چند افسانه بی نظیر

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

مدتها بود که دلم می خواست با نگاهی تازه و پست کلنیالیستی و مدرن، نگاهی به مساله منطقه و ‏بخصوص پاکستان بیندازم. در این نگاه تازه، آن چه مهم است درک عمیق از ماهیت نیروها و ‏افراد و بررسی رویکرد ها و سازوکارها و اتصالات و انفصالات نیروها به چفت و بست های ‏امپریالیسم و عملکردهای آن، مانند حقوق بشر، تروریسم، جنگ رسانه ای، حاکمیت استبداد، ‏ترویج اسلام آمریکایی و همچنین ترویج بنیادگرایی اسلامی است. آنچه بطور فشرده می خوانید، ‏حاصل هزاران ساعت کار فکری من و بسیاری از اندیشه ورزان مستقل و تیزهوش در اروپا، ‏آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، کوفه، قبرس و پاریس است و برای کلمه کلمه آن ساعتها ‏زحمت کشیده شده است.‏

بی نظیر بوتو نماینده دموکراسی آمریکا در پاکستان بود؟ ‏

بی نظیر بوتو نماینده جناح طرفدار آمریکا در پاکستان بود. او و حزب آمریکایی اش، می خواستند ‏با آوردن دموکراسی آمریکایی از طریق انتخابات، دولت مشرف و نیروهای تندروی مذهبی ‏پاکستان را تحت فشار قرار دهند. آنان می خواستند با ایجاد یک دولت آمریکایی در کنار دولت ‏آمریکایی افغانستان و دولت های آمریکایی منطقه خلیج فارس و دولت آمریکایی عراق و دولت ‏آمریکایی آذربایجان، ایران را در محاصره اقتصادی قرار دهند. بی نظیر بوتو که تحصیلکرده ‏غرب است و پدرش گرایشات آمریکایی داشت، در زمان نخست وزیری اش طالبان را برای ‏برآوردن اهداف آمریکا تشکیل داد و القاعده در حقیقت با حمایت دولت او سرکار آمد و دوستان ‏مهم او در کاخ سفید بودند. به همین دلیل بیش از همه بوش از ترور او ناراحت شد و با مرگ او ‏آمریکا یکی از دوستانش را از دست داد. پدرش، ذوالفقارعلی یکی از مهم ترین عوامل آمریکا در ‏منطقه بود که توسط ضیاء الحق، کودتاچی آمریکایی دستگیر و زندانی شد و بعدا اعدام شد. ‏شوهرش نیز از تجار فاسد مالی و عامل شرکت های آمریکایی در پاکستان بود. برادرش مرتضی ‏از سوی آمریکا می خواست قدرت را از دست بی نظیر بوتو بگیرد که بطور مشکوکی توسط ‏آمریکایی ها در زمان نخست وزیری بی نظیر بوتو کشته شد. پسر و دو دختر 17 و 13 ساله بی ‏نظیر بوتو نیز گرایشات آمریکایی دارند، اما در حال حاضر نماینده اصلی آمریکا در خانواده ‏بوتو، پسرش بی لاوال بوتو است. ‏

پرویز مشرف نماینده اصلی آمریکا در پاکستان بود

مشرف یکی از مهم ترین پایگاههای ثابت آمریکا در منطقه برای کنترل القاعده و ایجاد فشار برای ‏کنترل ایران و افغانستان است. مشرف که تحصیلکرده غرب است، برای ایجاد یک منطقه امن با ‏حکومتی کودتایی وضعیت پاکستان را برای رسیدن به دولتی دست نشانده آمریکا آرام کرد. ‏مشرف القاعده را تحت کنترل خود و در نتیجه تحت کنترل آمریکا نگه داشت. در حقیقت او قاتل ‏بی نظیر بوتو بود، چون اگر بی نظیر بوتو سرکار می آمد، اگر چه بی نظیر بوتو نماینده نیروهای ‏دموکرات آمریکا و برخی نیروهای جمهوریخواه بود، اما مشرف با روی کار آمدن بی نظیر بوتو، ‏به عنوان نماینده نیروهای جمهوریخواه و نومحافظه کاران و برخی نیروهای دموکرات آمریکایی، ‏پاکستان را در موقعیتی مناسب برای تشنجی می کرد که در اثر این تشنج نیروهای تندرو اسلامی ‏به عنوان نیروهای آمریکایی که سیاست های این کشور را پیش می برند، قدرت پیدا کنند.‏

القاعده مهم ترین عامل آمریکا در منطقه است

طبیعی است که القاعده و طالبان به عنوان نیروهایی که توسط بی نظیر بوتو و نواز شریف برای ‏مقابله با روس ها در پاکستان ایجاد شدند تا اهداف آمریکا را پیش ببرند. آنها در این سالها نشان ‏دادند که به عنوان مهم ترین نیروی آمریکا در منطقه عمل می کنند. القاعده توسط آمریکا و دولت ‏آمریکایی شیوخ عربستان در دولت آمریکایی پاکستان ایجاد شد. در زمان دولت طالبان در ‏افغانستان از آنان به عنوان مخالفان حکومت ایران که در آن زمان دست اصلاح طلبان آمریکایی ‏بود، استفاده می شد. بعدا آمریکا از آنان برای ایجاد تنش یازده سپتامبر استفاده کرد تا به بهانه ‏سرکوب آنان در حقیقت موقعیت خود را در منطقه تثبیت کند. آمریکا با سرکوب دولت های صدام ‏آمریکایی و طالبان آمریکایی، دولت آمریکایی طالبانی و کرزای را تثبیت کند. طالبان بعد از ‏تثبیت افغانستان و عراق، در حال حاضر در کنترل دولت آمریکایی پاکستان است و از آن برای ‏کشتن دوستان آمریکا مثل بی نظیر بوتو استفاده می شود. ‏

نواز شریف اساسا آمریکایی است

نواز شریف: به دلیل روشن بودن مواضع آمریکایی نواز شریف در مورد او نیاز به توضیح ‏بیشتری نیست.‏

پاکستان همان آمریکاست

اصولا در پاکستان چند گروه از کسانی که از سوی آمریکا اداره می شوند، قدرت را در دست ‏دارند. با این وجود مردم پاکستان یکی از ضدآمریکایی ترین ملت های منطقه هستند که بدون این ‏که خودشان متوجه باشند، دقیقا در جهات اهداف آمریکا عمل می کنند.‏