وضعیت نامشخص سه روزنامه نگار

نویسنده

roznamenegaranrooz.jpg

شیرین کریمی

سه روزنامه نگار دستگیر شده، سهیل آصفی، فرشاد قربان پور و مسعود باستانی همچنان در زندان و در شرایطی نامشخص به سر می برند. سهیل آصفی از روز دستگیری هنوز هیچ تماسی با خانواده نگرفته، برای فرشاد قربانپور وثیقه سنگینی معادل دویست میلیون تومان صادر شده و مسعود باستانی نیز همچنان در وضعیت مبهمی به سر می برد.

خانم ناهید خیرابی، مادر سهیل آصفی که در چهار روزگذشته به همه مراجع قانونی و از جمله کمیسیون امنیت مجلس مراجعه کرده، همچنان در بی خبری مطلق به سر می برد. او ضمن اعتراض به غیرقانونی بودن اینگونه برخوردها می گوید: اگر پسر من مجرم نیست، چرا او را گرفته اند و اگر مجرم است چرا اجازه نمی دهند با وکلای خود دیدار کندو یا برایش وثیقه تعیین نمی شود. سهیل، فقط یک روزنامه نگار است. کسی که کشورش را دوست دارد، با مداخله خارجی مخالف است و هیچ کاری جز انجام وظایف حرفه ایش انجام نداده است.

او که در طول چهار روز دستگیری فرزندش هیچ خبری از وی ندارد، می افزاید: وکلایش به دادسرا مراجعه کرده اند، اما هیچکس به آنان پاسخگو نیست.

خانم خیرابی می افزاید: من مادرم، چرا نباید از وضع فرزندم باخبر باشم؟ مگر نمی گویند بهشت زیر پای مادران است؛ کدام بهشت؟

هسمر جوان فرشاد قربانپور نیز وضعیت مشابهی دارد. از او که دیروز در زندان اوین با همسرش ملاقات کرد، برای آزادی موقت فرشاد قربانپور وثیقه ای معادل دویست میلیون تومان خواسته شده، اما او می گوید: من از کجا چنین وثیقه ای راتامین کنم؟ دور و بر من همه یا ملکی ندارند یا اگر دارند گرو بانک است.

وی که فرزند 5 ساله اش که شاهد دستگیری پدر بوده، هنوز بغض دارد و بیمار شده، می افزاید: اینها مرتب می گویند اسلام را نگاه دارید. چرا نمی گویند اسلام را نگاه داریم. شوهر من فقط روزنامه نگار است، اما می گویند جرم او اقدام علیه امنیت ملی است. آخر او به امنیت ملی چکار دارد؟

خانم قربانپور با بغضی در گلو می گوید: من در این شهر تنها هستم. همه تکیه گاه من بعد از خدا، همسرم است. آرمان هر روز پدرش را از من می خواهد و من جوابی برای او ندارم. شما بگویید من چه بکنم؟


از سوی دیگر مسعود باستانی، دیگر روزنامه نگار جوانی که هفته گذشته نیروهای امنیتی به خانه وی یورش بردند، در تمام هفته گذشته هر روز در دادسرا حاضر شد و باز جویی های طولانی پس داد؛ با این حال آخرین بازجویی وی به زندان ختم شد و از وی نیز خبری در دست نیست.

وکلای این سه روزنامه نگار زندانی هنوز موفق به دیداربا وکلای خود نشده اند و مسئولین قضایی نیز در مورد آنان سکوت اختیار کرده اند.