از حضور وکلا در پرونده های سیاسی وحشت دارند

نویسنده

» نسرین ستوده در مصاحبه با روز:

نسرین ستوده وکیل پرونده برخی از زندانیان سیاسی در گفت وگو با روز گفت که بعضی مسوولین از حضور وکلا وحشت دارند ومحدودیت های زیادی برای پیگیری پرونده ها وجود دارد که عملا کار دفاع و ایجاد تغییر دروضعیت آنها را دشوار وبعضا غیرممکن می کند. او همچنین گفت که کیوان صمیمی تحت فشارزیادی برای اعترفات اجباری است.

 این گفت وگو درپی می آید:

شما وکالت آقای عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی را به عهده دارید . آیا تغییری در وضعیت این دو زندانی طی روزهای آینده می توان انتظار داشت؟

هفته پیش دیداری با بازپرس پرونده آقای عیسی سحرخیز داشتم که ایشان قول دادند آقای سحرخیزبا وثیقه آزاد شود. این چندمین بار بود که برای تبدیل قرار آقای سحرخیز از بازداشت موقت مراجعه کردم. امیدوارم هرچه زودتر این تبدیل قرار صورت بگیرد وآقای سحرخیز که بیگناه در زندان نگهداری می شود آزاد شوند. من تقاضای ملاقات با موکلم را دادم که موافقت نشد. افرادی که درجریانات اخیر بازداشت شدند دسترسی انها به وکیل به شدت محدود است. یعنی یا کلااز داشتن وکیل محروم هستند یا محدودیت زیادی برای دسترسی به وکیل دارند.

یعنی این افراد امکان دسترسی به وکیل و یاملاقات با خانواده راندارند؟

آقای کیوان صمیمی درتماس تلفنی که با خانواده خود داشتند درخواست ملاقات با وکلای خود را داشتند. یکی از وکلای ایشان به زندان اوین مراجعه کردند وعلیرغم اینکه دادیار ناظر زندان اجازه ملاقات را صادر کرده بودند اما مسوولان زندان به صورت غیرقانونی از این ملاقات جلوگیری به عمل آوردند. درتماس مجددی که ایشان با خانواده داشتند گفتند که تحت فشارشدید برای مصاحبه تلویزیونی هستند که تا کنون از این عمل غیرقانونی خودداری کرده اند وهمچنان این فشارها نسبت به ایشان ادامه دارد. من درپیگیری پرونده ایشان متوجه شدم که تاریخ بازداشت او را یک ماه بعد از آن زمانی که بازداشت شده ذکر کرده اند. این موضوع ثبت تاریخ بازداشت ایشان یک ماه بعد از بازداشت می تواند تبعات خطرناکی داشته باشد که البته مورد اعتراض بنده هم قرار گرفته است.

ظاهرا برای آقای صمیمی هم وثیقه تعیین شده است . پیگیری های شما دراین زمینه چه بوده است؟

در آخرین خبری که خانواده ایشان به من دادند وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون برای وی تعیین شده بود که چون خانواده قادر به تامین این وثیقه نبودند در مراجعه ای که به شعبه دوم امنیت بازپرسی دادسرای انقلاب داشتم تقاضای تبدیل این وثیقه به کفالت درا کردم که با برخورد بسیار نامناسب بازپرس مربوطه مواجه شدم به نحوی که تهدید کردند مامور اعزام می کنند که من را از بازپرسی بیرون کنند. سوال این است که اگر با وکلای این متهمان چنین برخورد نامناسب وناشایستی می شود پس خود این متهمان در چه شرایطی به سر می برند؟ در اخرین مراجعه ای هم که خانواده ایشان داشتند گفته اند پرونده ایشان بین بازپرسی معاونت دادسرای انقلاب ودادستانی تهران مدام در رفت وآمد بوده که این موضوع بسیار شبهه برانگیز است. آخرین بار پرونده وی در دادستانی انقلاب بوده که پسرشان از مقامات مسوول خواسته اند پدرش هر چه سریعتر آزاد شود.

توانسته اید پرونده موکلانتان را مطالعه کنید؟

تا امروز موفق نشده ام پرونده هیچ کدام از موکلانم را بخوانم.  اصلا پرونده شان دراختیار من قرار داده نشده است.

آیا زمانی برای برگزاری دادگاه مشخص کرده اند؟

دادگاه ایشان هم مشخص نیست و من از اتهامات موکلانم جز آنچه که خودشان به من ابراز کرده اند اطلاع دقیقی ندارم. آقای صمیمی درخصوص اتهام خودشان به خانواده گفته اند که به دلیل رابطه شان با فعالان مدنی جریان های مختلف بسیار تحت فشار قرار گرفته اند. در حالیکه کلیه فعالیت های ایشان کاملا قانونی بوده و هیچ نکته ابهامی در فعالیت های ایشان وجود ندارد. معهذا من تاکنون موفق به مطالعه پرونده ایشان نشده ام.

وقتی به عنوان وکیل دسترسی به پرونده موکلانتان ندارید چه کاری برای انها می توانید انجام بدهید؟

این سوالی است که باید از مسوولان پرسید که به شدت از حضور وکیل درپرونده ها وحشت دارند. همان طور که اشاره کردید حضور ما درپرونده به امور بی حاصلی محدود شده. با این حال سعی می کنیم موجبات آزادی آنها را فراهم کنیم یا تبدیل قرار آنها را موجب شویم. درواقع ما هم درمحدویت های شدیدی به سر می بریم که همه این محدودیت ها کار دفاع از موکلانمان را دشوار وگاه غیرممکن می کند.