نقض حکم اعدام سهیل عربی از سوی دیوان عالی کشور

نویسنده

دیوان عالی کشور محکومیت اعدام سهیل عربی را نقض کرده و اعاده دادرسی در این پرونده را تجویز کرده است.

به گزارش کلمه، در پی درخواست اعاده دادرسی در حکم صادره علیه سهیل عربی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور پس از بررسی دفاعیات وکلای سهیل عربی، رای صادره در خصوص محکومیت وی به مجازات اعدام به اتهام سب النبی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و بر این اساس اعاده دادرسی را در این پرونده تجویز کرده است، بر این اساس طبق آیین دادرسی سهیل عربی از ابتدا و در شعبه دیگری از دادگاه های کیفری استان تهران مجددا محاکمه خواهد شد.

پیشتر شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام رازینی در اقدامی غیرمنتظره و عجولانه، حکم اعدام سهیل عربی از شهروندان فعال در فیس بوک را که پیش از این در شعبه ۳۱ دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود، ظرف مدتی کمتر از یک ماه این حکم کم سابقه را تایید کرده بود.

کلمه