سوء تفاهم و سوء هاضمه ‏

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

در راستای اینکه در آستانه ورود اولین میلیاردر به دولت های جمهوری اسلامی و بالاخص ‏دولت پابرهنگان فعلا رابطه میان دولت شکر آب و زیر آب زنی و گل آلود و سایر روابط ‏مربوط به آب می باشد، قرار است یک " کمیته رفع سوء تفاهم بین دولت و مجلس تشکیل ‏شود.” در همین راستا، برخی سوء تفاهم های احتمالی موجود میان دولت پابرهنگان و مجلس ‏سر برهنگان بررسی شده و به استحضار ملت مهم و همیشه در پشت صحنه ایران می رسد.‏

‏1) مجلس خانه ملت است و نه خانه خاله. به همین دلیل نباید خدای ناکرده برای مجلس این ‏توهم پیش بیاید که می تواند دولت را زمین بزند، چون تا وقتی از بالا تلفن نکرده اند مجلس ‏نباید دچار سوء تفاهم شود.‏

‏2) مجلس خدای ناکرده دچار این سوء تفاهم نشود که فکر می کند در راس امور است، اگر ‏دچار این سوء تفاهم شد حتما آلبوم تصاویر نمایندگان مجلس هشتم ورق زده شده و فهرست وام ‏های آنان مورد بررسی قرار بگیرد.‏

‏3) مجلس دچار این سوء تفاهم نشود است که دولت خدمتگذار است، چون خدمتگذاری که ‏‏160 میلیارد ثروت [به نرخ اول دولت احمدی نژاد که حالا شده نزدیک هفتصد میلیارد ‏تومان] داشته باشد، نداریم. البته کسی که 160 میلیارد تومان ثروت داشته باشد ممکن است ‏خدمتگذار داشته باشد، اما قطعا خودش خدمتگذار نیست، اگر هم باشد خدمتگذار مردمی که ‏‏160 هزار تومان حقوق می گیرند نیست.‏

‏4) دولت و مجلس دچار این سوء تفاهم نشوند که فکر کنند دولت و مجلس پابرهنگان هستند، ‏چون اولا پابرهنه معمولا چکمه نمی پوشد و اگر هم بپوشد با لگد به پابرهنه های دیگر نمی ‏زند و ثانیا معمولا روی مبل نمی نشیند، اگر هم روی مبل نشست صد میلیون وام نمی گیرد، ‏اگر هم صد میلیون وام گرفت، حداقل قبل از دادن رای اعتماد یک جوراب برای خودش و یک ‏جوراب برای وزیر پابرهنه می خرد.‏

‏5) دولت و مجلس دچار این سوء تفاهم شده اند که قوای سه گانه از هم مستقل اند، در حالی که ‏اگر واقعا از هم مستقل بودند مقام معظم رهبری در دیدار با روسای این دو قوه حتما موضوع ‏را به آنان اطلاع می داد، یا حداقل شورای تشخیص مصلحت نظام قبل از اینکه اختیاراتی که ‏دو سال قبل به شورا داده شده و یک سال و نیم قبل از آن پس گرفته شده و دقیقا نه ماه و نه ‏روز دیگر به آن مجددا پس داده خواهد شد، دریافت کند، در جریان استقلال این دو قوه محترم ‏قرار می گرفتند.‏

‏6) یکی از مسائلی که باعث می شود احساس کند که ممکن است دچار سقوط شود، این است ‏که خودش یا مجلس یا یک قوه دیگر دچار سوء تفاهم شود. بسیاری از دولت هایی که دچار ‏سقوط شده اند، معمولا اول دچار سوء هاضمه و تورم، بعدا دچار به هم خوردگی، بعدا دچار ‏سوء تفاهم شده و آنگاه سقوط می کنند. دولت شریف امامی، دولت ازهاری، دولت سرهنگ ‏پاپادوپلوس در یونان دقیقا به همین دلیل سقوط کرد.‏

‏7) یکی از مهم ترین سوء تفاهم هایی که ممکن است در بعضی افراد غیرمطلع از اوضاع ‏کشور ایجاد شود، این است که فکر کنند مجلس عصاره فضائل این ملت است، بعد این سووال ‏پیش می آید که اگر مجلس عصاره فضائل این مملکت است، برای چی نمایندگان آن را نمی ‏گیرند؟ به همین دلیل ممکن است دولت دچار سوء تفاهم نسبت به مجلس شده و بهترین راه در ‏هنگام سوء تفاهم میان دولت و مجلس این است که یا با مقاله نوشتن علیه مجلس سوء تفاهم را ‏بیشتر و با یک وزیر میلیاردر سوء تفاهم را میلیاردی کنند، یا اینکه سوء تفاهم را قبل از تبدیل ‏به سوء هاضمه بدون سروصدا برطرف کنند.‏

‏8) اصولا سوء تفاهم چیزی است مثل سوء هاضمه، هر دو ناشی از مصرف بیش از حد مواد ‏غذایی و بودجه، نداشتن رژیم مناسب، بی تحرک بودن، بیخوابی، سفرهای دائمی هستند و ‏بروز سوء هاضمه و سوء تفاهم با احساس درد و دل آشوب، سروصدای زیاد، بالا و پائین ‏شدن همراه است و برای همین باید سوء تفاهم را بدون سروصدا یا با دادن سروصدا پشت ‏درهای بسته حل کرد.‏

‏9) یکی از مهم ترین سوء تفاهم های موجود میان دولت و مجلس این است که دولت فکر می ‏کند مجلس نماینده امام زمان است و مجلس هم فکر می کرد دولت نماینده امام زمان است، در ‏حالی که این فقط یک سوء تفاهم بود، چرا که هر دوی آنها نماینده امام زمان هستند، فقط ‏مشکل این است که خود امام زمان در جریان نیست و بیش از هر کسی در این مورد دچار ‏سوء تفاهم است.‏

‏10) یکی از مهم ترین سوء تفاهم هایی که وجود دارد این است که دولت فکر می کند، مجلس ‏می تواند دولت را برکنار کند، اما خود مجلس اصلا به این فکر نمی کند، در حالی که باید به ‏این فکر کند.‏

نتیجه گیری رمانتیک: دولت و مجلس شبیه بالهای دو پروانه هستند که یکی در ورامین و ‏دیگری در آفریقا در حال پرواز است.‏

نتیجه گیری اداری: گاهی اوقات بعضی آدم ها سوء تفاهم هایی هستند که باید برطرف شوند.‏