یاد بود بورقانی در نیویورک

نویسنده

 

سه هفته بعد از درگذشت ناگهانی احمدبورقانی چهره محبوب مطبوعات ایران، ایرانیان فرهنگ دوست جلسه ای در دانشگاه کلمبیا نیویورک برپا می دارند که در آن دکتر عبدالکریم سروش درباره بورقانی و خلقیات وی سخن خواهد گفت.

جلسه یادبود بورقانی که تنها سخنران آن دکتر سروش است که به عنوان استاد مدعو دانشگاه جورج تاون در ایالات متحده به تدریس مشغول است، توسط گروهی از ایرانیان بدون تعلق به گروه و دسته ای برپا شده است و بیش تر از آن روست که بورقانی یازده سال در نیویورک و در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل مسوول خبرگزاری جمهوری اسلامی و در ارتباط با خبرنگاران و اهل رسانه بوده است.