ای همکار پیامبر، اعتراف کن

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

دولت تعدادی از خبرنگاران را دستگیر و در ماه گذشته دو روزنامه و یک خبرگزاری را تعطیل کرد. حسین نجابت، نماینده مجلس گفت: « خبرنگاران موجوداتی ولگردند.» یک سال قبل احمدی نژاد گفت: « علت اصلی گرانی ها بخاطر کار روزنامه نگاران است.» دیروز نیز احمدی نژاد گفت در سخنانی به مناسبت روز خبرنگار گفت: « کار خبرنگاران کار پیامبران است.» با توجه به همه این موارد، برخی شباهت ها میان پیامبران و خبرنگاران اعلام می شود.

زندانی می کردند: کفار پیامبران را زندانی می کردند تا آنها را وادار کنند که کارشان را انجام ندهند، در حال حاضر مومنین خبرنگاران را زندانی می کنند که دارند کارشان را انجام می دهند، پس نتیجه می گیریم که شغل خبرنگاران همان شغل انبیاست.

پیامبران دروغگو: مهم ترین اتهامی که کفار و حاکمان به پیامبران( در حقیقت همان خبرنگاران زمان خودشان) می زدند، اتهام اشاعه اکاذیب بود. آنها به خبرنگاران می گفتند برای اینکه معلوم شود اشاعه اکاذیب نمی کنید، باید معجزه کنید، وگرنه شما را می کشیم.

پیامبران مهاجرت می کردند: و مریدان به پیامبرانی که زیر فشار کفار بودند، می گفتند: ای پیامبران عزیز که شما را زندانی می کنند و وادار به اعتراف می کنند و کتک می زنند، پس مهاجرت کنید. و آنان مهاجرت می کردند. و در حال حاضر نیز خبرنگاران مزدور و مساله دار و منحرف، توسط مومنین دستگیر، وادار به اعتراف، کتک خورده و تحت فشار وادار به مهاجرت می شوند، پس نتیجه می گیریم که خبرنگاران مثل پیامبران هستند.

پیامبران و گوساله سامری: مخالفان پیامبرانی مثل حضرت موسی برای مخالفت با او و جلوگیری از اطلاع رسانی وی، از گوساله سامری استفاده می کردند، در دوران ما برای جلوگیری از کارهای خبرنگارانی که کار پیامبران را استفاده می کنند، به جای گوساله از گاو استفاده می کنند.

حضرت یوسف و روابط نامشروع با جگر زلیخا: کفار به پیامبرانی مانند حضرت یوسف اتهام می زدند که در جریان خبررسانی با برخی از بانوان روابط نامشروع داشتند، در حال حاضر هم به خبرنگاران همین اتهام زده می شود.

نتیجه گیری اخلاقی: آدم می خواهد تشبیه کند، باید سعی کند تشبیهی کند که حداقل اگر به ضرر دشمنش نیست، به ضرر خودش نباشد.

در همین راستا شباهت برخی خبرنگاران با پیامبران را یادآوری می کنیم:

رجبعلی مزروعی، شبیه حضرت یوسف نبی، بخاطر زیبایی بیش از حد

مسعود بهنود، شبیه حضرت نوح، در کشتی اش هر نوع جانوری پیدا می شود.

داریوش همایون، شبیه حضرت آدم، تنها خبرنگار قبل از بهنود، وی پس از خوردن سیب از بهشت رانده شد.

داریوش سجادی، شبیه سلیمان نبی، به زبانهای مختلف از جمله زبان حیوانات گفتگو می کند.

سعید حجاریان، شبیه پیامبری نیست بلکه شبیه حضرت زین العابدین است، همیشه بیمار.

حسین شریعتمداری، جرجیس پیامبر، معلوم نیست چرا خبرنگار است.

حسن شایانفر، شبیه امام زمان، بخاطر اینکه همیشه در غیبت است.

حسین درخشان، شبیه به یهودا، طبیعتا همه چیز معلوم است.

گزارشگران بدون مرز، شبیه پیامبران بین النهرین، که دو سه هزار پیامبر هستند که نام شان هم معلوم نیست.