چه نباید کرد؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

 

چرا نباید انتخابات را به هیچ دلیل تحریم کرد:

اول: مهم ترین دلیل تحریم انتخابات این است که تحریم کنندگان می خواهند مردم در انتخابات شرکت نکنند تا نظام مشروعیتش را از دست بدهد و در نتیجه مردم و جوامع بین المللی این نظام را تغییر دهند. در حالی که تجربه نشان می دهد که با وجودی که احمدی نژاد با کمترین رای و بیشترین تحریم در انتخابات پیروز شد، با وجود اینکه همه فهمیدند این نظام مشروعیت ندارد، نه تنها قدرت نظام کمتر نشد، بلکه بیشتر هم شد.

دوم: یکی دیگر از دلایل تحریم این است که با شرکت نکردن در انتخابات نظام یکدست شود و مردم و جهان کار حکومت را یکسره کنند. در حالی که الآن یک سال و نیم است که حکومت کاملا یکدست است و نه مردم و نه جهانیان هیچ نشانه ای برای اینکه کار حکومت را یکسره کنند از خودشان بروز نمی دهند، فقط زندگی مردم سخت تر شده است.

سوم: دلیل سوم تحریم این است که یک گروه از پیرمردها در داخل و خارج از ایران زندگی می کنند که نه حوصله دارند وارد حکومت شوند و نه بلدند حکومت کنند و این افراد در هر چهار سال یک ماه آن هم برای تحریم انتخابات ابراز وجود می کنند، و بعد از اینکه به زندگی ملت گه زدند به کار اداری شان می پردازند. البته اکثر این افراد در حال پیرشدن هستند و عده ای از آنها یواش یواش دارند آلزایمر می گیرند و دیگر یادشان نمی آید انتخابات چیست و برای چی باید چی کار کرد.

چهارم: دلیل چهارم انتخابات این است که خیلی از ایرانیان هنوز فرق انقلاب و انتخاب را نمی فهمند و به همین دلیل دوست دارند با یک انتخاب حکومت تغییر کند، به همین دلیل فرق بین دو گروه انتخاب شونده را نمی فهمند. با توجه به اینکه در سه انتخابات قبلی و بخصوص پس از احمدی نژاد تفاوت میان شورت مردانه و زنانه مشخص شد و فرق این دو گروه توی چشم همه ملت ایران رفت، فکر می کنم این دلیل هم منتفی است.

پنجم: و اما مهم ترین دلیل تحریم در انتخابات ایران این است که ما ایرانی ها در هر کاری باید ثابت کنیم از همه تندتر هستیم، و این کار را هم باید بدون پرداخت هیچ هزینه ای و بدون تکان خوردن از جای مان انجام دهیم. تحریم به همین دلیل سیاست کسانی است که هیچ کاری نمی کنند. بسیاری از هموطنان خارج از کشور انتخابات را تحریم می کنند، چون ممکن است نتیجه انتخابات باعث شود اوضاع ایران بهتر شود و خدای ناکرده آنها مجبور شوند به ایران بروند. باید از این گروه بخواهیم که یک ماه فعلا ساکت باشند.

ششم: در گذشته حکومت ایران از حضور 80 درصدی و 60 درصدی و 50 درصدی مردم در انتخابات نتیجه می گرفت که مردم حکومت را دوست دارند و اصولا سیاست حکومت در ایران این بود که تعداد بیشتری در انتخابات شرکت کنند، در حالی که در دو سه سال اخیر، حکومت حضور 40 درصدی و 30 درصدی و 20 درصدی مردم را هم نشانه حمایت ملت از نظام می داند و اصولا سیاست حکومت در سه سال گذشته این است که تلاش کند تا انتخابات تحریم شود. و لذا به کسانی که می خواهند با این حکومت مبارزه جدی کنند، پیشنهاد می کنیم حالا که حکومت طرفدار تحریم انتخابات است، حداقل برای زدن توی دهان حکومت هم که شده، در انتخابات شرکت کنیم.

نتیجه گیری: تنها ملتی که با افتخار در هر جای دنیا که باشد در انتخابات شرکت نمی کند، ایرانی ها هستند. چون اصولا ما ترجیح می دهیم به جای اینکه ما هم مثل میلیونها نفر دیگر یک رای داشته باشیم، تنها رای ما ملاک تغییر حکومت باشد.

انتخابات نزدیک می شود