احضار دانشجویان در سمنان

بهروز کاظمی
بهروز کاظمی

» باز انتخابات، باز فشار بر دانشگاه

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر دور تازه فشار بر دانشجویان آغاز شده است. در جدیدترین این برخوردها دانشگاه سمنان ۱۶نفر از دانشجویان دانشکده هنر را به کمیته انضباطی احضار  و آنها را به احکام سنگینی محکوم کرد.

کمیته انضباطی این دانشگاه با استناد به اتهاماتی شامل فعالیت های صنفی٬‌هنری و سیاسی، حکم حداقل ۳۲ ترم محرومیت از تحصیل را برای این دانشجویان صادر کرده است. به این ترتیبتقریبا همه ی این دانشجویان به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات و ممنوعیت تردد در دانشگاه محکوم شده اند. این احکام در شرایطی صادر شده  که تنها دو ترم تا پایان تحصیل تعدادی از این دانشجویان باقی مانده است.

به گفته دانشجویان بعد از انتصاب فردی به نام نصیری به سمت معاون دانشجوییاین دانشگاه، و همچنین با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، فشار بر دانشجویان افزایش یافته است. مجمع اسلامی دانشجویان سمنان در سال ۱۳۹۱ نیز برای ماه ها از حق فعالیت محروم شده بود. حکم تعلیق مجوز این تشکل دانشجویی به دلیل شکایت مدیریت فرهنگی دانشگاه  و فرماندار شهر سمنان صادر شده بود.
در آن زمان گروهی از دانشجویان، مدیریت دانشگاه سمنان را حامی گروه های  طرفدار دولت در این دانشگاه می دانستند و اعتقاد داشتند او به صورتی غیرقانونی از فعالیت این تشکل تا صدور حکم در مرحله تجدیدنظر خودداری می کند. مطابق آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان در صورتی که تشکلی نسبت به حکم اولیه اعتراض کند، حکم تا صدور نتیجه تجدید نظر ملغی است و تشکل می تواند فعالیت معمول خود را ادامه دهد.

در شرایط کنونی و  نزدیک شدن ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، فعالین دانشجویی پیش بینی می کنند شاهد بسته تر شدن بیشتر فضای دانشگاه ها و برخورد با فعالین صنفی ـ– سیاسی در  دانشگاه ها باشیم.

در همین راستا سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هفته پیش در جلسه پرسش و پاسخی در دانشگاه تهران در مورد امنیت دانشگاه ها و بخصوص خوابگاه های دانشجویی، ضمن اشاره به اینکه “امنیت داخلی خوابگاه‌ها توسط حراست دانشگاه‌ها باید صورت بگیرد و نیروی انتظامی اجازه ورود به خوابگاه‌ها و دانشگاه‌ها را ندارد و حراست است که باید محیط‌های خوابگاه‌ها را امن کند”  گفت: “نیروی انتظامی می‌تواند پیرامون خوابگاه‌ها را از لحاظ امنیتی کنترل بیشتری داشته باشد که حتماً در دستور کار قرار می‌گیرد”.

احمدی‌مقدم افزود: “امنیت خوابگاه‌ها و مراکز دانشگاهی در زمان انتخابات نیز جزء وظایف حراست است که اگر نیروی حراست این اماکن به خوبی عمل کنند شاهد به وجود آمدن مشکلی نخواهیم بود. در فتنه سال ۱۳۸۸ شاهد این بودیم که به خاطر اینکه نیروی انتظامی اجازه ورود به محوطه خوابگاه‌ها را نداشت و حراست نیز در این زمینه به خوبی عمل نمی‌کرد افرادی از این اماکن سواستفاده کرده و با سنگ و چوب از داخل این محوطه‌ها به سمت مأموران نیروی انتظامی موجب مجروح شدن آنها شدند که با کنترل بیشتر حراست این مشکلات به وجود نمی‌آید”.

 سخنان فرمانده نیروی انتظامی در شرایطی مطرح می شود که طی سال های گذشته دانشجویان بارها شاهد حضور نیروی انتظامی در فضای دانشگاه ها و خوابگاه ها و برخوردهای  خشن بوده اند.