انگلستان همجنسگرای ایرانی را باز می گرداند

نویسنده

فریان صباحی

دولت انگلستان تصمیم گرفت که پگاه امامبخش، زن همجنسگرای ایرانی را که دو سال پیش از طریق ترکیه از کشور گریخته، به ایران بازگرداند. درخواست پناهندگی اش مورد قبول واقع نشد، زیرا راهی برای تشخیص دادن گرایش جنسی او وجود ندارد. بنابر این او طبق قانون مجازات ایران، صد ضربه شلاق می خورد. این مجازات غیر از محکومیت به مرگ به دلیل انحراف جنسی است.

پگاه در حال حاضر در بازداشتگاهی در بدفورد است و روز سه شنبه با پرواز مستقیم از لندن پرواز می کند. مهماندار های هواپیما باید موقع زمین نشستن هواپیما دستبندش را باز کنند و مانتو و روسری تنش کنند تا به دلیل قانون حجاب اجباری در ایران، تعداد شلاق هایی که باید بخورد، زیادتر نشود.


در فرودگاه ایران دو فرزندش که از ازدواج سابقش بجا مانده و حالا حق دیدارشان را ندارد، منتظرش نیستند. دوست دخترش هم که چندی پیش دستگیر شد، هیچ خبری از او ندارد و به استقبالش نمی آید. احیانا به جای آنها افراد نیروی انتظامی منتظرش هستند که اخیرا احمدی نژاد بکار شان گماشته است و شهرت جهانی پیدا کرده اند.

پگاه به زندان می رود، درست در زمانی که بعضی از احکام، پیش از موعد اجرا می شوند و مدتی است که محافظه کاران تندرو، اجرای قانون را در دست گرفته اند. جرم پگاه تنها منحصر به گرایش جنسی او نمی شود. احتمالا با حاشیه هایی که در اطرافش شکل گرفته است، متهم خواهد شد که با جنجالی که ساخته امنیت ملی را به خطر انداخته.

خطری که پگاه با آن مواجه است، مثل مورد پاسمین ک است که به آلمان پناهنده شد، این همجنسگرای 27 ساله ایرانی در سال 2006 به ایران بازگردانده نشد، زیرا قضات چنین تشخیص دادند.

ماتئو پگورارو و روبرتو مالینی از انجمن ایتالیایی اوری وان، کمپینی برگزار کرده اند که با انجمن دگرباشان ایرانی[ یکی از انجمن های متعددی که در خارج از ایران برای همجنسگرایان ایرانی فعالیت می کنند] همکاری کنند.

ممکن است رومانو پرودی، برای نجات جان پگاه از گوردن براون درخواست کند که انگلستان تقاضای پناهندگی وی را بپذیرد. بر اساس کنوانسیون سازمان ملل، هر کسی از کشورش به دلیل هراس از مرگ یا شکنجه به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، تعلق داشتن به یک گروه اجتماعی یا داشتن یک عقیده سیاسی به کشور دیگری پناهنده شود، آن کشور موظف است که وی را بپذیرد. انگلستان از سال 1999، همجنسگرایان را به عنوان “گروه خاص اجتماعی” پذیرفته است و دقیقا به همین دلیل بود که دو سال پیش پگاه انگلستان را برای پناهنده شدن، انتخاب کرده بود.

[مطابق آخرین خبرهای نخست وزیر ایتالیا با پذیرفته شدن این خانم در آن کشور موافقت کرده اما ظاهرا این گزارش قبل از اعلام آن خبر نوشته شده است]

منبع: لاستامپا 22 اوت