دستمال و چاقو

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

در راستای سووالات مهمی که برای بشریت در هفته گذشته مطرح بود که احتمالا هنوز هم ‏مطرح است، از کلیه امت شهیدپرور، معمولی، وابسته، صهیونیست، مساله دار و غیره ‏درخواست می شود به سووالات زیر پاسخ داده و در صورتی که پاسخ صحیح را پیدا کردند، ‏دنبال پاسخ دیگری نگردند.‏

سووال اول: رئیس جمهور گفته است " با نفت 5 دلاری هم کشور را اداره می کنیم” این جمله ‏را کامل کنید.‏

گزینه اول: اگرچه با نفت 130 دلاری نتوانستیم کشور را اداره کنیم، اما ……با نفت 5 دلاری ‏کشور را اداره می کنیم.‏

گزینه دوم: اگر منظور از اداره همین کارهایی است که تا به حال کردیم…… با نفت 5 دلاری ‏هم می کنیم.‏

گزینه سوم: اگر فرض کنیم دلار کاغذپاره و وضع فعلی کشور خوب باشد، طبیعی است …..با ‏نفت 5 دلاری هم می شود.‏

گزینه چهارم: وقتی کسی از آدم سووال نمی کند، طبیعی است که …… با نفت 5 دلاری هم می ‏شود.‏

سووال دوم: چطور ممکن است یک رئیس جمهور نتواند کشور را با نفت 130 دلاری اداره ‏کند، اما بتواند آن را با نفت 5 دلاری اداره کند؟‏

گزینه اول: نمی تواند، ولی ما را گیر آورده است

گزینه دوم: نمی تواند، ولی بقیه را منتر کرده است

گزینه سوم: بابا یک چیزی گفت، مگر بقیه گفته هایش حساب و کتاب دارد؟‏

گزینه چهارم: ببخشید منظورتان از اداره چیست؟‏

سووال سوم: با توجه به نزدیک شدن انتخابات و احتمال نامزد شدن هاشمی رفسنجانی، علت ‏گفتن این جمله که " عشقم آقای خامنه ای است.” به کدام حالت زیر نزدیک است؟

گزینه اول: نمی خواهد نامزد بشود و دارد مقدمه می چیند.‏

گزینه دوم: می خواهد نامزد بشود، ولی نمی خواهد رای بیاورد.‏

گزینه سوم: هم می خواهد نامزد بشود و هم رای بیاورد و هم عشقش آقای خامنه ای است.‏

گزینه چهارم: اصولا هر وقت نامزد می شود یاد عشقش می افتد‏

سووال چهار: منظور رئیس جمهور از این جمله چیست " با چاقوی زنجان طرفید"‏

گزینه اول: تبیین سیاست های انتخاباتی دولت

گزینه دوم: اعلام آغاز مرحله بعدی طرح امنیت اجتماعی‏

گزینه سوم: معرفی مهارت های شخصی رئیس جمهور‏

گزینه چهارم: شوخی دهاتستانی ‏

سووال پنجم: این جمله از کیست " با چاقوی زنجان طرفید؟“‏

گزینه اول: حسین و حسن آب منگل

گزینه دوم: قیصر و فرمان

گزینه سوم: مسعود کیمیایی ‏

گزینه چهارم: حسین رمضون یخی

گزینه پنجم: اصغر قاتل

گزینه ششم: روابط عمومی کارخانه چاقوی زنجان

گزینه هفتم: محمود احمدی نژاد

سووال ششم: با توجه به اینکه علی کردان گفته است " قیطریه را بخاطر دستمال آتش نمی ‏زنند.” لطفا جمله صحیح را بنویسید؟‏

گزینه اول: اون دستمالی که شب اول بهت داده بودم کجا گذاشتی.‏

گزینه دوم: قیصریه! بیا که داداشت رو توی فرمانیه کشتند.‏

گزینه سوم: راه قلهک از قیطریه می گذرد.‏

گزینه چهارم: هیچ کدام، اصولا جمله صحیح تا مدتها بعد وجود ندارد.‏

سووال هفتم: با توجه به اینکه بادامچیان گفته است " اگر خاتمی بیاید می سوزد” لطفا بگوئید ‏چه چیزی می سوزد؟

گزینه اول: بینی شخص مذکور‏

گزینه دوم: دل شخص مذکور‏

گزینه سوم: قلب شخص مذکور‏

گزینه چهارم: آن جای شخص مذکور‏