آمران‌ به معروف جانباز یا شهیدمحسوب‌می‌شوند

نویسنده

نمایندگان مجلس مصوب کردند که آمران به معروف و ناهیان از منکر در صورت آسیب جسمی یا جانی «جانباز»‌ یا «شهید» محسوب می‌شوند و احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری صورت می‌گیرد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس و در ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ماده ۱۶ این طرح را پس از بحث و بررسی مصوب کردند.

طبق مصوبه مجلس،‌ هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی و یا جانی وارد شود، حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب دوم دیماه ۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.

به موجب مصوبه مجلس در تبصره یک این ماده، حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته‌اند نیز تسری پیدا می‌کند.