لاریجانی در خزر غرق شد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

با توجه به اینکه معمولا اولین نتیجه هر کاری در جمهوری اسلامی ایجاد سووالات بدون پاسخ در ‏مورد همان کار است، لذا، مهم ترین سووالات روز، همراه با پاسخ های پیشنهادی و احتمالی و ‏چهار جوابی و غیره، برای سووال پیچ شدن بیشتر، تقدیم می شود. ‏

سووال اول: این جمله را کامل کنید: علی لاریجانی استعفا….‏

‏1) داد؟‏

‏2) کرد؟

‏3) داده شد؟

‏4) داده بود، ولی بعدا کرده شد؟

سووال دوم: رابطه استعفای علی لاریجانی و پوتین چه بود؟

‏1) چون پوتین را درآورده بود؟‏

‏2) چون پوتین را در نیاورده بود؟

‏3) چون پوتین را احمدی نژاد پوشید؟‏

‏4) چون در مورد پیام پوتین خبر داد؟

‏ ‏

سووال سوم: چرا لاریجانی گفت« پوتین پیام هسته ای به رهبر داد» ولی احمدی نژاد گفت« پوتین ‏هیچ پیام هسته ای نداد»؟

‏1) چون لاریجانی می خواست استعفا بدهد و باید خبرش را می داد؟‏

‏2) چون احمدی نژاد نمی خواست استعفا بدهد، و لاریجانی نباید خبرش را می داد؟

‏3) چون لاریجانی راست می گفت، اما احمدی نژاد راست می کرد؟

‏4) چون خبر را باید احمدی نژاد و استعفا را باید لاریجانی می داد؟

سووال چهارم: چرا هم در اجلاس خزر و هم در استعفای لاریجانی مجلس بی خبر ماند؟

‏1) چون مجلس در راس امور است، اما اجلاس خزر و لاریجانی در ته امور است؟

‏2) چون براساس قانون اساسی کلیه تصمیم گیری های بین المللی باید با نظر مجلس باشد و این ‏تصمیمات بین المللی نبود؟

‏3) چون مجلس کار داشت در حالی که رئیس جمهور کار نداشت؟

‏4) چون انتخابات نزدیک است، ولی دریای خزر دور است؟

سووال پنجم: اکونومیست در مورد سفر پوتین به تهران نوشت « آخرین تانگو در تهران»، معنی ‏این جمله چیست؟

‏1) احمدی نژاد و پوتین با هم تانگو رقصیدند، لاریجانی استعفا داد؟‏

‏2) احمدی نژاد با پوتین تانگو رقصید و لاریجانی در مورد آن خبر نداد و استعفایش پذیرفته شد؟

‏3) سولانا می خواست با لاریجانی در رم تانگو برقصد، اما احمدی نژاد در تهران رقص کرشمه ‏آمد؟

‏4) پوتین با احمدی نژاد تانگو رقصید، به همین دلیل لاریجانی هم مجبور بود با احمدی نژاد ‏برقصد و به همین دلیل استعفا داد؟

سووال ششم: رابطه استعفای لاریجانی با آب نبات و مروارید چه بود؟

‏1) احمدی نژاد مرواریدها را از لاریجانی گرفت، او هم آب نبات را پرت کرد و رفت؟‏

‏2) احمدی نژاد مروارید را به فاطی داد و آب نبات را خودش خورد و لاریجانی قهر کرد؟

‏3) فرانسوی ها آب نبات را پس گرفتند، مروارید هم در دریای خزر گم شد و لاریجانی رفت.‏

‏4) لاریجانی برای پیدا کردن مروارید به دریای خزر رفت، ولی با پوتین احمدی نژاد برخورد ‏کرد و غرق شد.‏

سووال هفتم: در اجلاس خزر چه اتفاق مهمی افتاد؟

‏1) لاریجانی غرق شد؟‏

‏2) احمدی نژاد زیرآبی رفت؟

‏3) رهبری با پوتین کنار خزر راه رفت؟

‏4) پنج رئیس جمهور با هم عکس گرفتند، تا دو رهبر با هم حرف بزنند؟

سووال هشتم: وقتی سخنگوی دولت، بعد از دادن خبر استعفای لاریجانی گفت« دکتر لاریجانی در ‏خدمت نظام، کشور و انقلاب خواهند بود»؟

‏1) چون از این پس لاریجانی فقط به مطالعه فلسفه می پردازد و لذا در خدمت نظام، کشور و ‏انقلاب خواهد بود؟

‏2) چون هر کس استعفا بدهد به توضیح احتیاج دارد؟ ‏

‏3) چون اصولا کسی که از دولت احمدی نژاد استعفا بدهد، در خدمت نظام و کشور خواهد بود، ‏انقلاب هم نکته انحرافی بود؟

‏4) چون بقیه افراد در خدمت نظام، کشور و انقلاب نخواهند بود؟

سووال نهم: چرا دو سال قبل علی لاریجانی از سوی رهبر منصوب شد، اما دیروز رئیس جمهور ‏با استعفای او موافقت کرد؟

‏1) چون در این دو سال رئیس جمهور کارهای رهبر را هم می کند.‏

‏2) چون در این دو سال رئیس جمهور، محبوبیتش کم شده است.‏

‏3) چون لاریجانی برای کنترل رفتارهای غیر معقول رئیس جمهور منصوب شده بود، ولی فعلا ‏کسی به رفتار معقول نیازی ندارد؟

‏4) هر سه جواب صحیح است؟

سووال دهم: در حالی که احمدی نژاد پس از دیدار با پوتین گفت: « اجلاس خزر به تمام اهداف ‏خود رسید» و ایهود اولمرت، رئیس جمهور اسرائیل دو روز بعد، در دیدار با پوتین گفت« از ‏دیدار با پوتین دلگرم شدم»، پیدا کنید پوتین با کدامیک از خزندگان بیشترین شباهت را دارد؟

‏1) مارمولک .‏

‏2) آفتاب پرست.‏

‏3) خرسی است که مار خورده و افعی شده.‏

‏4) اصولا خرس جزو خزندگان نیست.‏

سووال یازدهم: علت اینکه سپاه اعلام کرد« در دقیقه اول حمله دشمن 11 هزار موشک به سوی ‏پایگاههای دشمن شلیک می کنیم.» اما متکی گفت « احتمال حمله نظامی آمریکا صفر است.» ‏چیست؟

‏1) احتمال حمله نظامی آمریکا صفر است، اما منظور سپاه از دشمن بورکینافاسو است که قرار ‏است در صورت حمله به ایران 11 هزار موشک به آنجا پرتاب شود؟‏

‏2) سپاه پاسداران قصد دارد بجنگد، ولی وزارت خارجه در جریان جنگ نیست؟

‏3) وزارت خارجه از اینکه جنگ نمی شود خبر دارد، ولی می ترسد این خبر را به سپاه بدهد؟

‏4) سپاه و وزارت خارجه در جریان جنگ هستند، ولی ما در جریان نیستیم؟

سووال دوازدهم: با توجه به اینکه آقایان احمد توکلی، محسن رضایی، محبیان، فلاحت پیشه و ‏برخی دیگر از اصولگرایان از استعفای لاریجانی ابراز ناراحتی کردند، چرا احمدی نژاد با ‏استعفای او موافقت کرد؟

‏1) برای اینکه ترجیح می داد لاریجانی استعفا بدهد نه خودش؟‏

‏2) برای اینکه احمدی نژاد احتیاج به دیگران ندارد؟

‏3) برای اینکه اصولگرایان ابراز ناراحتی می کنند، ولی احمدی نژاد ابراز ناراحتی نمی کند؟

‏4) برای اینکه دیگر کار از ابراز ناراحتی گذشته است؟

سووال سیزدهم: صفار هرندی وزیر ارشاد گفت « اجازه نمی دهیم سایت ها لجن پراکنی کنند» ‏چرا این وزیر چنین جمله ای گفته است؟

‏1) چون لجن پراکنی در انحصار وزارت ارشاد است و دیگران حق دخالت در این کار را ندارند؟

‏2) چون قرار است باز هم ببندند؟

‏3) چون الآن مدتی است که بسته اند؟

‏4) چون با وجود اینکه بسته شده، ولی هنوز کمی باز است؟