هدفمند باش تا کامروا شوی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه شب قبل کنسرت خانم گوگوش رفته بودیم و مقادیر معتنابهی حال نمودیم، اکنون یک پرسشنامه چهار جوابی تقدیم می کنید. پاسخ دادن به این پرسشنامه اجباری است و کلیه کسانی که به آن پاسخ ندهند، احتمالا تا چند دقیقه دیگر پودر می شوند، بعد می توانند آن را با تخم مرغ مخلوط کرده و کیک بپزند، برای جلوگیری از بالا رفتن قند از مصرف هر نوع شکر، حتی شکر زیادی خودداری شود.

 

سووال یک: یک زندانی سیاسی، در ایران پس از دو سال آزاد شد، چرا؟

گزینه اول: بیگناه نبود، چون اگر بیگناه بود پس از پنج سال آزاد می شد.

گزینه دوم: چون پس از دو سال اعتراف کرد که جاسوس است و آزاد شد. گزینه سوم: چون بعد از دو سال فهمیدند که او فقط قاتل است و چون ولی دم رضایت داده بود، آزاد شد.

گزینه چهارم: چون پس از دو سال موفق شد اثبات کند که تروریست بوده، نه تظاهر کننده خیابانی.

 

سووال دو: هدف دولت احمدی نژاد از روی کارآمدن چه بود؟

گزینه اول: هسته ای کردن کشور

گزینه دوم: مدیریت جهان توسط ایران

گزینه سوم: کشاندن نفت به سفره مردم

گزینه چهارم: هدفمند کردن یارانه ها

گزینه پنجم: فرقی نمی کند، کلا هر چیزی که اتفاق بیافتد، هدف دولت همان است.

 

سووال سه: دو نفر رهبر سبز داریم که با استکبار رابطه دارند، جاسوس اند، مدارک جرم شان آماده است، قوه قضائیه هم هر وقت دلش بخواهد می تواند آنها را بگیرد، چه چیزی برای دستگیری آنها لازم است؟

گزینه اول: همان چیز که موسوی گفت.

گزینه دوم: چیزی که موسوی گفت منظورش آن نبود.

گزینه سوم: ممکن است اصلا چنین چیزی نداشته باشند.

گزینه چهارم: مایه اش را ندارند.

گزینه پنجم: وجودش را ندارند.

گزینه ششم: بابا، ندارند،

 

سووال چهار: برای اینکه مطمئن شویم که فردی کاملا مورد اعتماد است کدام گزینه مناسب تر است؟

گزینه اول: حداقل یک بار بدون دلیل زندان رفته باشد.

گزینه دوم: سه بار کیهان از او به عنوان مزدور نام برده باشد.

گزینه سوم: نامش در رسانه ها بصورت مخفف ذکر شود.

گزینه چهارم: نیروهای اپوزیسیون به او بگویند مزدور رژیم.

 

سووال پنج: در یک کشور، یک دولت، در عرض یک هفته سقوط کرد. کدام کشور؟ واسه چی توسط کی؟

گزینه اول: در فرانسه، سارکوزی، به دلیل کشته شدن 5 نفر در تظاهرات

گزینه دوم: در آمریکا، اوباما، به دلیل دروغ گفتن به مردم.

گزینه سوم: در ترکمنستان، قربانقلی بردی محمداف به دلیل تقلب در انتخابات.

گزینه چهارم: در مصر، مبارک، به دلیل برگزاری سالم انتخابات.

گزینه پنجم: در ایتالیا، برلوسکونی، به دلیل قطع برق و از کار افتادن تلویزیون به مدت یک هفته.

گزینه ششم: در ایران، احمدی نژاد به دلیل مرگ نابهنگام رحیم مشائی.

 

سووال شش: یک کشور داریم که دارای رهبر، مجلس، شورای نگهبان، رئیس جمهور، شورای تشخیص مصلحت، قوه قضائیه و دو نوع ارتش و دو نوع وزارت اطلاعات است. این حکومت چه زمانی سقوط می کند؟

گزینه اول: زمانی که یک نفر در آن خیلی قدرت پیدا کند.

گزینه دوم: زمانی که هیچ کس درآن قدرت نداشته باشد.

گزینه سوم: زمانی که همه به جان هم می افتند و هیچ کس کاری نکند.

گزینه چهارم: زمانی که همه با هم یکدست بشوند، و مردم بفهمند مشکل شان با کیست.

 

سووال هفت: از کجا می فهمیم که جنبش سبز زنده است؟

گزینه اول: چون مخالفان سبزها قصد کشتن رهبرانش را دارند، و معمولا کسی که هنوز کشته نشده احتمالا زنده است.

گزینه دوم: چون شاهنامه را آخر پائیز می شمرند.

گزینه سوم: چون جوجه از خود مرغ است، ممکن است کرم داشته باشد.

گزینه چهارم: چون اگر کسی مرده باشد، او را می برند قبرستان نه زندان.

 

سووال هشت: مردی بیست سال قبل دخترش را به یک دانشجویی بسیجی داد. آن مرد اکنون فرمانده بسیج است. پدر شوهرش اکنون چه نام دارد؟

گزینه اول: بدبخت.

گزینه دوم: بدشانس

گزینه سوم: بدبختی که فحش خورش ملس شده است

گزینه چهارم: مستاصلی که دچار بدبختی شده است.