هفت میلیارد فارسی زبان

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه همین دیشب راس ساعت یازده شب صدای مهیب یک هواپیما که به نظر می رسید خیلی نزدیک بر شهر از بالای تهران عبور می کند، به گوش مردم رسید، ولی نه انفجاری رخ داد، نه خبری پخش شد، نه نوری دیده شد، نه خانم بارداری وضع حمل کرد، پس یقینا هیچ احتمالی وجود ندارد، لذا به سووالات زیر پاسخ های زیر تر را بدهید و بیخودی هم از روی دست بقیه نگاه نکنید، از حالا نیم ساعت وقت دارید.

 

سووال اول: محمود احمدی نژاد گفت: “روزی می آید که هفت میلیارد نفر فارسی بلد باشند.” این جمله را شخص مذکور در پاسخ به چه جمله ای گفته است؟

گزینه اول: آقای احمدی نژاد شما برای چی نمی خواهید انگلیسی یاد بگیرید؟

گزینه دوم: دکتر! زشته، سه سال وقت بگذار انگلیسی یاد بگیر.

گزینه سوم: دانش آموز احمدی نژاد، تو باید تا ده سال دیگه هم شده انگلیسی یاد بگیری.

گزینه چهارم: محمود! این زن رئیس جمهور لبنان می گفت چرا شوهرت انگلیسی یاد نمی گیره؟

 

سووال دوم: کارشناسان گفته اند “نسل ماموت ها احیاء می شود.” از این گفته چه نتیجه ای می گیرید؟

گزینه اول: جنتی در دور بعد هم در شورای نگهبان می ماند.

گزینه دوم: جنتی و یزدی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان می شوند.

گزینه سوم: جنتی و خزعلی و یزدی با هم فوتبال بازی می کنند.

گزینه چهارم: حداقل شرایط سنی مجلس خبرگان دور بعد بالای صد سال می شود.

 

سووال سوم: یک “خلبان هوانیروز جان مادر باردار را نجات داد” خلبان از چه طریق این کار را کرد؟

گزینه اول: یک مشعل را آتش زد و به طرف قطار دوید.

گزینه دوم: انگشتش را کرد توی سوراخ سدی که جلوی زایشگاه بود.

گزینه سوم: به جای اینکه مثل بقیه خلبان ها بزند به کوه، روی باند فرودگاه نشست.

گزینه چهارم: یک حادثه بود، وگرنه حتما سقوط می کرد.

 

سووال چهارم: سعید لیلاز گفت: “دولت به تشویق تولید حرکت کند.” موانع این کار چیست؟

گزینه اول: پس چطور واردات را افزایش بدهد؟

گزینه دوم: پس چطور جهان را مدیریت بکند؟

گزینه سوم: یعنی پول یارانه را صرف تولید بکند؟

گزینه چهارم: پس کی برود لبنان و نیویورک و سومالی؟

 

سووال پنجم: رحیم مشائی گفت: “تبعیض به جنبه های عدمی بازگشت دارد!” او این جمله را در پاسخ به چه چیزی گفت؟

گزینه اول: رحیم جان! یک چیزی بگو که هیچ کس به دولت اعتراض نکنه.

گزینه دوم: شوهر عزیزم! یک چند روزی پرت و پلا بگو تا از چشم مردم بیافتی بعدش دوباره هر چی دلت خواست درباره موسیقی و اسرائیل و حضرت نوح حرف بزن.

گزینه سوم: به مشائی بگو یه چیزی بگه که هیچ کس در موردش نتونه هیچ اعتراضی بکنه.

گزینه چهارم: من که نفهمیدم چی گفتی، ولی اگر از این حرفها بزنی، دیگه کسی به من نمی گه این مرتیکه رو بذار کنار.

 

سووال ششم: با توجه به اینکه “جوانفکر در ایرنا باقی خواهد ماند” باید چکار کنیم؟

گزینه اول: خودکشی

گزینه دوم: حیف تو نیست خودتو بکشی، دیگه ایرنا نگاه نکن.

گزینه سوم: مگه هنوز ایرنا هست؟

گزینه چهارم: مگر کاری هم می توانیم بکنیم؟

 

سووال هفتم: ابوالقاسم رئوفیان گفت: “باید تدبیری برای رفع بداخلاقی های سیاسی، بدزبانی ها، تهمت ها و دروغ زنی ها اندیشید.” بهترین تدابیر چیست؟

گزینه اول: به او بگوئیم استعفا بدهد و برود.

گزینه دوم: برکنارش کنیم تا دیگر تهمت نزند و دروغ نگوید.

گزینه سوم: آقا! حرفی می زنی شما، یه باره بگو سیاست مملکت رو تعطیل کنیم.

گزینه چهارم: مجلس طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را تصویب کند.

 

سووال هشتم: آیت الله خامنه ای گفت: “دفاع از خطای هم حزبی، بدبخت کردن اوست.” چه کسی قرار است چه کسی را بدبخت کند و چه زمانی؟

گزینه اول: هاشمی خامنه ای را بدبخت کرد، چهار سال قبل.

گزینه دوم: احمدی نژاد مشائی را بدبخت کرد، امسال.

گزینه سوم: باقی گنجی را بدبخت کرد هشت سال قبل.

گزینه چهارم: خامنه ای احمدی نژاد را بدبخت کرد برای همیشه.

 

سووال نهم: به چه دلیل آقای بهداد گفت: “ولایت مدارتر از احمدی نژاد خودش است.”

گزینه اول: مگر کس دیگری هم هست؟

گزینه دوم: فکر نکنم کس دیگری باشه.

گزینه سوم: اونم فکر نکنم باشه.

گزینه چهارم: خود آقا هم فکر نکنم قبول داشته باشه.