برای پیشگیری توقیف می کنیم

نویسنده
سارا امینی

» دادستان تهران:

عباس جعفری دولت آبادی در یکی از اولین اظهار نظرهایش در خصوص برخورد با مطبوعات خبر از آن داد که شیوه دادستانی در برخورد با مطبوعات “مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه” است. جانشین سعید مرتضوی همچنین در خصوص بازداشت یکی از اعضای تحریریه نشریه “همت” مدعی شد که این نشریه پس از دریافت حکم توقیف، اقدام به انتشار چاپ دوم بدون داشتن مدیرمسئول کرده بود و به همین دلیل یک نفر از اعضای تحریریه آن بازداشت شد و سایرین تحت تعقیب قرار گرفتند.

دادستان تهران در ادامه گفت و گویش با خبرگزاری ایسنا، دیگر دلایل توقیف این نشریه را “نشر اکاذیبی علیه مسوولان و برخی نهادهای کشور” عنوان کرده و جرم نشریه “موج اندیشه” را نیز استفاده از علائمی شبیه نشریه همت دانسته است؛به گفته اواین نشریه اقدام به انتشار مطالبی در خصوص روسای دو قوه کرده که از دید داستان “توهین و کذب” بوده است.

دولت آبادی “اهانت به سران سه قوه و مسوولان ارشد” نظام را جرم دانسته، بی آنکه احتیاج به “شکایت خصوصی” باشد. او در عین حال از وزارت ارشاد بابت عدم توجه به حکم های توقیف صادر شده برای مطبوعات از سوی دادستانی تهران انتقاد کرده و خبر از احضار مدیرکل مطبوعات داخلی این وزارتخانه به دادسرا داده است.

این در حالیست که وزارت ارشاد دولت دهم از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، برخورد با مطبوعات را به صورت گسترده ای افزایش داده است. محمدعلی رامین، معاون جدید مطبوعاتی نیز که از نزدیکان محمود احمدی نژاد است از زمان گرفتن سکان این معاونت، نه تنها بیشتر از قبل نشریات را مورد حمله و انتقاد قرار داده، بلکه در آخرین اقدام، در یک روز به صورت فله ای پانزده نشریه را تهدید به توقیف کرده است.

گفتنی است از فردای انتخابات ریاست جمهوری دهم تا به امروز بیش از 30 نشریه سراسری و محلی توقیف شده اند؛ موج دستگیری و برخورد و احضار روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات به قدری گسترده بوده که کارشناسان و صاحب نظران آن را بی سابقه ترین حمله به اهالی مطبوعات در تاریخ مطبوعات ایران خوانده اند.

براساس گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی، مانند گزارشگران بدون مرز و کنفدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، تا کنون بیش از 50 روزنامه نگار ایرانی به علت تهدید به دستگیری و زندان مجبور به ترک کشور شده اند.