کربلای کلمبیا و نینوای دوربان

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه امروز دکتر جان در اجلاس دوربان سوئیس سخنرانی سوزناکی علیه ‏اسرائیل ابراز و منجر به اعتراض جمعیت و هو کردن وی شده و مردم سالن را برای ‏اعتراض ترک کردند، و از سوی دیگر از این واقعه میمون و مبارک حماسه ای نو زائیده شد، ‏لذا به سووالات زیر پاسخ داده و گزینه مناسب را برای چهار سال بعد انتخاب کنید.‏ ‏ ‏ سووال اول: محمود احمدی نژاد در سوئیس علیه اسرائیل سخنرانی کرد و باعث شد تا حضار ‏از سالن سخنرانی خارج شده و او را هو کنند، با توجه به اینکه فقط دو ماه از ریاست ‏جمهوری احمدی نژاد باقی بوده است، وی چه انگیزه ای برای این کار داشت؟ گزینه اول: می خواست در این دو ماه آخر آبروی کشور را ببرد.‏ گزینه دوم: می خواست تا آخرین روزها آبروی کشور را ببرد.‏ گزینه سوم: زمانش مهم نیست، بردن آبروی کشور مهم است.‏ گزینه چهارم: بردن آبروی کشور در هر زمانی مفید است. ‏

سووال دوم: وقتی در اجلاس دوربان مخالفان احمدی نژاد او را هو می کردند، وی لبخند می ‏زد، علت لبخند زدن او چه بود؟ گزینه اول: زیادی ملنگ بود‏ گزینه دوم: یک کمی مشنگ بود‏ گزینه سوم: خیلی با لبخند زیباتر می شد.‏ گزینه چهارم: اصولا در خارج می خندد، اما در داخل گریه می کند و فریاد می زند.‏

سووال سوم: با توجه به اینکه روانبخش گفته است " حماسه کلمبیا در ژنو تکرار شد” لطفا ‏توضیح دهید که در این دو حماسه چه اتفاقی افتاد؟ گزینه اول: با شمشیر همه دشمنان را نابود کردیم.‏ گزینه دوم: یک نفری به دل دشمن زدیم و شهید شدیم.‏ گزینه سوم: با لب تشنه سوار بر اسب زیر آفتاب رفتیم‏ گزینه چهارم: یک جمله گفتیم مردم هو کردند و مسخره کردند.‏

سووال چهارم: به دنبال اعتراض حضار به سخنرانی رئیس جمهور، کاظم انبارلوئی سردبیر ‏روزنامه رسالت اعلام کرد " احمدی نژاد ستایش جهانیان را برانگیخت.” با توجه به این جمله ‏با کلمه " ستایش” یک جمله بسازید.‏ گزینه اول: با مشت توی سرش زد، و او شدیدا ستایش خود را ابراز داشت.‏ گزینه دوم: اینقدر تو را ستایش می کنم تا دست از این مواضع برداری‏ گزینه سوم: وقتی آشغال ها را روی سرش ریختیم، به ما ستایش کرد.‏ گزینه چهارم: بیست هزار نفر برای ستایش به جنگ طلبان جمع شدند.‏

سووال پنجم: خبرگزاری رجانیوز اعلام کرد که " پنجاه صهیونیست علیه احمدی نژاد در ‏سوئیس تجمع کردند.” لطفا شغل این صهیونیست ها را ذکر کنید؟ گزینه اول: پنجاه نفر رئیس جمهور صهیونیست جهان.‏ گزینه دوم: سی رئیس جمهور و بیست نخست وزیر صهیونیست.‏ گزینه سوم: دوازده رئیس جمهور، بیست نخست وزیر و هجده وزیر خارجه صهیونیست.‏ گزینه چهارم: کلا رهبران کشورهای خارج.‏

سووال ششم: کدام یک از جملات زیر از بیانیه مایلی کهن نقل شده است؟ گزینه اول: بسم الله الرحمن الرحیم، کره خر! برو گمشو نکبت!‏ گزینه دوم: الدنگ های مخالف ما اوشکول می باشند، و ما رهروان حق می باشیم.‏ گزینه سوم: بسمه تعالی، درازهای بی قواره خیلی ادعا دارند بیایند سر کوچه.‏ گزینه چهارم: هر سه جمله از مایلی کهن است.‏

سووال هفتم: به دنبال هو کردن احمدی نژاد توسط حضار در اجلاس دوربان، احمدی نژاد ‏خواستار بخشش کسانی شد که او را تمسخر کردند، اگر این افراد به جای سوئیس در تهران ‏بودند الآن چه وضعی داشتند؟ گزینه اول: در داخل اوین‏ گزینه دوم: در قرنطینه اوین‏ گزینه سوم: در حال پیاده شدن از ماشین در زندان‏ گزینه چهارم: تازه چشم بندشان را برداشته بودند.‏

سووال هشتم: اگر جمله شخصی موسوم به انصاری درست باشد که " متاسفانه صدا و سیما به ‏ستاد تبلیغاتی تک نفره تبدیل شده است” علت این موضوع چیست؟ گزینه اول: چون اصولگرایان فقط یک نامزد دارند.‏ گزینه دوم: چون احمدی نژاد فقط یک نفر است و برادرش نامزد نیست.‏ گزینه سوم: چون تلویزیون رسانه ملی است.‏ گزینه چهارم: چون بودجه تلویزیون از بیت المال است و بیت المال متعلق به مرحوم ابوی ‏احمدی نژاد است.‏

سووال نهم: خبرگزاری ها اعلام کردند که فردا صبح ساعت شش مراسم استقبال خودجوش ‏مردم از احمدی نژاد در فرودگاه بعمل می آید، این خبرگزاری ها از کجا فهمیدند که این ‏مراسم خودجوش است؟ گزینه اول: چون خود بخود فردا جوش می آید.‏ گزینه دوم: چون از یک کاه قبل زیرش را روشن کردند و حالا خودش جوش آمده.‏ گزینه سوم: چون از هفته قبل آماده بودند.‏ گزینه چهارم: چون از امروز معلوم است که فردا مردم خودبخود می آیند.‏