وزیری که خودش را حمال می دانست

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه امروز لیلی فرهادپور و وحیدپوراستاد و کیان تاجبخش و سمیه مومنی از زندان آزاد شدند و مصطفی تاج زاده هم دو روز قبل از زندان آزاد شد و امروز خانواده نداآقاسلطان به دیدنش رفتند، و به امید این که تا روز عید بقیه زندانی ها هم آزاد بشوند و چهارشنبه سوری هم که الکی نیست که هدر برود، لذا برخی سووالات لازم در این روز محترم ذیلا به عرض می رسد. لطفا به این سووالات پاسخ نمی خواهد بدهید، هزار تا سووال مهم تر مانده که هنوز کسی به آنها پاسخ نداده، لذا سووالات مهم را طرح کرده و برای اینجانب یا هر کسی که دوست دارید بفرستید و بی خود منتظر جواب نمانید.

 

سووال اول: چرا آیت الله خامنه ای به خودش می گوید “ ما”؟

گزینه اول: چون تنهایی حوصله اش سررفته است.

گزینه دوم: چون می خواهد بیندازد گردن دیگران.

گزینه سوم: چون این همه اشتباه نمی تواند کار یک نفر باشد.

گزینه چهارم: چون خودش می داند که خودش نیست.

 

سووال دوم: کامران دانشجو، وزیر علوم گفت “ شما فکر می کنید من چی هستم؟ وزیر؟ من حمالم…. از نظر روانشناسی کامران فوق الذکر چه شخصیتی دارد؟

گزینه اول: واقع بین

گزینه دوم: واقع بین خواری طلب

گزینه سوم: خواری طلب معمولی

گزینه چهارم: خودبزرگ بین

 

سووال سوم: با توجه به اینکه یکی از نویسندگان نوشته است “ رهبری قابل تطهیر نیست.” در صورت ضرورت شستشوی رهبر مذکور باید از چه راهی استفاده کرد؟

گزینه اول: با لکه بر دامنش را بشوییم، ولی با پیراهنش چکار کنیم؟

گزینه دوم: بیندازیم توی وایتکس خیس بخورد و پهنش کنیم تا باد ببردش.

گزینه سوم: اپیلاسیون کنیم تا بشود هوگو چاوز.

گزینه چهارم: فایده ندارد، این جنس قابل تمیز شدن نیست.

 

سووال چهارم: چه شباهتی میان ریگی و احمدی نژاد وجود دارد؟

گزینه اول: هر دو تا در بیابان بیشتر رشد می کنند.

گزینه دوم: هر دو تا وقتی محافظ دارند شجاع اند.  

گزینه سوم: هر دو تا فکر می کنند رهبر هستند، در حالی که مردم اینطور فکر نمی کنند.

گزینه چهارم: هر سه پاسخ صحیح است.

 

سووال پنجم: امامی کاشانی گفت “ مسلمانان باید بیضه اسلام را حفظ کنند.” برای حفظ شیئی مذکور باید چه کنیم؟

گزینه اول: لگد نزنیم.

گزینه دوم: فشار ندهیم.

گزینه سوم: از روبرو درگیر نشویم.

گزینه چهارم: از دستمال استفاده کنیم.

 

سووال ششم: امام جمعه تهران گفت “ مردم ایران عورت دین را حفظ کنند.” در غیر این صورت چه اتفاقی می افتد؟

گزینه اول: همه چیز معلوم می شود.

گزینه دوم: باید برای همه پاپوش دوخت.

گزینه سوم: شفافیت در این مورد بی فایده است.

گزینه چهارم: چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.

 

سووال هفتم: اگر حسن روحانی گفته باشد که “ عده ای می خواهند با یک باند کشور را اداره کنند.” این جمله چه نوع جمله ای است؟

گزینه اول: جمله تاریخی.

گزینه دوم: ماضی بعید.

گزینه سوم: خبر بیات.

گزینه چهارم: از خواب بیدار شو، ساعت داره زنگ می زنه.

 

سووال هشتم: رحیم مشائی گفته است “ تقلب در انتخابات ایران امکانپذیر نیست.” چرا چنین جمله ای گفته شده است؟

گزینه اول: چون گوینده عقل اش را داده و به جایش هفده تا شغل گرفته.

گزینه دوم: چون شنونده باید عاقل باشد.  

گزینه سوم: چون یک مرتاض هندی گفته است.

گزینه چهارم: چون دو مرتاض هندی گفته اند.