شکر خوریم و ملامت کشیم و خوش باشیم

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

همزمان با صدور بیانیه جبهه مشارکت اسلامی در مورد بحران شکر که به نظر می رسد اهمیت ‏آن در حال حاضر از جنگ و دانشگاه و انتخابات هم بیشتر باشد، ما نیز بیانیه زیر را در مورد ‏شکر و ضرورت کشاندن شکر بر سر سفره های نفتی صادر می نماییم.‏

در این برهه حساس زمانی که جنگ سراسر اسلام با سراسر کفر در جبهه ای به پهنای تمام هستی ‏کشیده شده است، بحران شکر می رود که انسان امروز سرزمین مقدس مان را در پهندشتی از ‏خودشیرینی و شیرین انگاری معناگرا تفسیر کند، چه، می دانیم که عدالت خواهی به معنای دیگر ‏نشاندن شهد حضور اسلام اصولگرای ناب محمدی در کام گرسنگان پابرهنه همیشه تاریخ است. ‏اینک و به مناسبت بحران شکر، بیانیه ما را در مورد نقش شکر و شکرخواری در این برهه ‏حساس زمانی می خوانید ‏

شکر خوری یکی از ارکان مهم حضور در صحنه محسوب می شود، پس چه بهتر که به جای ‏اینکه پول نفت به جیب مافیای نفتی برود، نفت را بدهیم و شکر بخریم تا شکر بخوریم، که گفته اند

شکر خوریم و ملامت کنیم و خوش باشیم

شکر خوران جهان را بگو که خوش باشیم

با توجه به اینکه دولت نمی تواند نفت را سر سفره مردم ببرد، سعی می کند شکر را سر سفره ‏مردم ببرد که ملت هم به شکرخوری عادت کنند و امکان حضور دائمی ملت در صحنه فراهم ‏شود.‏

رو شکر خور که شکر شیرین است

زین سبب مقصدم سوی چین است

شکریک کالای استراتژیک است و برخلاف انرژی هسته ای که به زور حق مسلم همه ملت است، ‏فقط حق مسلم نیروهای خودی است، لذا شکرخوری برای بقیه جرم محسوب شده ولی نیروهای ‏خودی هر موقع خواستند، بخصوص در روز جمعه، در سفر نیویورک، روز قدس و سفرهای ‏شهرستانی هر شکر زیادی می توانند بخورند.‏

شکر شکن شوند همه دوستان قم

زین نفت پارسی که به مسکو نمی رود [چون روسیه خودش نفت دارد و سوهان قم هم دوست ‏ندارد، عوضش ودکا دوست دارد]‏

علت اینکه دولت شکر را برای شش سال وارد کرده است، این است که مطمئن است که تا دوره ‏بعد احمدی نژاد سرکار خواهد بود، و قرار است اگر در این سالها مردم حتی اگر نان هم نداشته ‏باشند، بتوانند هر شکری خواستند بخورند.‏

نیشکر را کنار بگذاریم

چون شکر سالها همی داریم

نیروهای مخلص و خالص می توانند با استفاده از سهمیه ویژه شکر، خود را برای انواع ‏خودشیرینی و شیرینکاری آماده کنند تا مهرورزی همراه با خودشیرینی، باعث شیرینکاری دائمی ‏نیز بشود. ‏

این همه دوستان که می بینی

همه جمع اند دور شیرینی

نفت بوی بدی همی دارد

جای آن شکر است گر بینی ‏

و در نهایت فرموده است:‏

انتخابات پول می خواهد

پول را بی نزول می خواهد

این شکر آس و ما سه تا سرباز

رای صندوق فول می خواهد

و در پایان، یکی از اهداف عالیه دولت پیروز و موفق و دشمن شکن که توانسته است انقلاب را به ‏جهان صادر نموده و به جای آن برای شش سال شکر وارد نماید، در گذشته این بود که اورانیوم ‏را غنی سازی نموده و از این طریق انرژی کافی را برای کشور تامین کند، اکنون که غنی سازی ‏در راستای نهادینه شدن صلح در جهان، منجر به فقیرسازی شده است، بهتر است برای تامین ‏انرژی از شکر استفاده شود، که هم به لحاظ زیست محیطی خطر کمتری دارد و هم تولید آن از ‏طریق واردات ساده تر است. بنابراین فعلا چای را از شکر مشحون بفرمائید تا بقیه اش برسد.‏

‏ ‏


‏ ‏