یاد یاران

نویسنده
پرویز کاردان

برای خاموشی مهین شهابی

با یاد امیرزاده خانم

از همان زمانی که دکتر الهی نوشتن سریال «مرد اول» را آغاز کرد، سخت نگران انتخاب صحنه‌ها، لباسها و بخصوص بازیگران سریال بود. او نقش‌های سریال را با دقت بسیار می‌آفرید و با آنها زندگی می‌کرد و دربارۀ خصوصیات قهرمانان قصه، ساعتها با من صحبت می‌کرد و چهرۀ آنها را مثل تابلو نقاشی برایم تصویر می‌کرد. از همه بیشتر در مورد نقش «امیرزاده خانم» در سریال،  بسیار حساس بود.

نمایش بنگاه تئاترال: مهین شهابی- عزت اله انتظامی- فرزانه تائیدی

 

انتخاب محل‌های تصویربرداری، با پیدا کردن خانه‌های قدیمی و زیبا در گوشه و کنار محله‌های قدیمی تهران درست شد.

با کمک دکتر الهی و عکس‌ها و تصاویر، مسأله طرح و شکل لباسها نیز حل شد. اما دکتر سخت نگران بازیگران بود. چون تعداد بازیگران مرد خیلی بیشتر از خانمها بود، بازیگران نقش‌های مرد راحت‌تر پیدا شدند. چهره‌هایی مثل گرشا رئوفی، ولی‌شیراندامی به بازیگری دعوت شدند. اما من هر بار عکس بانوی بازیگری را برای ایفای نقش «امیرزاده خانم» به دکتر نشان می‌دادم نگاهش از زیر عینک به من می‌فهماند که این، آن که او آفریده، نیست.

با مهین شهابی که آن روزها در ادارۀ تئاتر مشغول کار بود، صحبت کردم؛ چند قسمت سریال را خواند و گفت که نقش را بسیار دوست دارد.

وقتی عکس مهین را با لباس ویژۀ امیرزاده خانم به دکتر الهی نشان دادم، از لبخندش فهمیدم که بازیگر اول زن را یافته‌ایم.

مهین بازیگری بود که به کارش عشق می‌ورزید. یکی از منظم‌ترین بازیگران بود و همیشه ساعتی قبل از آغاز کار، لباس پوشیده و گریم‌کرده نقش خود را تمرین می‌کرد.

از آنجا که سریال مرد اول به‌صورت فیلم 16میلیمتری تصویربرداری می‌شد، صحنه‌ها را بارها تکرار می‌کردیم، اما مهین شهابی همواره بازیگر برداشت اول بود با تسلط، نرمش و دریافت درستی که از نقش داشت.

یادش گرامی باد