منشور اخلاقی انتخابات

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

در راستای اینکه همچنان سرما و یخبندان برقرار و گاز قطع است و به دلیل اینکه دولت ‏مستضعف میهن عزیزمان پول ندارد و نمی تواند پول برق ترکمنستان را به این کشور بدهد، اما ‏می تواند پول نفت را به نیکاراگوئه و بولیوی بدهد و با عنایت به اینکه « ناصر سودانی» نماینده ‏محترم مجلس که در دیدار رئیس جمهور معجزه آسای کشوراز مجلس، ته مانده آب او را خورده ‏بود، اعلام کرد که « تنها علت خوردن آب رئیس جمهور در مجلس، تشنگی اینجانب بود» و با ‏توجه به اینکه سه دانشجوی زندانی که سه هفته قبل تبرئه شده و دو هفته قبل دستور آزادی شان ‏صادر گشته و یک هفته قبل وثیقه شان هم تامین شده، ولی تا هفته بعد و شاید هفته ها بعد آزاد ‏نشوند، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که موضوع تهدید ناوهای آمریکایی یک « شوخی ‏رادیویی» بود و انگار که اصلا چیز مهمی نبود. به همین دلیل که نه، ولی به دلیل رسیدن وقت ‏انتخابات، سردار افشار فرمانده بسیج سابق و یکی از عوامل اصلی بداخلاقی های انتخاباتی در ‏انتخابات قبلی که به دلیل موفقیت های قبلی بسیج در انتخابات معاون وزیرکشور و مسوول مستقیم ‏برگزاری انتخابات شده است، اعلام کرد: « پیش نویس منشور اخلاق انتخاباتی تدوین می شود.» ‏ناظران نسبتا آگاه پیش نویس منشور اخلاق انتخاباتی را در کشوی میز معاون وزارت کشور بود، ‏یافته و برای منور شدن افکار امت منورالفکر مملکت منتشر کرد.‏

اصول منشور اخلاق انتخاباتی وزارت کشور به این شرح گزارش می شود:‏

اصل اول: با توجه به اینکه مخالفان انقلاب از جمله عناصر آمریکا و چپ های ضدآمریکایی و ‏منتقدین دولت و اصلاح طلبان و سایرین نامحرم محسوب شده و هر نوع ارتباط با نامحرم از جمله ‏رای دادن به او، یک عمل غیراخلاقی است، به نامحرمان رای ندهید.‏

اصل دوم: با توجه به کرامت انسانی و ضرورت مبارزه با شیطان، هوای نفس را رها کنید و پس ‏از رها کردن هوای نفس اگر رایحه خوش خدمت را استشمام کردید، به لیست رایحه خوش دولت ‏رای دهید.‏

اصل سوم: با توجه به اینکه اخلاق و جوانمردی در برخورد با مومنین و مومنات لازم بوده و ‏برادر مومن نباید اسرار برادر یا خواهر مومن و مومنه خود را فاش کند و باید همچون حضرت ‏حق ستارالعیوب باشد، از هر نوع افشاگری مومنین خودداری و در عوض هر نوع افشاگری که ‏خواستید در مورد غیرمومنین، از جمله اصلاح طلبان، نهضت منافق آزادی و سایر مخالفین و ‏رقبای دولت بکنید. از کلیه نامزدها درخواست می شود اخلاق اسلامی را در برخورد با مومنین ‏بنمایند و در عوض هر چقدر خواستند منافقین را بنمایند.‏

اصل چهارم: از کلیه نامزدها درخواست می شود برای رعایت اخلاق اسلامی از دادن هر نوع ‏وعده دروغ در مورد آوردن نفت به سفره، ایجاد مدیریت علمی، مبارزه با قله های ثروت، افشای ‏مفسدین اقتصادی، دادن وام ازدواج، تولید انرژی هسته ای خودداری نموده و مثل رئیس جمهور ‏محبوب، فقط وعده هایی بدهند که می توانند آنها را برآورده کنند.‏

اصل پنجم: در راستای اینکه از نظر اخلاقی احترام بزرگتر واجب بوده و در حال حاضر از نظر ‏سنی و قانونی و تاریخی، شورای محترم نگهبان بزرگتر از همه محسوب می شود، از کلیه ‏نامزدها درخواست می شود، برای احترام اخلاقی به بزرگتر، از هرگونه اعتراض به رد ‏صلاحیت، دزدیده شدن صندوق، راه ندادن خبرنگاران به وزارت کشور، تبلیغات تلویزیونی ‏نامزدها، تغییر نام انتخاب شده ها و موارد دیگر خودداری نمایند تا باعث ناراحتی بزرگترها ‏نشوند.‏

اصل ششم: در راستای اینکه از نظر اخلاقی این سفارش که گفته شده است« الجار ثم الدار» ‏بنابراین رعایت مروت و عدالت برای همسایگان امری لازم بوده و اجرای انتخابات آزاد در ‏کشورهای همسایه از جمله عراق، فلسطین، لبنان، آمریکا بر دولت ایران امری اخلاقی است. به ‏همین دلیل از کلیه مردم عزیز و بااخلاق و نامزدهای خودی دعوت می شود از هرنوع انتخابات ‏آزاد در کشورهای همسایه دفاع نموده و بعدا که ما همسایه خودمان شدیم، در کشور خودمان هم ‏رفراندوم و انتخابات آزاد برگزار می کنیم.‏

اصل هفتم: از آنجا که کضم غیظ و فرو بردن خشم یک سنت حسنه اخلاقی است، از کلیه نامزدها ‏و ملت درخواست می شود در صورت مشاهده مواردی مانند رد صلاحیت، تقلب در انتخابات، ‏کتک خوردن نامزدها، تعویض آرا، دزدیدن صندوق خشم خود را فرو داده و بعد از فرو دادن ‏آرامش خود را حفظ نمایند و چون ما همه در محضر خدا هستیم، اجازه بدهند خداوند خودش راسا ‏به تخلفات رسیدگی نموده و توکل داشته باشند.‏

اصل هشتم: در راستای این که به جا آوردن صله رحم امری اخلاقی و پسندیده می باشد که در ‏روزهای انتخابات اولویت بسیار دارد، به کلیه مسوولان اجرایی و نظارتی انتخابات توصیه ‏اخلاقی می گردد که حتما یک هفته قبل از انتخابات به دیدار خویشان و نزدیکان و بخصوص ‏باجناق های خودشان و رئیس جمهور و وزیر کشور رفته و ضمن به جا آوردن صله رحم، از آنان ‏درخواست کنند که برای گرم شدن کانون خانواده حتما در امر نظارت بر صندوق ها اهتمام ‏ورزند. ‏

اصل نهم: در راستای حفظ کیان خانواده که از اهم مسائل اخلاقی بوده، برکلیه مومنین فرض است ‏که در روز انتخابات لیست هایی که برادرتان ایمانی آنان از برادران ایمانی دیگر آنان دریافت ‏کرده اند، به خانواده داده و کانون گرم خانواده را نیز حتما با خودشان پای صندوق رای ببرند تا به ‏برادران ایمانی خود رای دهند و اگر کانون گرم خانواده آنها خواستند به نامزدهای اصلاح طلبان ‏یا نهضت آزادی رای بدهند، به او بگویند اخلاقا خفه شو و به همین که گفتم رای بده.‏

اصل دهم: با توجه به اصل اخلاقی قناعت که گفته شده است« چشم تنگ مرد دنیادار را، یا قناعت ‏پر کند یا خاک گور» از کلیه مردم عزیز درخواست می شود، از خواسته های مادی کثیف خود ‏چشم پوشیده و به نامزدهای خودمان قناعت نمایند که خداوند یک در دنیا و هزار در آخرت به آنها ‏عوض بدهد. ‏