دودره بازی نکنید

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه مدتی است نه سووالی از کسی کردیم و نه جوابی از کسی شنیدیم و به همین دلیل احساس آزمون زدگی مان بهتر شده و چون مقداری مازوخیسم بر ما مستولی شده، لطفا به سووالات زیر جواب ندهید. بیخود وقت برای چی می گذارید؟ فقط متن را بخوانید. نخواستید بقول بابک احمدی حاشیه را بخوانید.

 

سووال اول: لاریجانی گفت " اصل بر فعالیت احزاب است”، جاافتادگی را پر کنید .

گزینه اول: اصل بر فعالیت احزاب موافق است.

گزینه دوم: در کشورهای دیگر اصل بر فعالیت احزاب است.

گزینه سوم: قانونا اصل بر فعالیت احزاب است، ولی ما که قانون نداریم.

گزینه چهارم: کی گفته اصل بر فعالیت احزاب است تا پدرش را دربیاوریم؟

 

سووال دوم: دو زندانی سیاسی شیعه در بحرین جان باختند، اسم آنها چه بود؟

گزینه اول: المحسن الروح الامینی

گزینه دوم: المحمد الکامرانی

گزینه سوم: الامیر الجوادی الفر

گزینه چهارم: السهراب الاعرابی

 

سووال سوم: یک میلیاردر پژوی قدیمی احمدی نژاد را به صدبرابر قیمت خرید، از نظر اقتصادی به این بازی چه می گویند؟

گزینه اول: شامورتی بازی

گزینه دوم: دودره بازی

گزینه سوم: شارلاتان بازی

گزینه چهارم: مار و پله

 

سووال چهارم: فرد فحاش به فائزه هاشمی بازداشت شد، حالا چکارش می کنند؟

گزینه اول: می شود مسوول دفتر بازرسی رئیس جمهور

گزینه دوم: می شود سفیر ایران در انگلیس

گزینه سوم: جایزه شجاعت را از حسنی می گیرند می دهند به او

گزینه چهارم: او را ول می کنند، فائزه هاشمی را می گیرند.

 

سووال پنجم: چرا تجمع کنندگان به سفارت عربستان با کوکتل مولوتوف حمله کردند.

گزینه اول: چون آرپی جی هفت نداشتند، وگرنه با آن حمله می کردند.

گزینه دوم: چون اگر با نارنجک حمله می کردند، ممکن بود درست عمل نکند.

گزینه سوم: چون تانک نداشتند که با آن حمله کنند.

گزینه چهارم: چون اگر موشک می زدند، ممکن بود برود بخورد به بیت رهبری.

 

سووال ششم: شجونی گفت: " هاله دور سر احمدی نژاد انکارنشدنی است.” به چنین آدمی باید چه حرف مودبانه ای زد.

گزینه اول: لطفا گاله را ببندید.

گزینه دوم: لطفا در محل مذکور را گل بگیرید.

گزینه سوم: لطفا زیپ دهان تان را مسدود فرمائید.

گزینه چهارم: لطفا درش را بگذارید.

 

سووال هفتم: قرار شد به جای سه صفر چهار صفر از اسکناس حذف شود، با این کار چه اتفاقی می افتد.

گزینه اول: از صفرهای صرفه جویی شده برای آمارهای دیگر می شود استفاده کرد.

گزینه دوم: همه چیز خارجی می شود، حال می کنیم.

گزینه سوم: قیمت خانه می شود صد هزار تومان، آن وقت فقط نود هزار تومان کم داریم.

گزینه چهارم: قیمت ها ده هزار برابر کم می شود، درآمد ما هم ده هزار برابر کم می شود.

 

سووال هشتم: چرا انقلاب در سوریه توطئه استکبار و انقلاب در بحرین جنبش عدالتخواهی است؟

گزینه اول: چون بشار اسد درازتر از آن یکی است.

گزینه دوم: چون سوریه دوست ماست، و دوست خیلی مهم است.

گزینه سوم: چون جنبش عدالتخواهی همان توطئه استکبار است.

گزینه چهارم: اصلا به شما چه، هر چه دلمان بخواهد اسمش را می گذاریم.

 

سووال نهم: امام خمینی گفته بود: " هنری زیبا و پاک است که کوبنده اسلام آمریکایی باشد.” بهترین اثر هنری از نظر امام خمینی چه بود؟

گزینه اول: گوشتکوب

گزینه دوم: بمب افکن

گزینه سوم: میراژ

گزینه چهارم: موشک زمین به زمین

 

سووال دهم: با توجه به گفته آیت الله علوی گرگانی که " با نادانان مقابله به مثل نکنید” چی کار نکنیم؟

گزینه اول: به احمدی نژاد دروغ نگوئیم.

گزینه دوم: کوچک زاده را کتک نزنیم.

گزینه سوم: محسنی اژه ای را گاز نگیریم

گزینه چهارم: به طائب تجاوز نکنیم. لطفا.