ما همه میرحسینیم

فاطمه چهل امیرانی
فاطمه چهل امیرانی

لشگر حضرت رسول در بین لشگرهای سپاه بیشترین فرمانده لشگر شهید را داراست: جاوید الاثر متوسلیان، شهید رضا چراغی و شهید ابراهیم همت و شهید عباس کریمی و شهید دستواره مدتی سرپرست لشگر بود و بعد آقای کوثری که فرمانده شدند، دیگر شهادت قطع شد.

از سال ۸۸ هر چند وقت یکبار این آقا سخن پراکنی می کند. بنده با همسر شهید همت که روحیه طنز گوی اصفهانی دارند مدتها دنبال یک ریگ تو کفش این آقا بودیم که چرا توفیق شهادت پیدا نکرد؟ تا این که این آقا رئیس جمهور تحمیلی را در سفر نیویورک همراهی کرد و در مصاحبه گفته بودند شبهای نیویورک مرا به یاد شبهای جبهه می انداخت. خانم همت به خود ایشان گفته بودند شما در جبهه چکار می کردید، که در نیویورک تداعی شد؟ و ما کشف کردیم ریگه همان، فاصله طلائیه تا نیویورک بوده.

در ضمن اگر قرار [باشد] میرحسین اعدام شود یادتان باشد اسم ما هم میر حسین است. باید خیلی ها را اعدام کنید. اگر ما سردار نیستیم ولی سر بدار هستیم.

البته رهنورد و کروبی و بقیه هم هستیم. 

  سردار اسماعیل کوثری در حاشیه یادوراه شهدای اصناف استان یزد مدعی شده بود که نظام جمهوری اسلامی ایران گذشت کرد و گرنه رهبران جنبش سبز می بایست اعدام می شدند.فاطمه چهل امیرانی، همسر سردار شهید حمید باکری در صفحه فیس بوک خود در پاسخ به این سخن کوثری نوشته است

منبع: کلمه