حیدر لیکس

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

به نظرم اسمش را بگذاریم حیدرلیکس که هم در مدیریت جهانی نقش زیادی بازی کند و هم پوز ویکی لیکس را بزنیم. البته این خیلی کار مهمی است که وزیر اطلاعات انجام داده و از صبح که تا همین لحظه 127 بار جمله اش را خوانده ام، دائم از قدرت او بیشتر حال می کنم و به جمله اش بیشتر فکر می کنم. اصلا این جمله عجیبی است که یک وزیر اطلاعات مثل آقای حیدر مصلحی بگوید که " ما درون موساد نفوذ کردیم.” واقعا جای تبریک دارد. حتی پیشنهاد می کنم امروز، یعنی بیستم دی به عنوان " روز نفوذ در موساد” و در صورت امکان هفته جاری به عنوان " هفته نفوذ در موساد” جشن گرفته شود تا این اسرائیلی های بی عقل جان شان در بیاید. واقعا فرق دو سیستم با شعور را می توانید بفهمید، این موساد عقب مانده کم شعور بی عقل، سی سال است در سیا و ام آی 6 و حزب بعث عراق سابق و حزب بعث سوریه و حماس و وزارت اطلاعات ایران و بقیه سازمانهای اطلاعاتی دشمنانش دهها و صدها نفوذی دارد، ولی انگار نه انگار، یک کلمه حرف نمی زند، این قدر که بی شعور هستند.

 

عوض اش ما، این وزیر اطلاعات مان هنوز یک سال و نیم نیست سر کار آمده، هنوز هم معلوم نیست که نفوذی اش رسیده باشد به تل آویو یا نه، اعلام کرده که ما در درون موساد نفوذ کردیم. به این می گویند کار اطلاعاتی دقیق. اصلا تا به حال به ذهن این همه رئیس اطلاعات در دنیا که هزاران جاسوس در دل دشمن داشتند، رسیده بود که علنا و در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کند که درون سازمان جاسوسی دشمن نفوذ کرده است. حالا که تازه اول کار است، این من، این هم شما، قول می دهم فردا آقای مصلحی وزیر محترم اطلاعات، اسم عناصر نفوذی اش در موساد را هم اعلام می کند و اگر هم موساد تکذیب کند که جمهوری اسلامی جاسوسی در این سازمان ندارد، فردایش عکس و اسم حقیقی طرف را اعلام می کند تا حیثیت موسادی را که مدعی است نفوذ ناپذیر است از بین ببرد. اگر هم زر زیادی بزنند و حرف مفت هم روش، یک دفعه دیدی کلیه اطلاعاتی که عوامل نفوذی جمهوری اسلامی از موساد به دست آورده همه را افشا می کنند تا اسرائیل برود بمیرد.

 

البته من می دانم که فردا پس فردا یک مشت موجود نامعلوم الحال پیدا می شوند و می گویند که اگر آدم نفوذی در جایی داشته باشد، بخصوص در یک سازمان اطلاعاتی که نمی آید رسما آن را اعلام کند، وگرنه این که نمی شود نفوذی، می شود سفیر ایران در تل آویو، اگر واقعا نفوذ ایران در موساد بحدی جدی است که قرار است رسما اعلام شود، به نظرم اگر ایران بتواند نفوذی های خودش را در سیا و اینتلیجنت سرویس هم افشا کند، دیگر آبرویی برای آمریکا و انگلیس نمی ماند.

 

البته به نظر من طبیعی است که چنین سیستم اطلاعاتی قدرتمندی که در همه جا نفوذ دارد، چه هراسی از اعلام آن دارد؟ البته ممکن است آدم ابلهی پیدا شود و بگوید شما که در موساد نفوذی دارید، چرا از آن مردک " یزقل نهاوندی” [اسم حقیقی نفوذی جمهوری اسلامی در موساد که قرار است فردا اعلام شود، ولی من امروز به پیروی از ویکی لیکس اعلامش می کنم] نپرسیدید که " این موساد که یک دانشمند ما را در سال گذشته و دو تا را امسال ترور کرد، از چه راهی این کار را کرد، که جلویش را بگیرید؟” این وزیر اطلاعات فکر می کند نفوذی داشتن شهرت است و هر کسی نفوذی بیشتر داشته باشد، جایزه می گیرد. نمی داند که نفوذی برای به دست آوردن اطلاعات است.

 

البته ممکن است نفوذی های وزارت اطلاعات در موساد در همین یکی دو هفته اخیر و بعد از ترور فریدون عباسی و شهریاری نفوذ کرده باشد که در این حال هم سرعت عمل نفوذ و بخصوص اعلام عمومی آن شایان تقدیر است. واقعا این شفافیت که ما نفوذی هایی داشته باشیم در موساد که نه تنها هیچ ترسی از نفوذ در مخوف ترین سازمان اطلاعاتی جهان نداشته باشند، بلکه از اعلام علنی آن هم هیچ هراسی نداشته باشند. اینجانب از وزیر محترم اطلاعات درخواست می کنم، برای پوززنی هم شده، میزان و اسامی نفوذی های وزارت اطلاعات در سیا و اینتلیجنت سرویس و جاهای دیگر را هم اعلام کنند تا جایزه شفاف ترین وزارت اطلاعات جهان را امسال ببریم، حال همه را بگیریم. البته برخی از کارشناسان معتقدند که آقای مصلحی وزیر اطلاعات محترم جمهوری اسلامی این کار را در رقابت با ویکی لیکس کرده و با خودش گفته حالا که ویکی لیکس اطلاعات افشا می کند، پس ما هم اطلاعات افشا کنیم، این نکته را فراموش کرده که ویکی لیکس اطلاعات بقیه را افشا می کند، نه اطلاعات خودش را.

شاید هم حیدرلیکس قلیچ زده، باز یک بدبخت زندانی ابد را گول زده اند که اعتراف کند و آورده اند تلویزیون، کلکشان هم این است که گفته اند ما در موساد نفوذ کرده ایم اما مقصودشان این است که آن ها در ما نفوذ کرده اند. مگر حسین شریعتمداری در فاصله یک روز کشف نکرده که سعید امامی که سال ها معاون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود برای موساد کار می کرد تازه زنش هم برای اف بی آی کار می کرد.