ویدئوی قاتل ندا روی اینترنت، رد ادعای احمدی نژاد

نویسنده

» به دنبال ادعای احمدی نژاد برای معرفی قاتل ندا:

پس از آنکه محمود احمدی نژاد در گفت وگو با شبکه سی. ان. ان مرگ ندا آقا سلطان را تلویحا به دشمنان دولت نسبت داد و گفت کسی که ویدپویمنتشر شده از  مرگ او را گرفته چرا تصویر قاتل او را پخش نمی  کند، ادامه این ویدپو که دستگیری ضارب را نشان می دهد روی سایت های اینترنتی قرارگرفت. دراین ویدپو تصویر این بسیجی که عباس کارگرجاوید نام دارد دیده می شود که مردم عصبانی با کلماتی رکیک- که قابل انتشار در ویدیوی اولیه نبوده اند - او را مورد حمله کلامی قرار می دهند.

محموداحمدی نژاد بارها اعلام کرده است که مرگ نداآقاسلطان مشکوک است. مقامات ایرانی تلاش کرده اند که ضارب وی را به آنچه اغتشاشگران می خوانند یا حتی عوامل بیگانه نسبت دهند. اما دراین فیلم همچنان که آرش حجازی پزشک شاهد قتل نداآقا سلطان پیش از درمصاحبه هایی با بی بی سی فارسی وصدای آمریکا مطرح کرده بود، پس از آنکه به ندا شلیک می شود و وی روی زمین می افتد مردمی که دراطراف بودند فردی را می گیرند که ظاهرا فرد شلیک کننده به ندا بوده است. این فرد درمیان فحش های مردم خشمگین فریاد می زده که نمی خواسته او را بکشد.

دراین فیلم نشان داده می شود که چگونه مردم تلاش می کنند هویت او رابیایند. محموداحمدی نژاد در مصاحبه با لری گفته بود کسانی که فیلم را گرفته اند این فرد را معرفی کنند تا قوه قضاییه او را دستگیر کند: “یک دوربینی که توانسته یک نفررا دهها دقیقه زیر نظر داشته باشد چطور قاتلی را که از نزدیک ودرفاصله دومتری او را به قتل رسانده تصویراو را نداشته؟ این برای ما سوال است.”

آرش حجازی درمصاحبه ای با صدای آمریکا درپاسخ به اینکه آیا عباس کارگر جاوید نامی که کارت شناسایی فردی که توسط مردم بعداز شلیک تیرگرفته شده بود همان فرد ضارب است گفت: “ بعد از اینکه ندا زیر دست من فوت کرد من ایستادم ودر یک حالت شوک یک مقدار عقب رفتم ودریک حالت شوک نظاره گر شدم چون کاری از دستم برنمی آمد. چند دقیقه بعدش مردم شخصی را دستگیر کردند که فریاد می زد«من نمی خواستم بکشمش». این جمله به خصوص باعث شده بود که بقیه تصور کنند وی ضارب است. آن موقع مردم کارت هایش را گرفتند وهمان جا فریاد می زدند که بسیجی است، سپاهی است. بعد از یک مدت بحث مردم مانده بودند که با این شخص چه کار کنند.”

حجازی به صدای آمریکا گفت: “ از  یک طرف عده ای می گفتند همان جا باید با او برخوردکنند. عده زیادی می گفتند که ما مثل آنها نیستیم و نمی توانیم او را بکشیم. از یک طرف نمی توانستند به پلیس او را تحویل بدهند. وفایده ای هم نمی دیدند در معرفی او. حتی پیراهن او را درآوردند ورهایش کردند. ولی کارت هایش را گرفتند. این کارتی که شما نشان دادید و این چهره - من درموردمشخصات فردی این شخص نمی توانم حرفی بزنم چون کارت را خودم ندیدم- اما این فردی که شما عکسش را در کارت دیدید همان شخصی است که فریاد می زد من نمی خواستم بکشمش.”

پس از مرگ ندا آقا سلطان ماموران امنیتی خانواده وی ونیز نامزد وی کاسپین ماکان را تحت فشارگذاشتند تا در جهت اثبات روایتی که آنها از این قتل اراپه می کردند همکاری کنند. بازداشت کاسپین ماکان و تحت فشار قرار دادن وی برای اینکه بگوید قاتل ندا از اعضای مجاهدین خلق بوده ازجمله این فشارهای اعمال شده روی خانواده آقا سلطان بوده است.

علی رغم اینکه پس از قتل ندا هویت عباس کارگر جاوید به عنوان قاتل ندا که توسط مردم دستگیر شده بود بر روی سایت های اینترنتی منتشر شد، اما مسوولین حتی از انجام تحقیقات ظاهری درخصوص وی خودداری کردند.