یک مادر جوان، قربانی ترور برای گرفتن انتقام پیامبر

نویسنده

اورلی شاتلن فرانسوی ۳۲ ساله مادر یک دختر ۵ ساله  که معلم بدنسازی و یوگا ست و از شهر کودری در شمال فرانسه برای یک دوره ی حرفه ای به مانت لا ژولی آمده بود . سید احمد گلام تروریست الجزایری که قصد انفجار دو کلیسا را داشت، خواست که اتومبیل اورلی  بربایدو وقتی با مقاومت اورلی روبرو شد اورابا یک گلوله کشت.

این بار سیداحمد گلام الجزایری 23 ساله که از خانه ی دولتی دانشجویی رایگان و دانشگاه رایگان در رشته ی الکترونیک و کمک های دولتی که شامل پدر و مادر و خواهر و برادر او نیز می شد استفاده می کرد یک شنبه گذشته تصمیم میگیرد - آنطور که در خانه اش پیداکرده اند « انتقام پیامبرش را بگیرد » یکشنبه به محله مانت لا ژولی در حومه ی پاریس می رود که دو کلیسای قدیمی آنجا را زمانی که عبادت کنندگان مسیحی حاضرند منفجر کند . سر راه به اورلی شاتلن فرانسوی 32 ساله مادر یک دختر 5 ساله برخورد می کند که معلم بدنسازی و یوگا ست و از شهر کودری در شمال برای یک دوره ی حرفه ای به مانت لا ژولی آمده بود . سید احمد گلام تروریست الجزایری می خواهد اتومبیل او را برباید که با مقاومت اورلی روبرو می شود با یک گلوله اورا می کشد . بعد به محله ی سیزدهم که خانه دانشجویی اش آن جا بوده میرود و یک گلوله به پای خود شلیک می کند و به پلیس تلفن می کند که او را با گلوله هدف قرار داده اند آمبولانسن نیزمیرسد پلیس رد قطره های خون پای او را دنبال می کند و به اتومبیل او می رسد . داخل اتومبیل چندین اسلحه اتوماتیک ؛ کلت و جلیقه ضد گلوله پیدا میکند در بازرسی خانه ی او نیز دو کامپیوتر و سه تلفن همراه و سلاح پیدا می کند و نوشته هایی که پیامبر ما انتقام تو را می گیریم . در تحقیقات پلیس معلوم می شود ده روز به ترکیه رفته و با تلفن با شخصی در سوریه ارتباط داشته . وی در بیمارستانی تحت نظر است . مسیحیان فرانسه هدف ترورهای او بوده که توطئه های تروریستی او خنثی شده.در حال حاضر پلیس تحقیقاتی را دنبال می کند که پشتیبانان لجستیکی او چه کس یا کسانی بوده اند. کلاشنیکف ؛ اسلحه و جلیقه ضد گلوله فقط در اتومبیل او پیدا شدند وی برای ده روز نیز به ترکیه رفته و معلوم نیست به سوریه نیز رفته است یا  نه.