هم علی، هم صالح، هم دیکتاتور

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه کشور یک رهبر دارد، که هیچ کس را قبول ندارد و اصرار دارد همه قبولش کنند، و دولت با چهل میلیون رای و یک کودتا سر کار آمده، ولی حالا چهل نفر آدم نیستند که از آن دفاع کنند، و مجلس از دولت به قوه قضائیه شکایت کرده و امروز علی صالح که هم علی بود، هم صالح بود، هم دیکتاتور بود، بالاخره رفت برای معالجه به عربستان سعودی، علی آقای خودمان هم حالش خوب نیست و بشدت نیاز به معالجه دارد و اصولا نوبتی هم که باشد، بالاخره این شتری است که از خیابان پاستور باید رد بشود. تا روز 22 خرداد که راهپیمایی آرام برگزار می شود، پیشنهاد می شود بیخودی به سووالات جواب ندهید، خودتان را برای روز بیست و دوم آماده کنید بهتر است.

 

سووال اول: تخلفات احمدی نژاد به قوه قضائیه ارجاع شد، حالا چی می شه؟

گزینه اول: اگررهبر بگوید بله، احمدی نژاد یک هفته بعد برکنار می شود.

گزینه دوم: اگر رهبر بگوید نه، پرونده را موش می خورد.

گزینه سوم: اگر رهبر بگوید شاید، دو سال بعد احمدی نژاد می رود زندان.

گزینه چهارم: اگر رهبر بگوید باید، یک ساعت دیگر احمدی نژاد می رود لای دست مامانش.

 

سووال دوم: احمد خاتمی گفت " مردم مراقب نغمه های شیطانی باشند” چی کار بکنیم؟

گزینه اول: به جای شجریان، افتخاری گوش کنیم.

گزینه دوم: به جای راجر واترز، یوسف اسلام گوش کنیم.

گزینه سوم: کلا کر بشویم.

گزینه چهارم: به صدای جنتی هرگز گوش نکنیم.

 

سووال سوم: علی آبادی سرپرست وزارت نفت شد، به چه دلیل؟

گزینه اول: چون وقتی بچه بود، نفت توی بخاری خانه ننه اش می ریخت.

گزینه دوم: چون وقتی 15 ساله شد، پیت نفت روی دوشش می گذاشت.

گزینه سوم: چون وقتی 25 ساله شد، سه بار از جلوی وزارت نفت رد شد.

گزینه چهارم: چون قرار است با نفت کوره انتخابات را برای رئیس اش گرم کند.

 

سووال چهارم: چرا داوود احمدی نژاد گفت " گروه انحرافی دجال زمان است”؟

گزینه اول: چون دیگی که برای داداشش نمی جوشد، کله سگ توش بجوشد.

گزینه دوم: چون چراغی که به داداش رواست، به پدر عروس حرام است.

گزینه سوم: چون کسی که به مشائی نپریده بود، داداش ورپریده بود.

گزینه چهارم: هر سه مورد فوق صحیح است.

 

سووال پنجم: آیت الله خامنه ای گفت " هرکس امنیت جامعه را سلب کند، منحرف شده است” منظورش چه کسی است؟

گزینه اول: کسانی که به زور وارد زندان می شوند و خودشان را شکنجه می شوند.   

گزینه دوم: کسانی که می پرند جلوی گلوله و خودشان را زخمی می شوند.

گزینه سوم: کسانی که در خوابگاه دانشجویی می خوابند و پلیس را مجبور به حمله می کنند.

گزینه چهارم: کلا زنان و دانشجویان و مخالفان و خارجی ها و داخلی ها و بقیه.

 

سووال ششم: سایت تابناک پرسید " شیفتگان راه امام چگونه می اندیشند”؟

گزینه اول: با بیل

گزینه دوم: با چماق

گزینه سوم: با مشت

گزینه چهارم: با چشم گریان.

 

سووال هفتم: یک نهاد آمریکایی گفت " ایران هسته ای را بپذیرید.” قبل از اینکه ایران هسته ای پذیرفته شود، باید چه کاری کرد؟

گزینه اول: اول باید ایران هسته ای بشود.

گزینه دوم: مگر ایران هسته ای شده است؟

گزینه سوم: چرا خبرش را به ما ندادند؟

گزینه چهارم: اگر واقعا هسته ای شده، حداقل یک خبر خوب به ما بدهید.

 

سووال هشتم: جمله صادق لاریجانی که گفت " هیچ کس حق مخالفت با قانون را ندارد” را هر جور دلش می خواهد، کامل کنید.

گزینه اول: هیچ کس حق مخالفت با قانون را ندارد، بجز نیروهای خودسر.

گزینه دوم : هیچ کس حق مخالفت با قانون را ندارد، بجز رئیس جمهور.

گزینه سوم : هیچ کس حق مخالفت با قانون را ندارد، بجز رهبر.

گزینه چهارم: هیچ کس حق مخالفت با قانون را ندارد، بجز خودمان.

 

سووال نهم: حداد عادل گفت " اصولگرایان شیوه نامه انتخاباتی تدوین می کنند.” مهم ترین اصل شیوه نامه مورد نظر چیست؟

گزینه اول: کسی که باید انتخاب شود، می تواند نامزد شود.

گزینه دوم: وزارت کشور موظف است اصول گرایان در انتخابات پیروز شوند.

گزینه سوم: اگر لازم شد، دولت موظف است صندوق های رای را برای تطبیق با نتایج انتخابات بشمارد.

گزینه چهارم: اصولگرایان با کلیه مخالفان خود از جمله طرفداران شان ائتلاف می کنند.

 

سووال دهم: فرق حدادیان با حداد چیست؟

گزینه اول: اولی فحش می دهد، دومی شعر می خواند.

گزینه دوم: اولی چفیه دارد، دومی دستمال یزدی.

گزینه سوم: اولی نوحه می خواند، دومی سینه می زند.

گزینه چهارم: اولی با فریاد می گوید “خفه شو”، دومی به آرامی می گوید " لطفا خفه شوید؟