومت ایران، هدایت می شود. آژانس اتمی درخواست ملاقات با این شخصیت عالی رتبه سپاه پاسداران را کرده بود که گفته می شود  هدایت برنامه مخفی اتمی ایران را در سال های ۲۰۰۰ برعهده داشته اما این درخواست بی جواب ماند.

 

“صبر کنیم و ببینیم”

کشورهای غربی از سال ها پیش مظنون به آنند که جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به تسلیحات اتمی است و فشارهایی اعمال کرده اند تا تهران را از انجام این کار منصرف سازند. ولی به گفته فرانسوا نیکولو، سفیر فرانسه در ایران بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ “نبود عناصر ملموس در سایت دماوند، مانند ساخت سانتریفوژ که نشان از ماهیت اتمی آن داشته باشد، باعث شده تا با احتیاط بیشتری نسبت به گفته های سازمان مجاهدین خلق موضع گیری کنیم.” او در ادامه می گوید: “باید صبر کرد و دید. هنوز از یک تأسیسات هسته ای که بتواند در زمینه تکثیر اتمی خطرناک ظاهر شود، بسیار فاصله داریم.”

شورای ملی در افشای این پروژه در عین حال ادعا کرده که رییس جمهور جدید حسن روحانی نیز “نقش کلیدی در ادامه سیاست های هسته ای جمهوری اسلامی ایفا می کند”.

با این حال، “اظهارنظر"های این سازمان گاهی کاملاً بی تأثیر ظاهر می شوند. در سال ۲۰۱۰، سازمان اعلام کرد که مدارکی دال بر وجود یک تأسیسات هسته ای جدید در غرب تهران دراختیار دارد. این “افشاگری” ازسوی آمریکا مورد تکذیب قرار گرفت. واشنگتن همان زمان خبر داد  این مرکز را می شناسد و الزاماً یک مرکز اتمی نیست. البته این مسأله مانع از آن نشد که شورای ملی مقاومت ایرانیان همچنان بر گفته های خود پافشاری کند و ازسوی دیگر ادعا کند  که این اطلاعات به طور تلویحی توسط علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی وقت، مورد تأیید قرار گرفته.

فرانسوا نیکولو در ادامه می افزاید: “اکنون آژانس اتمی بی شک تقاضای بازدید از این مرکز را خواهد کرد. اگر مقامات ایرانی نسبت به بازدید از این مرکز مقاومت نشان دهند، این نشان از اهداف اتمی آنها در دماوند خواهد داشت.”

منبع: فیگارو، ۱۲ ژوئیه