کریسمس را به ارامنه تبریک نگویید

روبرت صافاریان
روبرت صافاریان

 

 

منبع: شرق، چهارم دی