ارجاع پرونده تخلفات دولت قبل به قوه‌قضائیه

نویسنده

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه پرونده های تخلفات اقتصادی دولت قبل که در کمیسیون اصل نود به نتیجه رسیده و تخلفات آن احراز شده به قوه قضائیه ارجاع شده است، گفت: «طبق قانون قوه قضائیه باید پرونده تخلفات دولت را خارج از نوبت رسیدگی کند.»

مصطفی افضلی فرد در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده تخلفات اطرافیان احمدی‌نژاد با بیان اینکه باید مشخص شود که منظور کدام تخلف و کدام پرونده است، گفت: ا«ین پرونده ها طبق قانون پس از محرز شدن تخلفات توسط کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه ارجاع شده و صدور حکم نهایی بر عهده این قوه است.»

وی در ادامه افزود: «پرونده های تخلفات اقتصادی دولت قبل در که کمیسیون اصل نود به نتیجه رسیده و تخلفات آن احراز شده است، بر اساس ذیل ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه به این قوه ارجاع شده است.»