قرمز، سفید، زرد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه میرحسین موسوی فعلا نامزد انتخابات است و احتمال دارد رئیس جمهور بشود، به همین دلیل برخی شباهت های ناگزیر میان او و رییس جمهور فعلی را اعلام می کنیم. قبلا باید تذکر بدهیم که اعلام شباهت میان میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، بخاطر اهانت به میرحسین نیست، بلکه بخاطر انتخابات است، بالاخره هر کسی یک عیبی دارد. اولی (میرحسین موسوی) با دومی (محمود احمدی نژاد) تفاوت های زیر را دارد:

نتیجه گیری تاریخی: اگر موسوی و اعضای کابینه اش در این سی سال هیچ چیزی را نمی دیدند، هیچ تجربه ای پیدا نمی کردند و سعی نمی کردند اشتباهات شان را اصلاح کنند، می شدند همین کابینه احمدی نژاد.