فیلم: واکنش طنز به سخنرانی ناتنیاهو در کنگره آمریکا

نویسنده

  واکنش سایت روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت به سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا.