وطن فروش

مهدی سحرخیز
مهدی سحرخیز

وطن چه پرمعناست و چه پرافتخار.  وطنم، ایران زیباست و سرشار است از تاریخی غنی و  تمدنی باشکوه و قدرتی مثال زدنی.  نام ایران در تاریخ همواره با  عظمت و  بزرگی یاد شده است ولی امروز بازیچه  کودتاچی کوچکی است. کودتاچی کوچکی که  وقتی‌ ۲۰ دقیقه وقت دارد تا از ایران  بگوید حتا یک کلمه از بزرگی‌ و تمدن  ایران به خاطر یا زبانش نمی آید.

به  راستی‌ که وطن‌فروشی احمدی نژاد.  زمانی  که می توانی از دستاورد های تاریخی این  ملت و سرزمین بگویی، زمانی که تمامی  همقطارانت در کسب  بزرگی و بزرگنمایی آن  چه هستند یا حتی نیستند در یکدیگر سبقت  می گیرند، تو‌ در مورد دیگران می گویی.  
واقعاً که وطن‌فروشی.  وقتی‌ به جای عکس هموطنان در خاک و خون  کشیده ام، نماد آزادی تو یک نفر خارجی  ست، وطن‌فروشی. هنگامی که به جای  عذرخواهی‌ از ملت بزرگ ایران، دم  از  کوچکی مخالفانت می‌زنی،‌ وطن‌فروشی.
 زمانی‌ که تاریخ کهن ایران را تمدن نمی‌دانی، زمانی‌ که اشتباه‌های مکرر تو و متخصصان (!) همراهت موجب می‌شود که  آثار باستانی ایران به تزلزل در آید، چه  کسی‌ را می‌توان  وطن‌فروش‌تر از تو  نامید؟
 بیست دقیقه حرف زدی؛ نه از ایران بلکه از  فلسطین. ۲۰ دقیقه حرف زدی؛ نه از تاریخ  ایران بلکه از تاریخ فلسطین. حرف زدی و  مردم رفتند. از آمریکا تا لبنان. تو ماندی  و سالنی خالی،‌ پر از دروغ. تو و هیأت ۱۲۰  نفره ای که از تعداد کسانی‌ که در سازمان  ملل به‌ تو گوش میدادند بیشتر بودند.
 بسی شرم‌آور است وطن‌فروشی که هروقت از  وطن من از تو سوال می‌کنند تو به هندوستان می‌روی و از درد کشورهای دیگر می گویی. با هر سوال، تو یک نمونه از کشور  دیگری می‌گویی. چه  شرم‌آور است دیدن تو در سازمان ملل  خالی‌؛ آن‌جا که خاتمی برای ایران غرور  آورد و تو برای ایران شرم.
 نه شرم داری و نه انسانیت که میلیون‌ها  تن را در ایران کوچک می‌شمری، و  کشته‌شدن هم‌وطنت را یک دروغ.
 چه  شرم‌آور است دادگاه بی‌وکیل را  عدالت‌گاه می‌خوانی، و خود را بی‌‌خبر  از آن. شرم دارد که می‌گویی خارجیان به   زندان‌هایت دسترسی‌ دارند. و تو هیچ  نکرده‌ای. با بی‌شرمی وطن خود را به فلسطین فروختی و مردم خود را به مردم  فلسطین.
چه فروختی وطنت را که تنها ایرانی‌ حاضر در جلسه پرسش و پاسخ را به بیرون کشیدی؛  کسی که باید تاج سر خود قرارش می‌دادی!  چه وطن‌فروشی که تنها حتی در اتاقی‌  بسته از همه حق سوال‌کردن از آن‌چه در ایران می‌گذرد را ندادی و سوال‌ها را از  قبل به حاضران دیکته کردی. ولی‌ با این حال دوربینی را در جلسه راه ندادی تا  صحنه‌های برخورد با ایرنیان جایی‌ پخش   نشود. ولی‌ دروغ هیچ‌وقت پنهان نمی‌ماند.

همان‌طور که دروغ انتخابات پنهان نماند.  آن‌چه با مردم ایران در خیابان کردی،  پنهان نماند. در زندان شکنجه پنهان  نماند. و تجاوز‌ها هم آشکار شد.
همان‌طور که در سازمان ملل پنهان نماند  که هیچ‌کس تو را قبول ندارد. آنچه در  جلسات خصوصی هم می‌گذرد پنهان نماند. و  امروز آشکار از برای تمام مردم که تو  وطن‌فروشی و همچنان آن‌ها همه با هم  هستند تا فردی پلید مثل تو نماینده  کشورشان نباشد. آن‌ها امروز ثابت کردند  که تو رییس‌جمهور ما نیستی‌.