لطفا بعد از افطار دروغ بگوئید

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

در راستای اینکه بر هر ملتی، بخصوص کسانی که طنز می خوانند لازم است که هر از گاهی ‏به برخی سووالات پاسخ بدهند، یازده سووال چند گزینه ای جهت پاسخگویان محترم پیشنهاد ‏می شود. به کسانی که بتوانند به این سووالات پاسخ بدهند، یک دکترای افتخاری از دانشگاه ‏آکسفورد داده می شود.‏

سووال اول: چرا احمدی نژاد گفته است " پیروزی از آن ماست”؟

گزینه اول: گوینده از خودش خوشش می آید؟

گزینه دوم: گوینده از واقعیت خوشش نمی آید؟

گزینه سوم: گوینده معنی پیروزی را نمی داند؟

گزینه چهارم: گوینده فکر می کند ما معنی پیروزی را نمی دانیم؟‏

گزینه پنجم: قرار است تیم پرسپولیس را هم بدهند به احمدی نژاد؟

سووال دوم: چرا دفتر رئیس جمهور مدرک دکترای دانشگاه آکسفورد وزیر کشور را تائید ‏کرد، ولی خود دانشگاه آکسفورد این مدرک را تائید نکرد؟

گزینه اول: چون مدیریت دولت علمی است؟

گزینه دوم: چون مدرک کاغذپاره است و کاغذپاره ها دست دولت است؟

گزینه سوم: چون رئیس جمهور دکتر احمدی نژاد است؟

گزینه چهارم: چون دانشگاه آکسفورد انگلیسی است و انگلیس دشمن ماست؟

سووال سوم: چرا مورالس در تهران گفت " بولیوی به دنبال برقراری روابط همه جانبه با ‏تهران است”؟

گزینه اول: چون ایران و بولیوی همسایه همدیگر هستند؟

گزینه دوم: چون مردم بولیوی هم مثل ما مسلمان هستند و وحدت مسلمین خیلی لازم است؟

گزینه سوم: چون ایران با افغانستان و تاجیکستان و آذربایجان گذشته فرهنگی واحدی دارد، به ‏همین دلیل بهتر است با بولیوی نزدیک شود؟

گزینه چهارم: چون هیچ ارتباط اقتصادی بین ما و بولیوی وجود ندارد؟

گزینه پنجم: چون آب می گردد گودال را پیدا می کند؟

سووال چهارم: چرا دیروز نخست وزیر ژاپن استعفا داد؟

گزینه اول: چون خارجی ها وقتی احساس کنند نمی توانند کاری انجام دهند استعفا می دهند؟

گزینه دوم: چون مدرک تحصیلی اش تقلبی نبود، ولی مشکل کاری داشت؟

گزینه سوم: چون هر وقت احساس ناتوانی می کرد، به سفر نمی رفت؟

گزینه چهارم: چون نخست وزیر ایران نبود، وگرنه استعفا نمی داد و رئیس جمهور می شد؟‏

سووال پنجم: چرا کردان گفته است، انقلابی در دنیا با شکل گیری دولت نهم پاگرفته است؟

گزینه اول: چون دانشگاه آکسفورد الکی به کسی دکترای افتخاری نمی دهد؟

گزینه دوم: چون می خواست یک دکترای افتخاری دیگر از هاروارد بگیرد؟

گزینه سوم: چون می خواست قضیه دکترا را لایی رد کند؟

گزینه چهارم: چون ایجاد انقلاب در جهان نیازی به داشتن دکترای آکسفورد ندارد؟

گزینه پنجم: همین جوری؟

سووال ششم: اگر حرفی که مشائی مشاور احمدی نژاد در مورد اسرائیل زد، مشاور خاتمی در ‏مورد اسرائیل زده بود، به کجا می رفت؟

گزینه اول: می رفت به جایی که ترک ها نی انداختند؟

گزینه دوم: می رفت به جایی که افغانی ها نی انداختند؟

گزینه سوم: می رفت به جایی که تاجیک ها نی انداختند؟

گزینه چهارم: می رفت به جایی که عرب نی انداخت؟

گزینه پنجم: بعد از اینکه او را توی چرخ گوشت می انداختند، با او همبرگر درست می کردند؟

سووال هفتم: چرا سردار رادان محبوب ترین مدیر پایتخت شد؟‏

گزینه اول: به همان دلیل که کردان وزیر کشور شد؟

گزینه دوم: به همان دلیل که احمدی نژاد محبوب ترین شخصیت دنیای عرب شد؟

گزینه سوم: به همان دلیل که ایران بزرگترین قدرت جهان شد؟

گزینه چهارم: بخاطر چشم های جذاب و موهای دلفریبش؟

گزینه پنجم: چون مردم مازوخیسم دارند و دوست دارند کسی کتک شان بزند؟

سووال هشتم: با توجه به اینکه دروغ گفتن باعث ابطال روزه می شود، احمدی نژاد در ماه ‏رمضان چگونه سخنرانی می کند؟

گزینه اول: بعد از افطار سخنرانی می کند؟

گزینه دوم: بین افطار و سحر سخنرانی می کند؟

گزینه سوم: بعد از افطار سخنرانی اش را ضبط می کند و در طول روز پخش می کنند؟

گزینه چهارم: به سفر می رود و چون روزه بر مسافر واجب نیست، سخنرانی می کند؟

گزینه پنجم: روزه می گیرد و دروغ نمی گوید و در نتیجه دولت سقوط می کند؟

سووال نهم: با توجه به اینکه هنوز معلوم نیست ماه در آمده باشد، و با در نظر گرفتن این جمله ‏مارتیک که " ماه در بیاد که چی بشه؟” علت در نیامدن ماه در آستانه ماه رمضان چیست؟

گزینه اول: ماه دربیاد که چی بشه، وقتی محمود تو ماهی؟

گزینه دوم: ماه دربیاد چی کار کنه، وقتی تو جاش نشستی؟

گزینه سوم: ماه دربیاد کجا بره، وقتی تو همه جایی؟

گزینه چهارم: یه ماه می خواستم که دارم، سه ساله سرکارم؟

سووال دهم: با توجه به اینکه علی آبادی گفته است: " در اسلام چیزی به نام شکست نداریم” ‏علت نگرفتن مدال توسط ایران در المپیک پکن چه بود؟

گزینه اول: چون در اسلام شکست نداریم، ولی در مسابقات ورزشی شکست داریم؟

گزینه دوم: چون آنها با توپ بازی می کردند، ما با اسلام، در نتیجه آنها بردند، ولی ما هم ‏شکست نخوردیم؟

گزینه سوم: چون مدال و پیروزی مهم نیست، فقط چهل میلیارد پول اضافی داشتیم که باید ‏خرج می کردیم؟

گزینه چهارم: در اسلام اگر ما پیروز شویم پیروز شده ایم، ولی اگر آنها پیروز شوند ما ‏شکست نخوردیم؟

گزینه پنجم: آدم اگر حرف مفت نزند ممکن است بمیرد؟

سووال یازدهم: رئیس جمهور در کدام فصل سال کاپشن نمی پوشد و عینک آفتابی نمی زند؟

گزینه اول: در بهار می پوشد و می زند؟

گزینه دوم: در تابستان می پوشد و می زند؟‏

گزینه سوم: در پائیز می پوشد و می زند؟

گزینه چهارم: در زمستان می پوشد و می زند؟

گزینه پنجم: هر چهار گزینه صحیح است؟

گزینه ششم: اصلا ربطی به چیزی ندارد؟