شد خزان قلشن آشنائی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

البته این روزها همه نامزدها مشغول تولید فیلم، ترانه، شعار و اس ام اس و چیزهای دیگر هستند. امروز برخی موارد متناسب با برخی نامزدها پیشنهاد می شود. دوبیتی های انتخاباتی را هم می خواستم امروز بگویم که گذاشتم برای فردا….

 

فیلم تبلیغاتی با کارگردان ایرانی

مهدی کروبی: “ پسر لر”   

محمود احمدی نژاد: “ شوخی”

میرحسین موسوی: “ بازمانده”

اکبر اعلمی: “ مشدی عباد”

محسن رضایی: “ گروهبان”

 

فیلم انتخاباتی با کارگردان خارجی

مهدی کروبی: “ شیر صحرا”( با آرم متروگلدوین مایر)

محمود احمدی نژاد: “ مرد عوضی” و “ طالع نحس”

میرحسین موسوی: “ مردی که نمی خواست سلطان باشد”

اکبر اعلمی: “ زورو”

محسن رضایی: “ هنگ شترسواران”  

 

ترانه تبلیغاتی

مهدی کروبی: “ دختر خانو می خوامش، خان ببینه منو می گیره.”   

محمود احمدی نژاد: “ دیه نمی رم ولایت”

میرحسین موسوی:” شد خزان قلشن آشنایی”

اکبر اعلمی:” پنجره دن داش گلیر، آی بری باخ بری باخ”

محسن رضایی:” بهتر از من چه کسی؟ عاقل تر از من چه کسی؟”

 

شعار کاندیداها

مهدی کروبی: دوستان می توانند

محمود احمدی نژاد: ما گفتیم می توانیم، چهار سال گذشت

میرحسین موسوی: ما در جوانی می توانستیم

اکبر اعلمی: می توانیم، پاک می کنیم، استدلال می کنیم اگر نشد فحش می دهیم.

محسن رضایی: می توانیم، ولی ممکن است انصراف بدهیم که بعدا بتوانیم.

 

اولین جمله زندگینامه

مهدی کروبی: در خانواده ای از دل زاگرس به دنیا آمد.

میرحسین موسوی: در خانواده ای اهل فرهنگ به دنیا آمد.

اکبر اعلمی: در یک خانواده به دنیا آمد.

محسن رضایی: به دنیا آمد.

محمود احمدی نژاد: افتاد.